ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тяпкін Юрій Костянтинович

04.06.1951

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1973 Дніпропетр. гірничий ін-т. Працює в Укр. наук.-досл. геологорозвідувальному ін-ті (м. Київ) гол. наук. співроб. У Київ. ун-ті 1995-2004 на посаді професора геофізики каф. за сумісн. Кандидат дис. «Совершенствование способов анализа данных сейсморазведки при прогнозировании геологического разреза» (1982), докт. дис. «Усложненные модели у нетрадиционные критерии оптимальности при обработке сейсмической информации на ЭВМ» (1994). Читав спец. курси: «Сейсморозвідка (дод. глави)», «Обробка сейсмічних даних на ЕОМ», нормат. курс «Спектральний аналіз». Читав лекції, проводив наук. дослідження у Китаї (1999), Норвегії (2005, 2006), Франції (2007). Фахівець з теорії обробки та інтерпретації сейсмічної інформації. Був експертом ВАК України. Чл. ред. колегій «Геофіз. журн.» НАН України, ж-лу «Геоінформатика», зб. наук. праць УкрДГРІ. Чл. Спец. рад по захисту докт. дис. при Ін-ті геофізики НАН України, Нац. гірничому ун-ті (м. Дніпропетровськ). Чл. Європ. академії наук (EAS), Амер. спілки геофізиків-розвідників (SEG), Європ. асоціації геовчених і інженерів (EAGE), Укр. нафтогазової академії (УНГА). Автор понад 150 наук. праць. Осн. праці: Optimum primary and supplementary signals optimizing the seismic data resolution // The Journal of Applied Geophysics, 2001, V.46, №3; Optimum pilot sweep // Geophysical Prospecting, 2003, V.51, №1 (co-author); How to optimize pilot sweep of vibratory sources in seismic surveys // First Break, 2003, V.21, №2 (co-author); Optimum stacking of seismic record with regular noise // Journal of Geophysics and Engineering, 2005, V.2, №3 (co-author); Zero- and first-order approximations for least squares estimation of seismic signal with coherent and random noise // Journal of Geophysics and Engineering, 2010, V.7, №1 (co-author). 

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи