ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Даценко Людмила Миколаївна

 • Останні зміни:
10.08.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1987 Київ. ун-т, 1998 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Картографічне моделювання на базі ГІС-технологій в екологічних дослідженнях ґрунтів» (2000), докт. дис. «Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теоретико-методологічні засади та практична реалізація» (2011). З 1987 працює в Київ. ун-ті: інженер, зав. учбовою лаб., інженер ІІ кат. НДЧ, з 2000 доц. за сумісн. каф. геодезії та картографії. З 2000 зав. каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту.

Читати далі >



Денисенко Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
10.01.1984

Місце народження: м.Переяслав-Хмельницький.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2006 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Процеси метрополізації та перспективи їх розвитку в Україні» (2010). Протягом 2009-2012 мол. наук. та наук. співроб. Інституту географії НАН України. З 2012 працює у Київ. Ун-ті на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії «Регіональних проблем економіки і політики».

Читати далі >



Діброва Іван Олександрович

 • Останні зміни:
29.12.1982

Місце народження: м. Ніколаєвськ-на-Амурі Хабаровського краю, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
У Київ. ун-ті : з 2010 асист. фізичної географії та геоекології географічного ф-ту. Канд. дис. «Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища)» (2008).

Читати далі >



Діброва Олексій Тимофійович

 • Останні зміни:
12.11.1904- 21.01.1973

Місце народження: с. Тупичів, тепер Городнянського району Чернігівської області .
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1928 Київ. кооперативний ін-т, 1932 асп-ру Харків. НДІ географії і картографії зі спец. «екон. географія». Канд. дис. «Економіко-географічна характеристика Бесарабії (МАРСР)» (1936), докт. дис. з питань економ. географії України (1959). 1930-33 викладав у Харків. фінанс. ін-ті та Харків. ін-ті торгівлі. 1933-34 працював доц. ун-ту, Пед. ін-ту, Військ.-політ. академії у Ленінграді. 1934-41 викл. Київ. кооперативного ін-ту. У Київ. ун-ті: з 1934 доц. екон. географії каф., зав. відділом екон. географії НДІ географії (до 1937). За сумісн. завідував каф. екон. географії КДПІ імені М. Горького. 1944-47 працював у Київ. ун-ті на посаді дир. НДІ географії. Завідував відділом методики географії НДІ педагогіки Мін-ва освіти України. У 1944-56 обіймав посаду зав. каф. екон. географії КДПІ імені М. Горького. 1959-73 зав. каф. економічної та соціальної географії Київ. ун-ту. .

Читати далі >



Дмитрук Олександр Юрійович

 • Останні зміни:
25.04.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
Закінчив 1989 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)» (1993), докт. дис. «Ландшафтно-урбанізаційні системи України» (2005). 3 1989 працює у Київ. ун-ті на каф. фіз. географії та охорони природи (1995 реорганізована у каф. географії України). З 2000 зав. каф. географії України Київ. ун-ту.

Читати далі >



Дорошенко Віктор Іванович

 • Останні зміни:
12.02.1952

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1974 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення» (1994). 1974-77 вчитель географії cш. 1977-94 працював: асист., ст. викл. каф. екон. географії (з 1992 зовнішньоеконом. діяльності) Київ. держ. торг.-екон. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1995 доц. каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >



Дрич Костянтин Іванович

 • Останні зміни:
02.06.1930- 05.02.1996

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Після закінчення Київ. артилер. уч-ща ім. С. Кірова Канд. дис. «Совершенствование условных знаков растительности и грунтов топографических карт (исследование и эксперимент)» (1977). 1952 служив у ЗC СРСР: ком. взводу, 1952-61 нач. розвідки військ. частини (м. Біла Церква); 1961-66 нач. топографічної служби військ. частини (Німеччина); 1966-68 нач. штабу, заст. ком. дивізіону (м. Фастів); 1968-70 викл. каф. тактики військ. уч-ща (м. Суми). Закінчив 1970 Київ. ун-т, каф. геодезії та картографії. У Київ. ун-ті 1970-96: старш. інженер, з 1975 викл., з 1977 доц. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >



Дрич Сергій Костянтинович

 • Останні зміни:
17.05.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Картографическое обеспечение регионального санитарно-гигиенического мониторинга загрязнения окружающей среды (на примере загрязнения пестицидами)» (1990). 1979-82 інженер Сектора географії АН УРСР (нині Ін-т географії НАН України). 1982-84 служив у ЗС. Закінчив асп-ру у 1987, 1987-92 мол. наук. співроб., наук. співроб. відділу радіаційної екології ІЯД АН УРСР; 1992-95 гол. спеціаліст НВО «Норма»; 1995-96 провід. наук. співроб. Укр. відділення Міжн. центру науки та культури «Всесвітня лаб.».

Читати далі >



Дронова Олена Леонідівна

 • Останні зміни:
23.08.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Закінчила 1993 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Геосистемний аналіз факторів ризиків техногенних надзвичайних ситуацій в Україні» (2011). З 2009 р. працює за сум. наук. співр. Від-лу природокористування та збалансованого розвитку Інст. географії НАНУ. З 2009 по 2011 р. працювала наук. співр. Сектору природокористування та охорони природи НОВ Президії НАНУ; з 1994 по 2008 р. - координатором проектів в міжнародній програмі тех. допомоги Укр., РБ , РФ з питань екологічного оздоровлення басейну ріки Дніпро. З 2011 р. викл. каф. економічної та соціальної географії геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >



Дубіс Лідія Францівна

 • Останні зміни:
29.06.1967

Місце народження: м. Болехів Долинського району Івано-Франківської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1989 географ. ф-т Львів. ун-ту ім. І. Франка. Канд. дис. «Структурна організація і функціонування річкових систем басейну Тиси» (1995). З 2008 ст. наук. співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища географ. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >



Дубняк Сергій Сергійович

 • Останні зміни:
01.09.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1992 Київ. ун-т за фахом «гідролог». Канд. дис. «Гідродинаміка мілководь Дніпровських водосховищ, її екологічна роль» (1997). 1992-97 працював інженером Дніпровського басейнового управ. Держводгоспу України, 1998 н.с. Ін-ту гідробіології НАН України. З 1998 працює у Київ. ун-ті: асист., з 2002 доц. каф. гідрології та гідроекології.

Читати далі >



Дудун Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
16.06.1967

Місце народження: м. Тетіїв Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1990 Київ. ун-т, 1997 асп-ру Ін-ту географії НАН України. Канд. дис. «Теоретико-методичні основи картографування стану генофонду населення України» (2005). 1990-2006 працювала в Ін-ті географії НАН України: інженер, провід. інженер, наук. співроб. З 2006 працює у Київ. ун-ті асист. каф. геодезії та картографії, з 2010 доц. Викладає фахові дисципліни: «Заг. геогр. карти», «Картографія», наук. семінар з «Основ топоніміки».

Читати далі >



Закревський Дмитро Васильович

 • Останні зміни:
27.10.1929- 14.05.2006

Місце народження: с. Гусачівка Обухівського району Київської області .
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1954 Київ. ун-т зі спец. «геолог-гідрогеолог». Канд. дис. «Подземные воды Причерноморского артезианского бассейна на междуречье Ю. Буг-Ингулец и некоторые вопросы их формирования» (1964), докт. дис. «Гідрохімія осушуваних земель (в умовах північного заходу України)» (1992). 1954-64 працював у Київ. ун-ті: інженер, зав. лаб. спелеології, 1969-74 старш. наук. співроб. ПНДЛ фізико-хімічних досліджень гірських порід, 1974-2000 зав. ПНДЛ гідроекології та гідрохімії, з 2001 провід. наук. співроб. НДЛ. Наук. інтереси: питання трансформації хім. складу природ. вод суші в умовах техногенезу.

Читати далі >



Заморій Петро Костьович

 • Останні зміни:
25.06.1906- 25.03.1975

Місце народження: с. Висунськ, тепер – Березнегуватський район, Миколаївська область.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1926 Херсон. с.-г. ін-т. Канд. дис. (1936), за працю «Четвертинні відклади УРСР» присвоєно вчений ступінь д-ра геол.-мін. наук (1950). У Київ. ун-ті: 1944 доц., 1949–75 – зав. каф. геоморфології.

Читати далі >



Запотоцький Сергій Петрович

 • Останні зміни:
01.10.1976

Місце народження: м. Канів Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області» (2002). У Київ. ун-ті: 2002-07 асист., з 2007 доц., у період 2009-2012 рр. – докторант географічного ф-ту.

Читати далі >



Затула Василь Іванович

 • Останні зміни:
15.06.1966

Місце народження: смт. Вапнярка Томашпільського району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1988 географічний ф-т Київ. ун-ту, 1991 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Метеорологічний режим і забруднення повітря у великих містах України (на прикладі Києва)» (1993). У Київ. ун-ті 1991-92 наук. співроб. геогр. ф-ту. 1993-2003 старш. викл., доц., 1995-2003 зав. каф. географії та екології Уманcького пед. ун-ту ім. Павла Тичини. З 2003 працює доц. каф. метеорології та кліматології Київ. ун-ту.

Читати далі >



Золовський Андрій Петрович

 • Останні зміни:
22.08.1915- 20.05.2000

Місце народження: с. Гвоздавка Друга, тепер Любашівського району Одеської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1941 геогр. ф-т Одес. ун-ту. З 1946 працював у Київ. ун-ті наук. співроб. НДІ географії. За період викл. роботи на каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту 1952-76 обіймав посади: старш. викл., з 1955 доц., з 1970 проф.

Читати далі >



Іщук Степан Іванович

 • Останні зміни:
14.12.1937

Місце народження: с. Івча Літинського району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 геогр. ф-т ЛДУ імені Івана Франка, 1968 асп-ру Сектору географії при Ін-ті геол. наук АН УРСР (м. Київ). Канд. дис. «Територіальна спеціалізація і виробничі зв’язки промисловості» (1968), докт. дис. «Виробничі комплекси: територіальна і комплексно-пропорційна організація» (1996). 1959-65 старш. лаборант, зав. каб., асист. каф. політекономії ЛДУ. З 1968 мол. наук. співроб. відділу теорії економіки районів і екон. географії Сектору географії Ради по вивченню продуктивних сил АН УРСР. З 1970 старш. викл., з 1978 доц., з 1997 проф. каф. економічної та соціальної географії географічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >



Кіптенко Вікторія Костянтинівна

 • Останні зміни:
25.12.1966

Місце народження: м. Бровари Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1989 Київ. ун-т зі спец. «географ, методист екскурсійної справи, викл. географії», 1996 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України» (1997). 1989-92 перекладач Київ. інтурбюро. У Київ. ун-ті: з 1992 зав. лаб. геоінформації і туризму, з 1994 асист., з 2001 доц. каф. країнознавства і туризму.

Читати далі >



Кобзистий Павло Іванович

 • Останні зміни:
01.09.1939- 19.08.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1962 каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту Київ. ун-ту за фахом «географ-кліматолог». Канд. дис. «Исследование полей гроз, града и ливней в степной зоне Украины на примере экспериментального метеорологического полигона» (1971). У Київ. ун-ті: з 1970 асист., старш. викл., з 1980 доц. каф. метеорології та кліматології.

Читати далі >



Ковтонюк Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
21.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1997 географ. ф-т Київ. ун-ту, 2000 асп. ун-ту. Канд. дис. «Геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури центрального типу» (2004). У Київ. ун-ті: 2000 мол. наук. співроб., 2004 асист., з 2009 доц. каф. землезнавства та геоморфології.

Читати далі >



Коковський Любомир Олексійович

 • Останні зміни:
25.11.1981

Місце народження: м. Зборів, Тернопільська область.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Закінчив у 2004 географічний ф-т Терн. пед. ун-ту. Канд. дис. «Географічний вимір економічної безпеки України» (2004). Впродовж 2009-2010 навчального року стажувався в Інституті географії та просторового менеджменту Ягелонського університету (м. Краків, Польща). З 2012 працює у Київ. ун-ті на посаді завідувача науково-дослідної лабораторії «Регіональних проблем економіки і політики».

Читати далі >



Колісник Петро Іванович

 • Останні зміни:
04.05.1921- 15.03.1996

Місце народження: с. Чимериське Буківського, тепер Маньківського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1939 Уманське пед. уч-ще. 1939 вступив до Черкас. пед. ін-ту, з 2 курсу мобілізований в армію. Закінчив 1951 географічний ф-т Київ. ун-ту за спец. «кліматологія», 1954 асп-ру ун-ту. 1959-87 доц. каф. метеорології та кліматології Київ. ун-ту.

Читати далі >



Комлєв Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
20.02.1952

Місце народження: с. Мшанець Комсомольського (зараз – Козятинського) району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1975 географ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Мезо-кайнозойський долинний морфолітогенез північно-західної частини Українського щита та його вплив на утворення розсипищ» (1988), докт. дис. «Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій Українського щита» (2005). У Київ. ун-ті: 1975 інж., мол. наук співроб., ст. наук. співроб., 1992 доц., з 2007 проф. каф. геоморфології та палеогеографії.

Читати далі >



Коноваленко Оксана Сергіївна

 • Останні зміни:
29.10.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила географічний ф-т Київ. ун-ту в 2000 році, каф. гідрології і гідрохімії. Канд. дис. «Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси» (2007). З 2007 році працювала в НДЛ гідроекології і гідрохімії географічного ф-ту Київ. ун-ту на посаді молодшого наукового співробітника. У 2011 році перейшла на кафедру гідрології і гідроекології на посаду асистента. Приймала участь в експедиційних дослідженнях на річках басейнів Тиси (2007- 2012 рр.), Прип‘яті (2007, 2010 рр.), Десни (2012 р.).

Читати далі >



Кононенко Олена Юріївна

 • Останні зміни:
01.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1996 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Розвиток потенційно небезпечних виробництв з урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій (на прикладі Східного регіону)» (2001). З 2003 працює у Київ. ун-ті: зав. НДЛ Регіональних проблем економіки і політики Київ. ун-ту, з 2012 доц. економічної і соціальної географії каф.

Читати далі >



Корогода Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
06.05.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2002 географічний ф-т Київ. ун-ту за спец. «фізична географія та геоекологія», 2005 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2005 – інженер ІІ кат., що проводить НТР Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишьного середовища НДЛ, 2006-2010 мол. наук. співроб. Регіональних проблем економіки і політики НДЛ, 2010 наук. співроб. Регіональних проблем економіки і політики НДЛ, з 2010 - асист. фізичної географії та геоекології каф.

Читати далі >



Короткова Алла Яківна

 • Останні зміни:
03.02.1939

Місце народження: м. Очаків Миколаївської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1964 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «географ-кліматолог». Канд. дис. «Тепло- і вологозабезпеченість території України протягом вегетації головних зернових культур» (1974). 1964-1979 працювала в Укр. наук.-дослід. гідрометеоролог. ін-ті, відділ агрометеорології. У Київ. ун-ті 1979-2000: з 1979 асист., старш. викл., з 1986 доц. каф. фізичної географії, 1993-2000 доц. каф. країнознавства і туризму.

Читати далі >



Косоногов Йосип Йосипович

 • Останні зміни:
31.03.1866- 22.03.1922

Місце народження: м. Каменськ-Шахтинський Ростовська область, РФ.
Наукове звання: ординарний професор, академік АН УРСР.
Закінчив 1889 Ун-т св. Володимира. Працював асист. на каф. фізики Ун-ту св. Володимира. 1895-1902 керував Метеорологічною обсерваторією та Придніпровською метеорол. мережею. 1901 після захисту магіст. дис. призначений екстраордин. проф. каф. фізики. У 1922 обраний акад. ВУАН. 1903-22 працював в Ун-ті св. Володимира на посаді проф., зав. каф. фізичної географії. Завідував каб. фіз. географії. 1904-22 керував роботою каф. теорет. фізики та фіз. лаб., ордин. проф.

Читати далі >



Кочеткова Ірина Валентинівна

 • Останні зміни:
21.08.1987

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила у 2009 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Рекреаційні ландшафти м. Києва: методика конструктивно-географічного аналізу» (2012). З 2012 працює у Київ. ун-ті. Фахівець у галузі рекреаційного природокористування, рекреаційної географії, урболандшафтознавства. Автор понад 15 наукових праць.

Читати далі >



Кошик Юрій Олександрович

 • Останні зміни:
23.10.1936- 27.11.1994

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 геол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ ун-ті: 1967 ст. викл., 1975 доц., 1986–94 – проф., зав. каф. геоморфології та палеогеографії. 1972–84 – зав. Підготовчим відділенням Київ. ун-ту.

Читати далі >



Круківська Алла Володимирівна

 • Останні зміни:
16.04.1974

Місце народження: с. Синівка Липоводолинського району Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Закінчила 1996 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур» (2008). З 2011 р. працює у Київ. ун-ті.

Читати далі >



Кузьминська Олена Костянтинівна

 • Останні зміни:
09.09.1954- 05.04.1997

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчила 1976 каф. економічної географії Київ. ун-ту. Канд. дис. (кер. акад. НАН України М.М. Паламарчук) «Территориальная организация промышленности и расселения в зоне городской агломерации (на примере Киевской агломерации)» (1985). З 1976 працювала на каф. екон. географії Київ. ун-ту. 1994-97: викл., доц. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту для інозем. студентів, доц. каф. міжн. екон. відносин Інституту міжнародних відносин, каф. міжн. журналістики Інституту журналістики. З 1992 працювала на географічному ф-ті Київ. ун-ту доц. каф. країнознавства і туризму.

Читати далі >



Купач Тетяна Геннадіївна

 • Останні зміни:
17.09.1973

Місце народження: смт. Федотово Вологодської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Канд. дис. «Методика географо-топонімічних досліджень України (на прикладі ойконімів)» (2008). У Київ. ун-ті: з 2003 працює в складі НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища, з 2008 асист. каф. географії України географічного ф-ту.

Читати далі >



Курач Тамара Миколаївна

 • Останні зміни:
27.02.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1992 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «картограф, викл.», 2001 асп-ру відділу картографії Ін-ту географії НАН України. Канд. дис. (наук. кер. чл.-кор. НАН України проф. Л.Г. Руденко) «Картографування динаміки соціально-економічних явищ (на прикладі населення України)» (2003). 1992-2005 інженер, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Ін-ту географії НАН України. З 2005 асист. каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту, з 2009 доц.

Читати далі >




Персоналії 36 — 70 з 192
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи