ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Грищук Павло Іванович

19.04.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1985-86 працював оператором ЕОМ у Комплексній геофіз. експедиції Вир-ва геол. об’єднання «Північукргеологія». 1986-88 служив у ЗС. Закінчив з відзнакою 1993 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1997 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1993-94 інженер І кат., 1994-96 зав. лаб., 1996-2000 асист., з 2000 доцент., 2004-07 докторант. З 1996 розпочав викл. діяльність. 1996-2003 секретар Асоційованого Товариства Європ. Асоціації (EAGE) на геол. ф-ті. Кандидат дис. «Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі» (1999). Викладає курси: «Основи геофізики», «Кількісний аналіз магнітних аномалій». Фахівець у галузі розробки програмного забезпечення з обробки та інтерпретації гравімагнітних спостережень. Вперше в Україні створив і очолив у Київ. ун-ті студ. секцію Тов-ва геофізиків-розвідників (SEG) (2002). Активний чл. SEG (з 2002). 2008-09 перебував на стажуванні (Post Doctorate) в Алгарвському ун-ті (м. Фарц Португалія) за програмою ЄС Erasmus Mundus, займався геофіз. моделюванням осадових відкладів Атлантичного океану. Учасн. міжн. конференцій EAGE (Нідерланди, 1996, 2001) та SEG (США). Лауреат премії НАН України для молодих учених (2000), стипендіат КМ України (2002-04). Автор 35 наук. праць, 1 навч. посіб. Осн. праці: Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі: Навч. посіб. К., 2000 (у співавт.); Розв’язок оберненої задачі магніторозвідки за матеріалами векторної магнітометрії. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. Геологія, 2001. № 19 (у співавт.); Новый метод математического моделирования эффективных магнитных свойств многокомпонентных анизотропных геологических сред. // Геофиз. журн., 2005. T. 27 (в соавт.); Решение прямой задачи магнитометрии в классе антиклиналей. // Геофиз. журн., 2007. Т. 29 (в соавт.); Аналіз сучасних методологічних і теоретичних підходів до розв’язання задачі комплексної інтерпретації даних гравіметрії // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. К., 2008.

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи