ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Орлюк Михайло Іванович

24.09.1955

Місце народження: с. Сказинці Могилів-Подільського р-ну Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчив 1978 геологічний ф-т Київ. ун-ту (спец. «геофіз. методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин»), 1981 асп-ру Ін-ту геофізики НАН України. Після закінчення асп-ри працював в Ін-ті геофізики: 1981-86 мол. наук. співроб., наук. 1986-88 співроб., 1988-99 старш. наук. співроб., з 2000 провід. наук. співроб., з 2000 зав. відділу геомагнетизму. З 2004 професор. геофізики каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту за сумісн. Кандидат дис. «Связь аномального магнитного поля со строением земной коры Волыно-подольской плиты» (1986), докт. дис. «Магнітна модель земної кори південного заходу Східно-Європейської платформи» (1999). Читає на геол. ф-ті курс «Фізика Землі». Відомий фахівець у напрямках наук. досліджень: створення тривимірних і просторово-часових магнітних моделей земної кори з метою вивчення її будови, речовинного складу та еволюції, прогнозування корисних копалин; вирішення задач геофіз. екології з метою забезпечення організацій соц.-мед. та екол. профілю інформацією про геофіз. стан довкілля. Учасн., відп. виконавець та кер. міжн. і цільових проектів Держ. комітету по науці і техніці. Дійсн. чл. Укр. нафтогазової академії (2005). Був чл. Ради молодих вчених і спеціалістів Ін-ту геофізики НАН України, старостою семінару «Актуальні проблеми геофізики», заст. командира ДНД, головою профспілки Ін-ту геофізики. Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1985), відзнакою Держ. геол. служби України «За заслуги в розвідці надр» (2005), почесним дипломом АН СРСР (1985). Автор 165 наук. праць, співавт. 12 монографій. Осн. праці: Магнитная модель литосферы Европы. К., 1990 (в соавт.); Riphean rifting and major Palaeoproterozoic crustal boundaries in the basement of the East European Craton: geology and geophysics // Tectonophysics, 1996. №268; Пространственные и пространственно-временные магнитные модели разноранговых структур литосферы континентального типа // Геофиз. журн., 2000. Т.22. №6; Геофізична екологія – основні задачі та шляхи їх розв’язку // Геофиз. журн., 2001. Т.23. №1; Геомагнітне поле України: екологічний аспект // Геолог України, 2003. №1.

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи