ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Онищук Іван Іванович

30.09.1955

Місце народження: с. Старий Остропіль, Старокостянтинівського р-ну Хмельниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчив 1978 Київ. ун-т. Після закінчення ун-ту працював на вир-ві: 1978-85 геофізик, 1986-87 старш. геофізик, 1987-92 нач. геофіз. загону у вироб. геол. об’єднанні «Північукргеологія» та 1985-86 Ін-ті «Союзгазпроект». У Київ. ун-ті на геологічному ф-ті: 1992-94, 2001-02 провід. інженер, 1994-2000 наук. співроб. фізико-хімічних досліджень гірських порід ПНДЛ, 2002-06 зав. навч. лаб. геофізики каф., з 2006 зав. НДЛ теорет. та прикладної геофізики, з 2007 доцент. за сумісн. Кандидат дис. «Розробка технології мікрогеофізичних досліджень зон підтоплення ґрунтів (на прикладі Лісостепу та Київського Полісся)» (2005). Читає курс «Ядер. геофізика», веде спец. та наук.-досл. практикуми у студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр. Фахівець з досліджень геофіз. методами процесів підтоплення та техногенного забруднення земель, вивчення техногенної дії потенційно небезпечних об’єктів на довкілля. Автор понад 63 наук. праць. Осн. праці: Геоелектричні параметри ґрунтів та порід у верхній частині розрізу лісостепової зони України // Геофиз. журн., 2007. №3. Т. 29 (у співавт.); Дослідження геоекологічного стану територій розміщення гідротехнічних систем за допомогою геофізичних методів // Геоінформатика, 2007. №3; Застосування польових електрометричних методів для вирішення геоекологічних задач // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Сер. Геологія, 2007. № 41; Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення нафтопродуктами // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. Геологія. 2007. № 42; Петроелектричні дослідження керну свердловини Чорноморського шельфу // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. Геологія, 2008. № 44 (у співавт.). Л-ра: Нариси з історії досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999. 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи