ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чорний Арнольд Володимирович

03.08.1933 - 27.05.2003

Місце народження: с. Гонтівка Могилів-Подільського р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту, заочно 1963 мех.-мат. ф-т Томського держ. ун-ту, 1970 асп-ру Ін-ту геофізики АН УРСР. Працював 1956-63 у Заполяр’ї, на півночі Зх. Сибіру 1956-63 нач. наземної сейсмічної партії, аерогравіметричної та тематичної партій Ігарської геофіз. експедиції. З 1962 працює в лаб. фізики земної кори Ін-ту геології і геофізики Сибір. відділення АН СРСР. В Ін-ті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України у відділі глибинних процесів Землі і гравіметрії: 1970-73 наук. співроб., 1973-92 старш. наук. співроб., 1992-2001 провід. наук. співроб., 2001-03 гол. наук. співроб. У Київ. ун-ті 1993-2003 професор. за сумісн. на геофізики каф. Кандидат дис. «Про редукцію значень сили тяжіння» (1970), докт. дис. «Вибрані задачі гравіметрії і гравірозвідки і методи їх розв’язування» (1992). Читав лекції з курсів: «Обчисл. математика», «Теорія поля», «Обернені задачі геофізики», «Функціонал. аналіз», «Теорія обробки геофіз. інформації». Фахівець з граничних задач мат. фізики, проблем регуляризації вирішення лінійних та нелінійних умовно коректних задач геофізики. Розробив загальну теорію нелінійної граничної задачі відновлення потенціалу за значеннями модуля його градієнту при умові, що невідомий потенціал слабо відхиляється від заданого. Сформулював осн. задачі гравірозвідки у вигляді відповідних інтегральних рівнянь першого роду з компактними операторами, для яких побудована заг. теорія їх наближеного вирішення в рамках методу регуляризації. Розробив ефективний метод чисельного вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь з прямокутними погано обумовленими матрицями. Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Об одном способе решения систем линейных уравнений с прямоугольными матрицами и его использовании при интерпретации геофизических данных // Геофиз. журн. К., 1980. №2; О точности численных решений некоторых задач геофизики // Теория и практика интерпретации гравитационных и магнитных полей в СССР. К., 1983; Обратная задача гравиметрии для контактной поверхности. Ч. 1, 2, 3 // Известия РАН. Физика Земли. М., 1992. №6; 1993. №7. (в соавт.); Про нову задачу для рівняння Лапласа // Вісник Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. К., 1995. Вип. 13; Восстановление потенциала по значениям модуля его градиента. Ч.1,2 // Геофиз. журн., 1999. Т. 21. №3; 2000. Т. 22. №6. (у співавт.). 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи