ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лісний Георгій Дмитрович

03.01.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1983 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1986 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1986-92 асист., 1992-94 доцент. Кандидат дис. «Учет анизотропии скоростей сейсмических волн при сейсмоголографических преобразованиях» (1988). Викладав курси: «Сейсморозвідка», «Теорія обробки геофізичної інформації» та ін. У 1994 перейшов на роботу до акціонерної компанії «Концерн Надра», де впроваджував телеметричне реєструюче обладнання і нові комп’ют. технології обробки та інтерпретації даних в практику сейсморозвідувальних робіт в Україні. Ініціатор створення сучасного геофіз. обчисл. центру, в якому вперше в Україні побудовані об’ємні моделі родовищ вуглеводнів з використанням процедури сейсмічної міграції перед підсумовуванням. Фахівець з моделювання сейсмохвильових полів та сейсмічної міграції в анізотропних середовищах. Запропонував модель анізотропного середовища для аналізу сейсмічних зображень, побудованих з використанням сейсмічної міграції перед підсумовуванням. Чл.-кор. Укр. нафтогазової академії (з 1996). Автор понад 50 наук. праць, 1 монографії. Співавтор першого підруч. з теорії обробки геофіз. інформації, виданого укр. мовою (1994). Осн. праці: Основные направления развития импульсной сейсмической голографии. К., 1988 (в соавт.); Теорія обробки геофізичної інформації. К., 1994 (у співавт.); Використання моделі анізотропного середовища для аналізу сейсмічних зображень геологічних об’єктів. К., 2002. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О. В. Зінченка. К., 1999; Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. Конверський та ін. К., 2004.

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи