ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гузій Микола Іванович

27.10.1958 - 14.08.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.

З відзнакою закінчив 1981 Київ. ун-т зі спец. «інженер-геофізик». У Київ. ун-ті: 1977-79 лаборант, 1979 старш. технік, 1980-85 інженер НДЧ, 1985-94 зав. навч. лаб. каф. геофізики, 1994-2000 асист., 2000-07 доцент. геофізики каф. Кандидат дис. «Магнітна анізотропія докембрійських гранітоїдів (на прикладі Середньо придніпровського блока Українського щита)» (1999). Куратор заочного відділення геофіз. спеціальності (2000-04). Читав курси: «Магнітометрія», «Петрофізика», «Основи геофізики» та ряд спецкурсів. Фахівець з магнітології, магнітних властивостей гірських порід та агрогеофізики. Вчен. секретар Відділен. наук про Землю АН ВШ України (1994-2007). Похований на Байковому кладовищі м. Києва. Автор 33 наук. праць та метод. розробок. Осн. праці: Петромагнитные особенности и рудные минералы гранитоидов Среднего Приднепровья // Вестник Киев. ун-та. Вып. 11. К., 1984 (в соавт.); Петрофизика гранитоидов Украинского щита. К., 1987 (в соавт.); Класифікація гірських порід за параметрами анізотропії магнітної сприйнятливості // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія. 1995. Вип. 13; Основи магнетизму: Навч. посіб. К., 2004 (у співавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В. Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999.

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи