ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сухорада Анатолій Васильович

23.11.1944

Місце народження: с. Велика Павлівка Зіньківського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1966 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геолог-геофізик», 1997 географічний ф-т зі спец. «геоекологія». У Київ. ун-ті: 1967-71 старш. інженер, 1971-76 старш. наук. співроб., 1976-79 зав. відділом петрофізичних досліджень, 1979-84 зав. Проблемної лаб. фіз.-хім. досліджень гірських порід, 1984-2000 доцент. геофізики каф. геол. ф-ту. Кандидат дис. «Магнитные свойства гранитоидов и некоторые аспекты их геологической интерпретации» (1972). Читав курси: «Гравіметрія», «Магнетизм гірських порід», «Комплексування геофіз. методів», «Детальна гравімагнітометрія природ. систем». Фахівець з системного вивчення петрофізичних (перш за все магнітних) особливостей природ. об’єктів (головним чином кристалічних порід та родючих ґрунтів). Започаткував новітні наук. напрямки геофізики (еволюційна, генетична петрофізика, динамічна геофізика, агрогеофізика та геофізика педосфери). Розробляє наук. напрямок «Комплексування геофіз. досліджень». Серед прикладних задач, що вирішуються – оптимізація використання геофіз. методів при геол. картуванні нестратифікованих геол. об’єктів, створення магнітометричної металогенії, комплекс. педофізичні дослідження ґрунтового покриву для його картування, оцінки потенційної родючості та планування меліорації. Співавтор наук. відкриття «Явище петрофізичної фіксації геодинамічних процесів гранітоїдними утвореннями». Удосконалював студ. наук. дослідження як форму підвищення ефективності навч. процесу. Організував і впродовж більш як двох десятиліть наук. кер. студ. конструкторсько-дослідницького бюро геол. ф-ту. Вчен. секретар Наук.-техн. ради Мінвузу УРСР, секція геології (1980-і ХХ ст.); підсекції петрофізики Петрографічного комітету АН СССР (1980-і ХХ ст.); спец. ради по захисту докт. дис. Засновник Нац. спілки магнітологів України. Нагороджений медаллю ім. В.І. Лучицького за досягнення в розвідці надр (2003). «Відмінник освіти України» (2005). Осн. праці: Основы геофизических методов разведки. К., 1985 (в соавт.); Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики): Підручник. К., 2006 (у співавт.); Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита. К., 2008 (у співавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999. 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи