ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рева Микола Васильович

20.07.1947

Місце народження: с. Каврай-1, Полтав. обл., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1971 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки корисних копалин». У Київ. ун-ті: 1971-73 інженер, 1973-76 старш. інженер, 1976-86 асист., 1986-90 мол. наук. співроб., 1990-97 наук. співроб., з 1997 доцент. Кандидат дис. «Индукционный и кинематический анализ нестационарных электромагнитных полей в геоэлектрике» (1996). Читає лекції та проводить лаб. заняття з курсів: «Електрометрія», «Теорія поля», «Рудна електророзвідка». Фахівець з теорет. і прикладних проблем електромагнітних досліджень земних надр. Р. автор і співавт. принципових розробок з нових напрямків електромагнітних досліджень – екстремальної та інтегральної кінематики електромагнітних збурень, інтегральних індукційних електромагнітних зондувань, нового способу аналізу нестаціонарних електромагнітних полів, що ґрунтується на використанні їх інтегральних часових характеристик. Один із гол. розробників навч. планів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів геофіз. спеціальності та відповідних стандартів освіти щодо освіт.-кваліфікац. рівнів. Нагороджений відзнакою «Відмінник освіти України» (2002), срібним значком Спілки геологів України (2004), Грамотою ректора ун-ту (2007), медаллю Л.І. Лутугіна Держ. геол. служби України (2009), Подякою голови Київ. держ. адміністрації (2009). Автор і співавт. 80 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Методы геоэлектрики при изучении магнитных свойств разрезов // Геофиз. журн. К., 2002. Т.24. №4. (в соавт.); Математические основы интегральной кинематики импульсных электромагнитных возмущений в поглощающих средах // Геофиз. журн. К., 2002. Т.24. №1 (в соавт.); Інтегральні характеристики індукційної петлі над однорідним провідним на півпростором // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. К., 2002. Вип. 23. (у співавт.); Інтегральні характеристики індукційної петлі з гармонійним струмом, розташованої над тонким провідним шаром // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. Вип. 30. (у співавт.); Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики): Підруч. К., 2006 (у співавт.); О выборе оптимальных параметров полевых установок при выполнении микроэлектрозондирований // Геоінформатика, 2009 (в соавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. Конверський та ін. К., 2004. 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи