ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Храпак Віталій Володимирович

11.09.1950 - 12.07.1999

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.

Закінчив 1971 Київ. геологорозвідувальний технікум, 1978 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». У Поморській геофіз. експедиції Архангельського вироб. об’єднання (м. Нарьян-Мар, Росія): 1977 технік-оператор, 1978-82: геофізик, нач. загону, старш. геофізик. У Київ. ун-ті 1984-94: старш. інженер, наук. співроб., асист. геофізики каф. геол. ф-ту. Кандидат дис. «Петрофизическая модель карбонатного нефтегазоносного коллектора как основа его выделения и изучения по данным геофизических методов исследований скважин» (1994). Проводив лаб. заняття з курсу «Геофіз. методи дослідження свердловин». З 1994 у США. Фахівець з вивчення нафтогазонасичених карбонатних колекторів за даними геофіз. досліджень свердловин. Автор 18 наук. праць в галузі петрофізики та геофізики колекторів нафти та газу. Осн. праці: Петрофизический анализ возможностей выделения коллекторов в однородных карбонатних разрезах // Вестник Киев. Ун-та. Геология. Вып. 8. К., 1987; Застосування комплексу ГДС для виявлення напружено-деформованого стану, сприятливого для утворення тріщинуватості в масиві гірських порід на великих глибинах // Вісник Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. Геологія. Вип. 13. К., 1995 (у співавт.); Про характер залежності інтервального часу ΔТ від ступеня доломітизації вапняків // Вісник Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. Геологія. Вип. 13. К., 1995 (у співавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999. 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >



Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи