ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Продайвода Георгій Трохимович

26.07.1937

Місце народження: с. Митрофанівка Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1966 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1966-67 інженер, 1967-72 старш. інженер, 1972-78 старш. наук. співроб., 1978 асист., 1978-92 доцент., 1992-2002 зав. геофізики каф., 2002-2007 професор. каф. геофізики, з 2007 професор.-консультант. Кандидат дис. «Физические свойства вулканических пород и основные факторы их определяющие (на примере Армянского нагорья)» (1971), докт. дис. «Теория и методика комплексных исследований тензорных физических характеристик упорядоченных сред» (1992). Розробив концепцію геофіз. освіти в Україні та нові навч. курси: «Механіка суцільного середовища», «Фізика Землі», «Мат. моделювання геофіз. параметрів», «Сейсмоакустика». Фундатор наук. школи сейсмоакустики у Київ. ун-ті. Відкрив явища інваріантності та розщеплення фазових швидкостей пружних хвиль в гірських породах. Розробив кристалохімічний метод визначення пружних постійних мінералів і інваріантно-поляризаційний ультрозвуковий метод визначення пружних постійних гірських порід, сейсмомінералогічний метод глибинного картування і моніторингу природ. і техногенних процесів, методологічні і теорет. основи геогр. топографії. Акад.-секретар Відділення наук про Землю АН ВШ України, дійсн. чл. Нью-Йоркської АН США, 1996-2003 голова Відділення EAGE при Київ. ун-ті, експерт Держ. центру наук.-техн. експертизи, чл. Експертної Ради ВАК України. Чл. спец. рад по захисту дис. Київ. ун-ту за спец. геофізика і геоінформатика. Нагороджений Почесною Грамотою КМ України (2002), академ. нагородою ім. Ярослава Мудрого, медаллю ім. В.І. Лучицького. Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київ. ун-ту. Присвоєно почесне звання «Засл. діяч науки і техніки України» (2009). Автор понад 270 наук. праць, 24 патентів. Автор першого нац. підруч. «Сейсморозвідка» (2007) у співавт. з О.А. Трипільським. Підготував 1 доктора наук, 12 кандидат наук. Осн. праці: Теорія і задачі механіки суцільного середовища: Навч. посіб. К., 1998; Математичне моделювання геофізичних параметрів: Навч. посіб. К., 1999 (у співавт.); Основи сейсмоакустики: Навч. посіб. К., 2001; Анизотропия упругих свойств минералов и горных пород. М., 2002 (в соавт.); Акустика текстур гірських порід : Навч. посіб. К., 2003. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В. Г. Молявка, доцент. О. В. Зінченка. К., 1999; Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський та ін. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. К., 2008. Т. ІІІ.

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи