ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курганський Валерій Микитович

02.05.1940

Місце народження: м. Курськ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1962 Грозненський нафтовий ін-т. 1962-65 працював мол. наук. співроб. у Грозненському нафтовому НДІ, 1968-70 старш. наук. співроб. в Укр. НДІ нафтовидобувної промисловості. У Київ. ун-ті: 1970-96 доцент., з 1996 професор. геофізики каф. Започаткував у Київ. ун-ті наук. напрямок в галузі геофіз. методів дослідження свердловин. Забезпечив викладання нормат. курсу «Геофіз. дослідження свердловин», спец. курсів: «Пром. геофізика», «Петрофізика і геофізика колекторів нафти та газу», «Каротаж рудних свердловин». Кандидат дис. «Изучение корреляционных связей между геофизическими параметрами и физическими свойствами карбонатных отложений на примере газонефтяных месторождений Восточного Предкавказья и Крыма» (1968), докт. дис. «Петрофізичні та геофізичні проблеми вивчення складнопобудованих карбонатних колекторів нафти і газу» (1996). 1975-78 працював викл. в Алжирі. Фахівець з петрофізики і геофізики колекторів нафти та газу. Розроблені принципи побудови і аналізу петрофізичних моделей, що знайшли практ. застосування на всіх етапах інтерпретації пром.-геофіз. матеріалів при вивченні колекторів різних нафто-газових регіонів СНД. Експерт ВАК України (2000-06) та Держ. центру наук.-техн. експертизи. Чл. ред. колегії Вісника Київ. ун-ту, сер. Геологія та журн. «Геоінформатика». Чл. спец. рад Київ. ун-ту по захисту докт. дис. за спец. «геофізика та геоінформатика». Акад. Укр. нафтогазової академії з 1999. Лауреат премії Укр. нафтогазової академії (2001). Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1988); Почесною грамотою «За особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» (2009); відзнаками: «Відмінник освіти України» (2006), «Почесний розвідник надр» (2008), Почесною відзнакою НАК «Нафтогаз України» ІІІ ступеня (2010). Автор 120 наук. праць. Осн. праці: Петрофизические и геофизические методы изучения сложнопостроенных карбонатных коллекторов нефти и газа: Монография. К., 1999; Промысловая геофизика как составная часть геоинформационной система // Каротажник. Науч.-техн. вестник. Вып. 3-4. Тверь, 2005; Застосування штучних нейронних мереж для вирішення деяких задач прикладної геофізики // Геоінформатика, 2006. №2 (у співавт.). Автор збірок поезій: «Любить не грех – грех не любить» (1998, 2002), «Успеть не умереть» (2006), «Кому близки и формула а речь…»: Стихи геофизиков России (2009). Л-ра: С.С. Итенберг. 60 лет в геофизике. Тверь, 1994; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В. Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Імена славних сучасників. К., 2004; Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський та ін. К., 2004; Геофизики России. Информационно-биографический сборник. М., 2005.

Автор: В.М. Курганський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи