ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Географічний факультет Географічний факультет

Заснований у 1933 як відділення у складі геол.-геогр. ф-ту Київ. ун-ту (cамостійний підрозділ з 1944). Декани ф-ту: В.І. Крокос (1933-36); М.К. Шматько (1937-38, 1943-45); І.Ф. Мукомель (1938-41); В.І. Юденич (1945-47); В.Д. Поданчук (1947-54); К.П. Пяртлі (1954-56); О.М. Маринич (1956-58, 1960-68); А.С. Харченко (1958-60); М.І. Щербань (1968-80); В.М. Юрківський (1980-85); П.Г. Шищенко (1985-89, 1994-99); М.М. Падун (1989-94); Я.Б. Олійник (з 1999). На ф-ті 8 каф.: фізичної географії та геоекології, географії України, землезнавства та геоморфології, економічної та соціальної географії, країнознавства та туризму, гідрології та гідроекології, метеорології та кліматології, геодезії та картографії. Навч. процес ведуть 89 штатних працівників та 37 сумісників. Штатні працівники: 39 д-ри наук, проф.; 26 доц., канд. наук; 12 асист., канд. наук. Навчається 1200 студентів денної і 370 студентів заочної форм навчання. Ф-т має 2 НДЛ (регіональні проблеми економіки і політики, ландшафт. екології та аерокосмічного моніторингу навкол. середовища) та 2 НДС (гідроекології та гідрохімії, картографії та геоінформатики). Напрямки підготовки: географія, гідрометеорологія, геодезія, картографія та землестрій, туризм; спеціальність: географія, економічна та соціальна географія, географія України, політична географія та геополітика, природнича географія, географія рекреації та туризму, конструктивна географія; метеорологія, гідрологія; землеустрій та кадастр; геоінформаційні системи і технології; туризмознавство. Наук. напрями: регіон. географо-екологічний аналіз; регіон. сусп.-геогр. процеси; гідроекол. дослідження. Форми студ. наук. роботи: наук. студ. тов-ва; конференції молодих вчених. Період. вид.: 1. «Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Географія»; 2. «Економічна та соціальна географія»; 3. «Часопис картографії»; 4. «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія»; 5. «Фізична географія та геоморфологія»; 6. «Географія та туризм». Геогр. ф-т проводить роботу щодо розвитку міжн. зв’язків, зв’язків з вузами України, спорідненими ін-тами НАН України. У галузі наук. досліджень ф-т співпрацює із заруб. ун-тами: Ягелонським (Польща), Дебреценським (Угорщина), Мюнхенським (Німеччина), геогр. ф-тами США, Великої Британії, Росії, Білорусі, Словаччини, Чехії, Нідерландів та ін. Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університет імені Тараса Шевченка / За ред. Я.Б. Олійника. К., 2007.
Я.Б. Олійник

Авенаріус Михайло Петрович

 • Останні зміни:
07.09.1835- 04.09.1895

Місце народження: Царське Село, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізики.
Наукове звання: заслужений ординарний професор, чл.-кор. Петерб. АН.
Закінчив С.-Петерб. ун-т (1858) зі ступенем канд. мат. наук. В Ун-ті св. Володимира: 1865 на каф. фізики, з 1866 екстраордин., 1867 ордин. проф., 1869–90 зав. каф. фізики. Водночас 1865–85 обіймав посаду дир. Метеорологічної обсерваторії.

Читати далі >Андріяш Ольга Павлівна

 • Останні зміни:
10.12.1936

Місце народження: с. Теолин, Монастирищ. р-н Черкаська обл..
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (1958). Канд. дис. «Пліоцен-четвертинна історія розвитку рельєфу Інгулець-Бузького межиріччя (в межах Причорноморської низовини)» (1974). У Київ. ун-ті: з 1975 асист., 1975–89 ст. наук. співроб. НДЧ географ. ф-ту, 1989–96 доц. каф. геоморфології та палеогеографії.

Читати далі >Аріон Оксана Василівна

 • Останні зміни:
03.03.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (1993). Канд. дис. «Оптимізаційний ландшафтно-екологічний аналіз природоохоронних територій (на прикладі Держ. парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Качанівка»)» (1999). З 1993 працює у Київ. ун-ті. З 1998 асист. географії України кафедри, з 2002 доц.

Читати далі >Барановський Валентин Дмитрович

 • Останні зміни:
01.05.1944

Місце народження: с. Піщаниця Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив каф. інж. геодезії міського будівництва КІБІ (1970). Канд. дис. «Розробка та вдосконалення методів визначення спектрально-статистичних характеристик морських хвиль, заснованих на застосуванні стереофотограмметричної зйомки» (1990).У Київ. ун-ті: з 1979 у НДЧ, з 1988 асист., з 1993 доц. геодезії та картографії кафедри.

Читати далі >Бейдик Олександр Олексійович

 • Останні зміни:
17.01.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив геогр. ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. «Структура і динаміка рекреаційного освоєння долини Дніпра в межах УРСР» (1986), докт. дис. «Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України» (2005). У Київ. ун-ті: з 1979 асист., з 1990 доц. фізичної географії та охорони природи кафедри, з 1991 працює на країнознавства та туризму кафедрі, з 2006 проф.

Читати далі >Бєлонін Микола Микитович

 • Останні зміни:
03.05.1880- 26.09.1953

Місце народження: м. Володимир-на-Клязьмі, РФ .
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив інж. відділ Моск. Межового ін-ту (1901). Працював землеміром (1902 – 1919), завідувачем землемірно-технічної частини (1920 – 1923) та викл. геодезії землемірного училища м. Житомир (1923 – 1925), старш. наук. співроб. Ученого комітету при Нар. комітеті землеустрою УРСР (1925 – 1928) та Ін-ту Соцреконструкції м.Харків (1928 – 1933), проф. Одес. с.-г. ін-ту (1933 – 1941), гол. інженером Управ. Землеустрою Мін-ва сіл. гос-ва УРСР (1944). 1937 присвоєно вчений ступінь канд. с.-г. наук без захисту. У Київ. ун-ті: 1946–53 зав. каф. геодезії та картографії, водночас зав. відділу картографії НДІ географії.

Читати далі >Білоус Володимир Васильович

 • Останні зміни:
12.08.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив КІБІ (1972). Канд. дис. «Совершенствование методов и средств крупномасштабных топографических съемок» (1989). У Київ. ун-ті: з 1976 мол. наук. співроб. НДС каф. геодезії та картографії, з 1990 асист., з 1992 доц. Викладає нормат. та спец. курси: «Радіоелектронна геодезія», «Фотограмметрія», «Фототопографія», «Прикладна фотограмметрія», «Аерокосмічні зйомки», «Дистанційне зондування Землі».

Читати далі >Білоус Людмила Федорівна

 • Останні зміни:
18.04.1973

Місце народження: м. Кагарлик Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (1996). Канд. дис. «Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління» (2001). У Київ. ун-ті: 1999–2000 мол. наук. співроб. Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища НДЛ, 2000–2005 асист. каф. географії України, з 2006 доц. фізичної географії та геоекології кафедри.

Читати далі >Білявський Георгій Олексійович

 • Останні зміни:
20.10.1935

Місце народження: с. Новосілки Радомишльського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1957 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1985-98: 1985-91 доцент. загальної та історичної геології каф. геол. ф-ту, професор. географічного (1991-95) та економічного (1995-98) ф-тів.

Читати далі >Боднар Сергій Петрович

 • Останні зміни:
23.09.1970

Місце народження: м. Ковель Волинської області.
Наукове звання: асистент.
У Київ. ун-ті: з 1995 асист. геодезії та картографії кафедри, з 2003 заст. декана геогр. ф-ту з навч. та навч.-вироб. практик студентів. Викладає курси: «Топографія», «Фототопографія», «Дистанційне зондування Землі», «Фотограмметрія».

Читати далі >Божок Алла Петрівна

 • Останні зміни:
11.01.1934

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1957 каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту, 1970 асп-ру ун-ту. Канд. дис.: «Комплексное картографирование технической оснащенности сельского хозяйства Украинской ССР» (1978). 1958-67 працювала в НДЛ ун-ту над розробкою карт для Нац. атласа України (1978 виданий І т. «Природные условия и естественные ресурсы Украинской ССР»). У Київ. ун-ті з 1970: мол. наук. співроб., асист., старш. викл., з 1983 доц. Наук. інтереси: комплек. картографування: розробка системи показників картографування с.-г. техніки на базі графічної моделі «технічні засоби сіл. гос-ва – природ. середовище» та оцінювальних критеріїв природ. умов, що впливають на ефективність використання техн. знаряддя. Автор 50 наук. і наук.-метод. праць.

Читати далі >Бондаренко Едуард Леонідович

 • Останні зміни:
20.06.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив географічний та економічний ф-ти Київ. ун-ту, 1997 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Картографічне моделювання стану та розвитку інфекційної захворюваності населення України» (1997), докт. дис. «Геоінформаційне еколого-географічне картографування: теорія і практика досліджень» (2008). З 1993 працює у Київ. ун-ті: інженер, 1997-2002 мол. наук. співроб. НДЛ картографії та геоінформатики, асист., з 2002 доц., з 2010 проф. Викладає дисципліни: «Топографія з основами геодезії та картографії», «Топографія з основами геодезії», «Телекомунікаційна картографія», «Орг. та управ. вир-вом», «Картографічне моделювання сусп.-геогр. процесів», «Телекомунікаційна картографія», «Еколого- та медикогеографічне картографування», «Телекомунікаційна картографія», «Навчальна топографо-геодезична практика».

Читати далі >Бортник Сергій Юрійович

 • Останні зміни:
14.11.1961

Місце народження: с. Варварівка Іллінецького району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1984 Київ. ун-т, 1990 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Еволюція палеорельєфу території Верхнього Побужжя в мезозої-кайнозої» (1992), док. дис. «Морфоструктури центрального типу території України : просторово-часовий аналіз» (2002). У Київ. ун-ті: 1985–87 стажист-дослідник, 1990–97 асист., 1997–2002 доц. З 2002 зав. каф. землезнавства та геоморфології географ. ф-ту, проф.

Читати далі >Броунов Петро Іванович

 • Останні зміни:
21.12.1852- 24.04.1927

Місце народження: м. Санкт-Петербург .
Наукове звання: професор, чл.-кор. Петерб. АН, Рос. АН та АН СРСР.
Після закінчення 1875 мат. відділення фіз.-мат. ф-ту С.-Петерб. ун-ту продовжив у ньому підготовку до викл. діяльності. Після захисту магіст. дис. (1882) поступив приват-доц. у СПб. ун-т. Отримав ступінь д-ра фіз. географії (1886). 1877-80 працював у службі погоди Гол. фіз. обсерваторії (тепер Гол. геофіз. обсерваторія ім. О.І. Воєйкова, СПб.).

Читати далі >Будкіна Людмила Григорівна

 • Останні зміни:
02.01.1935

Місце народження: c. Устимівка Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1957 Київ. ун-т зі спец. «географ-гідролог». Канд. дис. «Гідрологічне районування лісостепової зони УРСР» зі спеціальності гідрологія суші (1962). 1957-95 інженер-методист заочного відділення географічного ф-ту, аспірант, асист., доц. каф. гідрології та гідрохімії Київ. ун-ту. 1962-95 викладала на каф. гідрології суші (тепер каф. гідрології та гідроекології) Київ. ун-ту. Читала спец. курси: «Вчення про стік», «Озерознавство», «Гідрологія суші» та ін. Наук. інтереси: гідрологічний режим річок України.

Читати далі >Вернандер Наталія Борисівна

 • Останні зміни:
05.10.1901- 25.01.1986

Місце народження: м. Щецін, Польща .
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1918 жіночу гімназію в Москві, Тімірязєвську с.-г. академію. 1944-49 доц. каф. ґрунтознавства Київ. с.-г. ін-ту. 1946-48 вивчала ґрунти Закарпат. і колиш. Ізмаїл. обл. Матеріали досліджень ґрунтів, зібрані і узагальнені в 1932-48, покладені в основу складання першої ґрунт. карти України (масштаб 1:750 000). З 1950 працювала в Київ. ун-ті: доц. каф. ґрунтознавства біолого-ґрунтознавчого ф-ту, з 1958 доц., з 1961 проф. каф. фізичної географії геогр. ф-ту.

Читати далі >Винниченко Ігор Іванович

 • Останні зміни:
06.06.1957

Місце народження: с. Скоморохи Житомирського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 Київ. ун-т каф. фізичної географії, 1983 асп-ру Відділення географії Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР. Канд. дис. «Ландшафтні основи раціонального землекористування в ерозійнонебезпечних районах (на прикладі Вінницької обл.)» (1987). 1979-80 інструктор з туризму турбази «Пуща-Водиця», 1983-85 викл. географії Київ. технікумів: міськ. електротранспорту, електрон. приладів, 1985-87 інженер палеогеографічної партії Ін-ту географії АН УРСР. З 1987 працює у Київ. ун-ті: асист. каф. фіз. географії, з 1990 асист. каф. країнознавства і туризму, з 1994 доц.

Читати далі >Воблий Костянтин Григорович

 • Останні зміни:
27.05.1876- 12.09.1947

Місце народження: с. Царичанка Дніпропетровської області .
Науковий ступінь: магістр політ. економії і статистики.
Наукове звання: ординарний професор, академік АН УРСР.
Після закінчення 1900 КДА вступив до Юріївського (нині Тартуського, Естонія) ун-ту. 1901 перевівся на юрид. ф-т Варшав. ун-ту. Закінчив 1904 юрид. ф-т Варшав. ун-ту зі ступенем канд. права із золотою медаллю за працю: «Сучасна заатлантична еміграція. Її причини та наслідки». У Київ. ун-ті 1905-06 витримав усний іспит на ступінь магістра політекономії. 1904-06 мол. ред. Варшав. стат. комітету. Упродовж 1906-09 приват-доц. каф. політ. економіки юридичного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Волощук Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
02.04.1938

Місце народження: с. Давидківці Чортківського району Тернопільської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 ЛДУ імені Івана Франка. 1991-2002 зав. каф. метеорології та кліматології Київ. ун-ту, з 2002 проф. З 2003 гол. наук. співроб. Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту.

Читати далі >Воронов Геннадій Сергійович

 • Останні зміни:
02.10.1936

Місце народження: м. Ленінград.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 Одес. гідрометеорол. ін-т зі спец. «інженер-метеоролог». Канд. дис. «Дослідження грозо-градових процесів у Молдавії» (1972). 1975-76 гол. управлінням гідрометслужби при РМ СРСР, відряджений у Швейцарію для організації протиградових робіт і проведення опер. заходів. 1980-87 мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Укр. НДІ (м. Київ). Обіймав посаду 1987-2002 доц. каф. метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гавриленко Олена Петрівна

 • Останні зміни:
26.04.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1986 геогр. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методика ландшафтного обґрунтування територіальних схем і проектів природокористування» (1990).Працювала старш. наук. співроб. Ін-ту географії НАН України (відділ еколого-географічних проблем та географії транспорту). З 2001 доц. каф. фізичної географії та геоекології геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гаврилюк Віктор Степанович

 • Останні зміни:
01.06.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 1998 геогр. ф-т Київ. ун-ту, 2002 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Геоекологічна оцінка території 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС» (2006). 1999-2006 спеціаліст лаб. інформ. технологій в географії. З 2007 асист. каф. географії України Київ. ун-ту.

Читати далі >Галущенко Микола Григорович

 • Останні зміни:
28.05.1936

Місце народження: с. Щербани Машівського району Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 Київ. ун-т зі спец. «географ-гідролог». Канд. дис. «Дослідження витрат атмосферних опадів при формуванні дощових паводків» (1971). 1976-2002 доц. каф. гідрології і гідрохімії (тепер каф. гідрології та гідроекології) Київ. ун-ту. Викладав спец. курси: «Гідрометрія», «Ведення Держ. водного кадастру», «Воднобалансові дослідження і розрахунки», «Водогосподарські розрахунки», «Гідрологія України». Учасн. експедицій: на Пд. Уралі, у Пн. Казахстані, Укр. Карпатах, на трасі Пд.-Кримського каналу. Наук. інтереси: водобалансові дослідження. Автор понад 70 наук. і навч.-метод. праць з оцінки водних ресурсів і розрахунків водних балансів річок України.

Читати далі >Герасименко Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
08.02.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1975 географ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Реконструкція палеоландшафтів Київського Придніпров’я (плейстоцен і пліоцен)» (1985), док. дис. «Розвиток зональних ландшафтів території України у четвертинному періоді» (2004). З 2005 проф. каф. землезнавства та геоморфології Київ. ун-ту.

Читати далі >Гладкий Олександр Віталійович

 • Останні зміни:
16.09.1977

Місце народження: м. Немирів, тепер Вінницька область.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1999 географічний ф-т, 2002 – аспірантуру, 2010 – докторантуру Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток Київської господарської агломерації» (2003), докторська дисертація «Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України: теорія, методи, практика». 1999-2002 З 2010 року доц. кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету.

Читати далі >Глибовець Вікторія Леонідівна

 • Останні зміни:
05.12.1985

Місце народження: с. Моровськ Козелецького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2008 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району)» (2011). З 2011 працює в Київ. ун-ті асист. каф. економічної та соціальної географії. Викладає курси: «Наук. семінар з екон. та соц. географії», «Основи міського планування», «Територіальне планування», «Основи районного планування». Фахівець у галузі геоурбаністики та географії міжнародного туризму. Автор понад 20 наук. праць.

Читати далі >Голубцов Олександр Григорович

 • Останні зміни:
01.01.1980

Місце народження: м. Щорс Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: молодший науковий співробітник.
Закінчив 2002 географ. ф-т Київ. ун-т. Канд. дис. «Сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських ландшафтах» (2009). З 2012 мол. наук. співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища.

Читати далі >Горєв Леонід Миколайович

 • Останні зміни:
03.08.1939- 18.11.1999

Місце народження: м. Ромни Сумської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1963 Київ. ун-т за фахом геолог-гідрогеолог. З 1971 працював у Київ. ун-ті: старш. наук. співроб. проблемної НДЛ гідрохімії, доц., проф., 1993-99 зав. каф. гідрології і гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології) геогр. ф-ту.

Читати далі >Гребінь Василь Васильович

 • Останні зміни:
20.12.1964

Місце народження: м. Чита, РФ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1987 геогр. ф-т, каф. гідрології та гідрохімії Київ. ун-ту. 1987-1992 р. працював в університеті у проблемній НДЛ гідрохімії (тепер гідроекології та гідрохімії) геогр. ф-ту Київ. ун-ту: інженером, мол. наук. спів роб.; з 1992 асист., з 1999 доц., з 2013 проф. кафедри гідрології та гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології).

Читати далі >Григоренко Анатолій Григорович

 • Останні зміни:
18.06.1936- 19.11.1999

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1960 Харків. гірничий ін-т, шахтобудівельний ф-т. 1966-69 навчався на мех.-мат. ф-ті Дніпропетр. ун-ту. У Київ. ун-ті 1971-95: старш. наук. співроб., провід. наук. співроб., гол. наук. співроб. НДЧ, з 1989 д-р техн. наук, з 1990 проф., 1991-95 зав. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Гриневецький Володимир Трифонович

 • Останні зміни:
20.06.1932

Місце народження: c. Березівці Бершадського району Вінницької області.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
З відзнакою закінчив 1958 геогр. ф-т Київ. ун-ту, 1969 асп-ру ун-ту. Працював у ґрунтознавчій експедиції геогр. ф-ту НДС Київ. ун-ту: інженер, старш. інженер-ґрунтознавець, гол. інженер, 1958-66 нач. експедиції. Працював у наук.-досл. групі прикладної фіз. географії геогр. ф-ту Київ. ун-ту. Організував і забезпечив регулярну діяльність Канівського фіз.-геогр. стаціонару Київ. ун-ту на території держ. природ. заповідника.

Читати далі >Гринюк Олег Юрійович

 • Останні зміни:
09.04.1980

Місце народження: м. Борислав, Львівська область.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Закінчив 2003 року географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування територіально-рекреаційних систем лікувального типу (на прикладі курорту Трускавець)» (2007). З 2007 по 2012 - ст. викл. каф. спец. тур. дисциплін Інститут туризму ФПУ. 3 01.09.2012 року працює у Київ. ун-ту асистентом каф. географії України. Фахівець у галузях рекреаційної географії, туристичного краєзнавства, активних видах туризму. Автор понад 10 наук. праць. Нагороджений Подякою мера Києва за особистий внесок у розвиток туризму в столиці (2007).

Читати далі >Гродзинський Михайло Дмитрович

 • Останні зміни:
11.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив 1979 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Геосистеми західної частини Рівнинного Криму, їх динаміка та стійкість до зрошувальних меліорацій» (1983), докт. дис. «Стійкість геосистем до антропогенних навантажень» (1994). З 1995 проф., зав. каф. фізичної географії та геоекології геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Грубрін Юрій Львович

 • Останні зміни:
17.09.1928- 18.06.1990

Місце народження: м. Сквира, Київська область .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1951 географ. ф-т Київ. ун-ту, 1954 асп. Київ. ун-ту. Канд. дис. «Геоморфологія басейну р. Стир» (1954). У Київ. ун-ті: 1954 старш. викл., 1954–75, 1977–88 – доц. каф. геоморфології та палеогеографії, 1975–1977 – ст. наук. співроб. НДЧ географ. ф-ту. 1975–1977 – зав. каф. геоморфології.

Читати далі >Гуцал Віктор Олександрович

 • Останні зміни:
29.12.1953- 13.03.2004

Місце народження: смт. Ярмолинці Хмельницької області .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Функціонально-територіальна структура Київського приміського аграрно-територіального комплексу» (1990). 1970-71 вчитель історії Антонівецької школи. У Київ. ун-ті: 1980-81 голова комітету ДТСААФ, з 1984 інженер, з 1988 асист., з 1993 доц. каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 192
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи