ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тімошин Юрій Васильович

26.09.1925 - 20.01.1998

Місце народження: м. Жиздра, тепер Брянської обл., Росія .
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив з відзнакою 1952 Львів. політех. ін-т зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки корисних копалин», 1995 асп-ру каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин ін-ту. 1955 старш. викл., 1955-63 доцент. Львів. політех. ін-ту. 1963-69 зав. сектором сейсморозвідки УкрНДГРІ (м. Київ). 1970-71 нач. партії, 1971-76 гол. інженер Київ. експедиції УкрНДГРІ, з 1977 зав. відділом «Теорет. проблем сейсморозвідки» УкрНДГРІ. У Київ. ун-ті 1981-92: професор., зав. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, 1994-95 гол. наук. співроб. НДЧ. Докт. дис. «Основы дифракционного преобразования сейсмических записей» (1972). Читав курси: «Сейсморозвідка», «Обробка сейсмічних даних на ЕОМ». Відомий в Україні і за її межами фахівець з імпульсної сейсмічної голографії, теорії розповсюдження хвиль в неоднорідних середовищах з криволінійними границями; фіз.-геол. основ прямих пошуків нафти та газу на базі принципово нової моделі покладів вуглеводнів, що враховує ідею впливу ореолу розсіяння вуглеводнів на фіз. властивості порід у надродовищному просторі. Розробив метод пошарового дифракційного перетворення; метод об’ємної сейсмічної розвідки на основі синтезування приймальних апертур. Чл. ред. колегій «Геофиз. журн.», «Вісника КДУ. Сер. Геологія», чл. наук.-метод. ради МінВУЗУ СРСР (м. Москва); чл. ради по координації наук.-досл. робіт на нафту і газ при Раді Міністрів УРСР та ін. Учасн. бойових дій у ВВВ. Нагороджений орденами: «Знак Пошани» (1971), Вітчизняної війни II ступеня (1985), медаллю «За Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» (1945), почесними Грамотами та відзнаками Мін-тв геології СРСР та УРСР. Лауреат Держ. премії УРСР (1987). Удостоєний звання «Засл. винахідник УРСР» (1971). Автор понад 430 наук. праць, 95 авт. свідоцтв, патентів на винаходи, 25 монографій, метод. та навч. посіб. Осн. праці: Основы дифракционного преобразования сейсмических записей. М., 1972; Импульсная сейсмическая голография. М., 1978; Основы геофизических методов разведки. К., 1985 (в соавт.); Сейсмическая голография сложнопостроенных сред. М., 1989 (в соавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В. Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський та ін. К., 2004. 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи