ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вижва Сергій Андрійович

02.04.1960

Місце народження: с. Заріччя Володимир-Волин. р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.

Геофізик. Закінчив 1982 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», 1985 асп-ру каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин. 1986-87 геофізик, 1987-89 нач. загону геофіз. партії, 1987 гол. інженер Комплекс. геофіз. експедиції вироб. геол. об’єднання «Північукргеологія». У 1989-92 провід. інженер Базової наук.-досл. лаб. петрофізики геол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1992 працював на викл. роботі на геофізики каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту: 1992-97 асист., 1997-2004 доцент., 2002-04 в.о. зав. каф. геофізики, 2004-07 зав. каф. З 2007 декан геол. ф-ту Київ. ун-ту, з 2008 в.о. зав. каф. геофізики. У 2012-2015 рр. проректор з наукової роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2015 р. - зав. каф. геофізики.

Кандидат дис. «Розробка методу математичного моделювання акустичних характеристик складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу» (1996), докт. дис. «Теорія та методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів» (2004).

Наук. кер. лаб. теорет. та прикладної геофізики. Голова спец. ради Київ. ун-ту по захисту дис. за спец. «геоінформатика» та «геофізика» (фіз.-мат. та геол. науки). Координатор щорічної міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища». Підготував 12 кандидатів і 4-х докторів наук.

Розробив і читає курси: «Основи геофізики», «Фізика Землі», "Ядер. геофізика", "Мат. моделювання геофіз. параметрів на ЕОМ", «Інженерна геофізика». Брав участь у розробці галузевих стандартів освіти.

Фахівець у галузі інж. та екол. геофізики, мат. моделювання випадкових процесів і полів, дослідження складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу, геофіз. моніторингу небезпечних геол. процесів.

Стипендіат КМ України (1994-96). Нагороджений відомчими відзнаками Держ. геол. служби – медаллю Л.І. Лутугіна (2007), знаком «Почесний розвідник надр» (2009), медаллю В.І.Лучицького (2011), відзнаками Голови Київ. міськ. Держадміністрації – Почесною грамотою (2002), «Знаком Пошани» (2007), Почесною грамотою КМ України (2004), відзнаками НАК «Нафтогаз України» - Почесною грамотою (2012), Почесною відзнакою ІІІ ступеня (2019). Присвоєно почесне звання «Засл. працівник освіти України» (2009). Нагороджений відзнакою Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019).

Автор понад 340 наукових праць, в т.ч. 10 монографій, 4 підруч., 7 навч. посіб.

Осн. праці: Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. К., 2004; Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об’єкти. К., 2008 (у співавт.); Математичне моделювання ефективних геофізичних параметрів: навч. посіб. К., 2012 (у співавт.); Ядерна геофізика: підручник. К., 2012 (у співавт.); Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія: у 8 кн. Кн.ІІІ. Південний нафтогазоносний регіон; Кн.ІV. Східний нафтогазоносний регіон. Аналітичні дослідження; Кн. V. Перспективи освоєння ресурсів сланцевого газу та сланцевої нафти у Східному нафтогазоносному регіоні України; Кн. VІІ. Метан вугільних родовищ, газогідрати, імпактні структури і накладені западини Українського щита. К., 2014 (у співавт.); Інженерна геофізика: підручник. К., 2018 (у співавт.).

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи