ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коровніченко Євген Герасимович

13.03.1926 - 23.07.2013

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1949 Київ. ун-т зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». Півстоліття працював у Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1949-55 асист., 1955-61 старш. викл., 1961-62 в.о. доцент., 1962-99 доцент. Кандидат дис. «Обменные заломленные волны типа и возможности их использования в сейсморазведке» (1956). Читав нормат. курс «Сейсморозвідка». Сфера наук. діяльності: сейсморозвідка, зокрема впровадження кореляційного методу заломлених хвиль з метою вивчення характеру занурення докембрійського фундаменту в межах пд.-зх. крила Дніпровсько-Донецької западини. Вивчав можливості сейсморозвідки при дослідженнях кристалічного фундаменту, що залягає на невеликих глибинах, за допомогою різних типів обмінних та монотипних хвиль. Учасн. ВВВ. Нагороджений медаллю: «Ветеран праці» (1986), «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1988). Автор 30 наук. праць. Осн. праці: Об одном из типов обменных волн, зарегистрированных при сейсмических исследованиях корреляционным методом преломленных волн // Труды института геол. наук АН УССР. Сер. геофиз. К., 1956. Вып. 1; О скоростях и глубинах, определеяемых при совместном использовании годографов чисто продольных и одного из типов обменных преломленных волн // Труды института геол. наук АН УССР. Сер. геофиз. К., 1958. Вып. 1958; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті. К., 1999 (у співавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В. Г. Молявка, доцент. О. В. Зінченка. К., 1999.

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи