ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коровніченко Євген Герасимович

13.03.1926- 23.07.2013

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1949 Київ. ун-т зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». Півстоліття працював у Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1949-55 асист., 1955-61 старш. викл., 1961-62 в.о. доцент., 1962-99 доцент. Кандидат дис. «Обменные заломленные волны типа и возможности их использования в сейсморазведке» (1956). Читав нормат. курс «Сейсморозвідка». Сфера наук. діяльності: сейсморозвідка, зокрема впровадження кореляційного методу заломлених хвиль з метою вивчення характеру занурення докембрійського фундаменту в межах пд.-зх. крила Дніпровсько-Донецької западини. Вивчав можливості сейсморозвідки при дослідженнях кристалічного фундаменту, що залягає на невеликих глибинах, за допомогою різних типів обмінних та монотипних хвиль. Учасн. ВВВ. Нагороджений медаллю: «Ветеран праці» (1986), «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1988). Автор 30 наук. праць. Осн. праці: Об одном из типов обменных волн, зарегистрированных при сейсмических исследованиях корреляционным методом преломленных волн // Труды института геол. наук АН УССР. Сер. геофиз. К., 1956. Вып. 1; О скоростях и глубинах, определеяемых при совместном использовании годографов чисто продольных и одного из типов обменных преломленных волн // Труды института геол. наук АН УССР. Сер. геофиз. К., 1958. Вып. 1958; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті. К., 1999 (у співавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В. Г. Молявка, доцент. О. В. Зінченка. К., 1999.

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Коментарі:

0
Павло Грищук
Доброго дня!
Доповнення написані блакитним.


Місце народження: м. Сокаль, Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: член-кор. НАН України, старший науковий співробітник.

Закінчив 1971 фіз.-мат. ф-т Дрогобицького держ. пед. ін-ту, асп-ру 1979 Ін-ту фізики Землі АН СРСР (м. Москва). 1979-85 мол. наук. співроб., 1985-92 старш. наук. співроб відділу сейсмології в Ін-ті геофізики АН УРСР. 1992-95 зав. лаб. сейсмічності та сейсмічної небезпеки Карпатського регіону, 1995-98 зав. Відділу сейсмічності Карпатського регіону, який створено на базі лаб., з 1998 заст. дир. з наук. питань Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. У Київ. ун-ті на геологічному ф-ті з 1998 доцент. за сумісн., очолює філіал каф. геофізики при Ін-ті геофізики НАН України. Кандидат дис. «Влияние строения Земли под станцией при оценке энергии сейсмических явлений» (1980). Читає спец. курси «Теорія сейсмохвильових полів» і «Сейсмологія». Фахівець з теорет. основ і програмних засобів моніторингу сейсмічної небезпеки території України, методики і технології визначення кількісних параметрів прогнозованих сейсмічних впливів для проектування і перевірки сейсмостійкості будинків і споруд. Наук. розробки застосовувалися при вивченні умов розміщення багатьох держ. енергетичних об’єктів України. Заст. голови Міжвідомчої комісії з сейсмічного моніторингу, віце-президент Укр. асоціації із сейсмостійкого буд-ва. Представник України в кер. Сейсмологічної асоціації країн Чорноморського екон. співроб-ва; чл. ред. колегій багатьох наук. профес. журн. Почесний працівник атомної енергетики (2004). Звання почесний професор Харбінського технологічного інституту (2016). Нагороджений: орденом за ІІІ ступеня, медаллю ім. В.І. Лучицького (2008), Грамотою «За заслуги» НЕК «Енергоатом» за вагомий внесок у розвиток і функціонування енергетики України (2006), Грамотою ВР України «За заслуги перед Українським народом» (2008), відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2008). Автор і співавтор понад 320 наук. праць, 12 монографій. Осн. праці: Глибинна будова літосфери та екологія України. К., 2002 (у співавт.); Літосфера України. К., 2005 (у співавт.); От Укрытия до Конфайнмента четвертого блока Чернобыльской АЭС. Строительные аспекты. К., 2006 (в соавт.); Землетрясения и микросейсмичность в задачах современной геодинамики Восточно-Европейской платформы. Петрозаводск, 2007 (в соавт.); Національний атлас України. К., 2007 (у співавт.). Державні будівельні норми України. Будівництво в сейсмічних районах України. ДБН В.1.1-12:2014. Видання офіційне. К., 2014. (у співавт.). Сучасна геодинаміка і геофізичні поля Карпат та суміжних територій. – Львів, 2014. (у співавт.). Проектування сейсмостійких конструкцій відповідно до ЄВРОКОДУ 8. Практичний посібник, 2015 (у співавт.). В 2015 р. Кендзеру О.В. обрано чл.-кор. НАН України з спец. «Сейсмологія» і заст. акад.-секретаря Відділення наук про Землю НАН України.
Ім'я Цитувати 0
Текст повідомлення*
Захист від автоматичних повідомлень
 

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи