ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коболев Володимир Павлович

31.08.1949

Місце народження: м. Ківерці, Волинська обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

З відзнакою 1968 закінчив Київ. геологорозвідувальний технікум. Працював техніком-оператором Київ. геофіз. комплекс. експедиції Мінгео УРСР. Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1976 асп-ру ун-ту геол. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1976-78 заст. секретаря комітету комсомолу, 1978-81 зав. лаб. каф. геофізики геол. ф-ту. В Ін-ті геофізики ім.С.І. Субботіна НАН України: 1981-86 мол. наук. співроб., 1986-88 наук. співроб., 1988-2003 старш. наук. співроб. відділу геотермії та сучас. геодинаміки. З 2003 зав. відділом сейсмометрії і фіз. властивостей речовини Землі Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. З 2007 за сумісн. професор. геофізики каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Теплофизические свойства вулканогенных горных пород и некоторые аспекты их геологической интерпретации» (1984), докт. дис. «Геодинамічна еволюція Чорноморської мегазападини та структур її обрамлення (за геофізичними даними)» (2003). Викладає курс «Фіз. геотектоніка». Сфера наук. досліджень: геол. будова літосфери акваторій геофіз. методами. Займається розробкою гіпотези гарячих поясів Землі, в основі якої, як і в тектоніці літосферних плит, лежить відомий наук. постулат переміщення в часі магнітних полюсів. К. показав рифтогенну зумовленість палеомагнітних екваторів і вкорінення вздовж тектонічно ослабленої зони рифтогенів глибинних мультимагматогенів мантійних діапірів або плюмів та поставив питання про первісну протерозойську рифтогену подільність, загальну як для океанічної, так і континентальної земної кори. Заст. гол. ред. журн. «Геологія та корисні копалини Світового океану», чл. ред. колегії «Геофіз. журн.», «Геодинаміка». Кавалер командорського хреста Ордена Св. Станіслава. Нагороджений пам’ятною медаллю Г.А. Гамбурцева за видатні заслуги в обл. геофізики (Ін-т фізики Землі РАН), медаллю В.І. Лучицького за заслуги у розвідці надр (Держ. геол. служба України). Автор 199 наук. праць, 11 кол. монографій, 1 авт. патенту на винахід, понад 120 наук. робіт, присвячені океанографічним дослідженням будови літосфери акваторій Світового океану. Осн. праці: Горячие пояса Земли. К., 2006 (в соавт.); Геодинамическая модель Черноморской мегавпадины // Геофиз. журн., 2003. №2; Геология морей и океанов // Геофиз. журн., 2006. № 3; Дегазация Земли: геофлюиды, нефть и газ, парагенезисы в системе горючих ископаемых // Геофиз. журн., 2006. № 6; Физико-кристаллохимический аспект теплопроводности твердых растворов Mg2SiO4 - Fe2SiO4 // Вопросы прикладной геохимии петрофизики, 1977.

Автор: М.І. Толстой

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи