ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Толстой Михайло Іванович

03.03.1928

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1952 Київ. ун-т, 1955 асп-ру каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин (див. геофізики каф.). У Київ ун-ті: 1956-64 нач. НДС, 1964-71 доцент., 1971-75 професор., зав. каф. геофіз. методів пошуків корисних копалин, 1981-2003 професор., з 2003 провід. наук. співроб. Кандидат дис. «Радиоактивность горных пород Предкарпатья и ее прикладное значение» (1955), докт. дис. «Особенности количественного распределения химических элементов и физических характеристик гранитоидных образований и их петрогенетическое значение» (1970). Викладав курси: «Радіометричні і фіз.-хім. методи пошуків корисних копалин», «Ядер. геофізика», «Ядер. геологія», «Геохім. методи пошуків корисних копалин», «Заг. курс розшукової геофізики», «Основи наук. досліджень». Сфера наук. досліджень: прикладна петрофізика і геохімія, ядер. геофізика. Засновник і наук. кер.: ПНДЛ фізико-хімічних досліджень гірських порід (1966), наук. школи «Прикладна петрофізика і петрогеохімія магматичних порід» (1957), наук.-досл. геоекол. комплекс «Полісся» Київ. ун-ту (1991). Гол. ред. наук. зб. Київ. ун-ту «Вопросы прикладной геохимии и петрофизики», Голова спец. Вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис. Був Головою секції геології НТР Мінвузу УРСР, Головою Петрофізичної комісії АН СРСР. Кер. 6 держ. міжвідомчими наук. програмами, 4 міжн. тем (НДР, ЧССР, УНР). Почесний професор. Брненського ун-ту ім. Пуркіне. Акад. Академії інж. наук України, засл. професор. Київ. ун-ту. Учасн. ВВВ. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2009). Удостоєний звання: «Почесний розвідник надр». Засл. діяч науки і техніки України. Засл. робітник гірничої служби ЧССР. Нагороджений дипломом, медаллю Мінвузу УРСР за кращу наук. роботу, знаком «Відмінник освіти України». Автор бл. 200 наук. праць, 12 винаходів, 10 монографій, 4 підруч., наук. відкриття. Підготував 14 кандидат наук, сприяв підготовці 7 докт. дис. Осн. праці: Геохімія, петрофізика і питання генезису найновіших вулканітів Радянських Карпат: Монографія. К., 1976 (у співавт.); Петрофізика гранітоїдів Українського щита: Монографія. К., 1987 (у співавт.); Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів Українського щита: Монографія. К., 2003 (у співавт.); Основи геохімічних методів пошуків рудних родовищ: Підруч. К., 1976 (у співавт.); Основи геофізичних методів розвідки: Підруч. К., 1983; Основи геофізики: Підруч. К., 2006 (у співавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхи успіху. К., 2006. Т.ІІ; Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. Конверський та ін. К., 2004.

Автор: С.В. Вижва

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи