ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Харитонов Олег Матвійович

06.04.1937 - 16.04.1998

Місце народження: м. Таганрог Ростов. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.

Закінчив з відзнакою 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1965 асп-ру Ін-ту геофізики. Працював інженером-геофізиком 1959-62 у Київ. геофіз. розвідувальній експедиції тресту «Укргеофізрозвідка». В Ін-ті геофізики АН УРСР: 1965 інженер, 1965-72 мол. наук. співроб., 1972-79 старш. наук. співроб., 1979 заст. дир. з наук. роботи. 1993-98 зав. філіалу каф. геофізики при Ін-ті геофізики. У Київ. ун-ті 1992-98 професор. за сумісн. Кандидат дис. «Многократные волны в средах с опорным отражающим горизонтом (на примере Сивашской впадины)» (1969), докт. дис. «Геология и структура докембрийского фундамента северо-восточного склона Украинского щита (Южный борт Днепровско-Донецкой впадины)» (1974). Читав курси: «Теорія сейсмохвильових полів», «Сейсмологія». Відомий фахівець з вирішення прямих і обернених задач сейсмології. Лауреат Держ. Премії України в галузі науки і техніки (1995). Автор понад 200 наук. робіт, 3 монографій. Осн. праці: Неоднородные волны в геологических средах. К., 1980; Спектральные свойства объемных интерференционных волн в литосфере. К., 1988; Литосфера центральной и восточной Европы. К., 1995. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999. 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи