ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шатило Андрій Петрович

18.01.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Закінчив з відзнакою 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, 1987 асп-ру ун-ту. Учень професор. Ю.В. Тімошина. У Київ. ун-ті працював 1987-92 асист. геофізики каф. Кандидат дис. «Определение фазового спектра сейсмического сигнала и его использование при обработке сейсмических данных (на примере Днепровско-Донецкой впадины)» (1988), на ступінь доктора філософії (PhD) «Визначення вейвлет-фазового спектру і його застосування в сейсмічній розвідці» (1996). Працює в провідній нафтогазовій компанії «ExxonMobil» (США), захистив докт. дис. Сфера наук. діяльності: дослідження фазового спектру сейсмічного сигналу і можливостях його використання при обробці та інтерпретації даних сейсмічної розвідки. Розроблена методика фазової деконволюції, що дозволяє підвищити якість сейсмічних матеріалів за рахунок корекції осей синфазності часових розрізів. У співавт. запропонував і обґрунтував принципи визначення акустичних параметрів середовища за фазовими спектрами сигналів відбитих хвиль. Наук. розробки дозволили прогнозувати за рівнем поглинання зони аномально високого пластового тиску та вирішувати завдання прогнозування геол. розрізу. Розробки випробувані в умовах Дніпровсько-Донецької западини. Осн. праці: Определение и учет частотной дисперсии скоростей сейсмических волн // Доклады АН УССР. Сер. Б. 1985. №10 (в соавт.); Об определении фазового спектра сейсмического сигнала // Вестник Киев. ун-та. Геология. Вып. 8. К., 1989; Seismic phase unwrapping: methods, results, problems // Geophysical Prospecting. V.40. 2; Ultrasonic attenuation in Glenn Pool rocks, Oklahoma // Geophysics, 1998. №63 (co-author); Constant Normal Moveout Correction (CNMO): A Technique and test results // Geophysical Prospecting. 48. 2000 (co-author); A comparison of streamer and OBC seismic data at Beryl Alpha field, UK North Sea // Geophysics, 2007. 72. Issue 3 (co-author). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський та ін. К., 2004. 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи