ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Курило Святослав Михайлович

 • Останні зміни:
01.09.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «гідрологія і гідрохімія», 2002 асп-ру Київ. ун-ту, каф. гідрології та гідроекології. Канд. дис. «Оцінка міграції стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р. Борщі)»(2002). З 1998 працював мол. наук. співроб. в Ін-ті геол. наук НАН України. У 2002 асист. каф. гідрології та гідроекології Київ. ун-ту, з 2008 доц.

Читати далі >Лаврук Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
28.02.1965

Місце народження: с. Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1990 географ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Морфологічна організація земної поверхні Українських Карпат» (2011). У Київ. ун-ті: з 2005 інж. НДЛ географ. ф-ту, 2008 асист., 2012 доц. каф. землезнавства та геоморфології.

Читати далі >Левківський Степан Степанович

 • Останні зміни:
23.08.1934

Місце народження: c. Ширмівка Погребищенського райрну Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 Київ. ун-т зі спец. «гідрологія суші». Канд. дис. «Дослідження річного стоку річок рівнинної території України» (1965). 1965-98 працював у Київ. ун-ті доц. каф. гідрології і гідрохімії (нині каф. гідрології та гідроекології) географічного ф-ту. 

Читати далі >Леонтович Володимир Григорович

 • Останні зміни:
15.07.1881- 29.04.1968

Місце народження: м. Гадяч, тепер Полтавська область.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
1901-06 навчався на інж. відділенні КПІ. До 1909 проводив експедиційні інж. вишукування в Ізяславі, Острозі та Житомирі. 1909-14 на посаді гол. архітектора м. Житомира займався відбудовою пам’ятників архіт. 1912-17 як експерт проводив геодез. обстеження та обмірювання інж. споруд за дорученням Археол. комісії. З 1910 розпочав пед. та наук діяльність у КПІ. На поч. 1930-х працював у Київ. ін-ті цивільних інженерів (нині КНУБА). Працював у Київ. ун-ті 1944-46 зав. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Лісогор Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
27.11.1936

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «гідрологія суші», 1967 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Дослідження динаміки берегів Київського водосховища» (1970). З 1968 працює у Київ. ун-ті: асист., з 1971 старш. викл., з 1974 доц. каф. гідрології і гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології), 1977-80 заст. декана геогр. ф-ту з навч. роботи. Викладає курси: «Заг. гідрологія», «Гідрологія суші». «Гідрофізика». 1980-82 радник декана геогр. ф-ту Гаванського ун-ту (Республіка Куба). Брав участь в експедиційних дослідженнях каскаду Дніпровських водосховищ (зокрема дослідженні динаміки берегів Київ. водосховища).

Читати далі >Лук’янець Ольга Іванівна

 • Останні зміни:
15.06.1961

Місце народження: м. Магнітогорськ Челябінської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1983 географічний ф-т Київ. ун-ту, каф. гідрології суші. Канд. дис. «Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесів стоку» (2003). З 1984 працювала в лаб. гідрол. прогнозів (тепер лаб. досліджень стоку та небезпечних явищ і гідролог. прогнозів) Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту: інженер, провід. інженер, наук. співроб. З 2002 працює у Київ. ун-ті асист., доц. (з 2009) каф. гідрології та гідроекології геогр. ф-ту.

Читати далі >Любич Іван Йосипович

 • Останні зміни:
01.01.1937

Місце народження: с. Улянки Ржищівського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1955 Ржищівське пед. уч-ще, 1966 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методика ландшафтного дешифрування ґрунтового покриву орних земель за матеріалами аерофотозйомки» (1978). З 1966 працює у Київ. ун-ті на каф. фізичної географії: асист., доц.

Читати далі >Любіцева Ольга Олександрівна

 • Останні зміни:
13.05.1953

Місце народження: м. Мінськ, Білорусь.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1977 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація галузевого комплексу сфери послуг (на прикладі автотехобслуговування в Українській РСР)» (1985), докт. дис. «Геопросторова організація туристичного процесу» (2003). У Київ. ун-ті з 1977: інженер, мол. наук. співроб. НДЧ геогр. ф-ту. З 1992 на каф. країнознавства та туризму Київ. ун-ту: асист., доц., з 2006 зав. каф.

Читати далі >Макаренко Володимир Васильович

 • Останні зміни:
22.04.1957

Місце народження: с. Великий Глибочок, тепер – Тернопольський район Тернопольської області.
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 ф-т агрохімії та ґрунтознавства Укр. с.-г. академії. Канд. дис. «Вплив тривалого застосування добрив на родючість темно-сірого лісового ґрунту і продуктивність яблуні в зоні північного Лісостепу УРСР» (1991). У Київ. ун-ті: з 2009 доц. каф. землезнавства та геоморфології.

Читати далі >Малиновська Оксана Юріївна

 • Останні зміни:
02.07.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1996 Київ. ун-т зі спец. «менеджер туризму, викл.», 2000 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України» (2002). Працювала референтом інформ.-аналіт. відділу Тов-ва зв’язків з українцями за межами України (Тов-во «Україна»), менеджером у турист. та рекламній агенціях. У Київ. ун-ті: 1990-91 лаборант каф. геодезії і картографії, з 2000 інженер, з 2002 асист. каф. країнознавства і туризму, з 2006 доц.

Читати далі >Малишева Людмила Леонідівна

 • Останні зміни:
10.11.1954- 29.08.2000

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1977 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Ландшафтное обоснование выбора районов размещения АЭС (на примере Украинской ССР)» (1988), докт. дис. «Теорія та методика ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій» (1998). У Київ. ун-ті: з 1981 мол. наук. співроб. НДС, з 1992 асист. каф. фізичної географії, з 1995 доц., з 1999 проф., з 2000 зав. каф. географії України. Фахівець у галузі геохімії ландшафтів та ландшафтно-геохімічної екології. Була чл. міжн. асоціації ландшафт. екологів, чл. Вчен. ради УГТ, співвиконавцем міжн. наук. проектів екол. спрямованості, дир. Центру екол. моніторингу України.

Читати далі >Маринич Олександр Мефодійович

 • Останні зміни:
04.09.1920- 25.08.2008

Місце народження: с. Суботці, тепер Знам'янського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Навчався 1937-41 на геол.-геогр. ф-ті Київ. ун-ту. Закінчив 1942 Казанський ун-т, 1948 асп-ру Київ. ун-ту. Навчаючись в асп-рі, працював з 1948 асист. на географічному ф-ті Київ. ун-ту. 1949 разом з акад. АН УРСР В.Г. Бондарчуком, П.К. Заморієм М. створює каф. геоморфології у Київ. ун-ті, на якій працює 1948-68 доц., 1956-71 зав. каф. фізичної географії, 1956-58, 1960-68 декан геогр. ф-ту Київ. ун-ту. З 1962 – проф. 1968-71 проректор з навч. роботи Київ. ун-ту.

Читати далі >Масляк Петро Олексійович

 • Останні зміни:
27.05.1948

Місце народження: м. Миргород Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив географічний ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. «Машинобудівні територіальні системи в агропромисловому комплексі Української РСР» (1982), докт. дис. «Машинобудування в господарських комплексах: теорія і практика територіальної взаємодії» (1993). З 1984 працює на геогр. ф-ті Київ. ун-ту доц. каф. економічної і соціальної географії, з 1994 проф. каф. географії України.

Читати далі >Матвієнко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
22.01.1970

Місце народження: м. Богуслав Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1996 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії» (2001). У Київ. ун-ті: з 1999 інженер, з 2000 асист., з 2004 доц. каф. економічної та соціальної географії, з 2003 заст. декана.

Читати далі >Матвієнко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
06.09.1974

Місце народження: с. Райгород Немирівського району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1996 Київ. ун-т. Канд. дис. «Методологія індикативного планування регіонального розвитку сільського адміністративного району» (2003). У Київ. ун-ті: з 1999 спеціаліст, з 2006 зав. навч. лаб. геоінформації та туризму каф. країнознавства та туризму. з 2002 асист., з 2012 – доц.

Читати далі >Машенцева Людмила Дмитрівна

 • Останні зміни:
06.08.1929

Місце народження: м. Волгоград, Росія.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчила географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Комплексне великомасштабне картографування України» (1969). 1953 направлена на роботу в Президію ВР України. У Київ. ун-ті працювала на каф. геодезії та картографії: асист., з 1970 доц. Досліджувала питання тематичного та комплекс. атласного картографування. Викладала нормат. та спец. курси: «Мат. картографія», «Картографічне креслення та оформлення карт», «Тематичні карти». Автор понад 50 наук. праць.

Читати далі >Медина Василь Степанович

 • Останні зміни:
31.12.1907- 14.03.1980

Місце народження: с. Мединівка, тепер Житомирська область .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1940 геол.-геогр. ф-т Київ. ун-ту. 1940-41 асп. КДПІ ім. О.М. Горького. Канд. дис. «Межиріччя Дніпра Південного Бугу (фізико-географічна характеристика)» (1951). 1941-44 заст. нач. геологорозвідки, інженер геологорозвідувального тресту «Казцветметразведка». У Київ. ун-ті з 1944: викл., старш. викл., з 1956 доц. каф. фізичної географії. Декан геогр. ф-ту КДПІ ім. О.М. Горького.

Читати далі >Мезенцев Костянтин Володимирович

 • Останні зміни:
27.06.1971

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1993 географічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1992 інженер, асист., з 2002 доц., з 2007 проф. каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >Мезенцева Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
25.05.1966

Місце народження: смт Димер Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1990 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислових комбінатів» (1993). З 1993 працює в Київ. ун-ті асист., з 1997 доц. каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >Мельничук Анатолій Леонідович

 • Останні зміни:
26.11.1973

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2000 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України» (2004). З 2003 р. мол. наук. співроб., з 2010 зав. НДЛ Регіональних проблем економіки і політики Київ. ун-ту, з 2011 доц. економічної і соціальної географії каф.

Читати далі >Мельничук Іван Васильович

 • Останні зміни:
19.08.1937- 26.06.2008

Місце народження: м. Клайпеда, Литовська Республіка.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1961 географічний ф-т Чернів. держ. ун-ту. Навчався в асп-рі 1965-71. 1971-91 мол. наук. співроб., Вчен. секретар Відділення географії Ін-ту геол. наук АН УРСР. З 1991 у Київ. ун-ті: доц., 1994-2002 зав. каф. геоморфології та палеогеографії, 2002-04 проф.

Читати далі >Михайленко Валерій Петрович

 • Останні зміни:
06.11.1948

Місце народження: м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными b-дикетонами и применение их в анализе» (1981). У Київ. ун-ті: 1972-91 – інженер, старш. інженер, асист., доц. каф. аналітичної хімії хім. ф-ту, з 1985 – доц. каф. фізичної географії географічного географічного ф-ту. ;.

Читати далі >Михайленко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
27.02.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1977 географічний ф-т Київ. ун-ту, 1983 асп-ру Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту. Канд. дис. «Біокліматична характеристика фізико-географічних областей Українських Карпат» (1994). Працювала 1977-87 в Укр. наук.-досл. гідрометеорологічному ін-ті: інженер, мол. наук. співроб. У Київ. ун-ті: 1987-91 викл. каф. гуманіт. дисциплін підготов. ф-ту для інозем. громадян, 1991-93 викл. каф. гуманіт. дисциплін Інституту міжнародних відносин.

Читати далі >Міжега Микола Якович

 • Останні зміни:
14.03.1930- 25.04.1993

Місце народження: с. Ковчин Куликовського району Чернігівської області .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
1950–51 курсант військ. авіац. уч-ща (м. Харків), 1951–52 Томського військ.-тех. уч-ща. 1952–55 ком. взводу у військ. частинах (м. Челябінськ). Закінчив 1961 Київ. ун-т. Канд. дис. «Основні закономірності формування систем міських поселень в аграрно-індустріальних районах» (1973). У Київ. ун-ті з 1975: старш. викл., з 1982 доц. каф. економічної географії.

Читати далі >Можаровський Генріх Степанович

 • Останні зміни:
27.04.1927

Місце народження: м. Фастів Київської області.
Під час ВВВ евакуйований до Росії. В Стерлітамаку (Башкирія) вступив до Моск. ремісницького уч-ща № 9. 1944–48 навчався на радіотехнічному відділенні Моск. індустріально-педагогічного технікуму. Освітянська діяльність М. розпочалася у 1968. Відтоді упродовж 10 років працював старш. викл. каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту.

Читати далі >Молочко Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
04.07.1948

Місце народження: м. Маньківка Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: професор.
. В 1971 р. закінчив каф. геодезії та картографії. З 1971 по 1989 р. працював інженером, мол. наук., наук., старш. наук. співроб. відділу картографії Сектора географії АН УРСР (зараз Ін-т географії НАН України). В 1972-1975 рр. навчався в асп-рі (стаціонар) за спеціальністю «Картографія». В Київ. ун-ті працює з 1989 р. Звання доцента одержав у 1995 р. У 1992-1995 рр. та з 1999 р. працює на посаді заступника декана з навчальної роботи.

Читати далі >Молочко Микола Анатолійович

 • Останні зміни:
03.04.1985

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: асистент.
З 2010 працює в в Київ. ун-ті спец. навч. лаб. каф. країнознавства та туризму, з 2012 асист., каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >Мороховський Микола Олександрович

 • Останні зміни:
11.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1980 р. географ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Морфоструктурні дослідження платформенної частини Правобережної України (на прикладі Середнього Придніпров‘я та Волино-Поділля)» (1990). У Київ. ун-ті: 1988 ст. інженер, 1989 мол. наук. співроб., 1994–98 ст. наук. співроб. НДЧ географ. ф-ту.

Читати далі >Мотузенко Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
03.03.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1992 географічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1997 на каф. географії України, доц. (з 2003). З 2002 дир. Центру геогр. та культ. досліджень Італії Київ. ун-ту, координатор програм міжн. співпраці ун-ту з ВНЗ Італії. З 2009 заст. декана геогр. ф-ту з міжн. співробітництва. Офіційний представник з 2000 в Україні Ун-ту для іноземців м. Сіїна (Італія) з питань сертифікації CILS- італ. мови як іноземної.

Читати далі >Мохначук Степан Степанович

 • Останні зміни:
03.01.1931

Місце народження: с. Здовбичі Здолбунівського району Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1953 геогр. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка. Канд. дис. «Географія населення і населених пунктів Волинської області» (1967). У Київ. ун-ті працював на каф. економічної та соціальної географії: 1972-74 доц., 1974-75 в.о. зав. каф.

Читати далі >Мукомель Ізраїль Феліксович

 • Останні зміни:
19.04.1906- 27.04.1975

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1929 екон. ф-т Одес. ін-ту нар. госп-ва, 1936 асп-ру ОДУ ім. І.І. Мечникова. Канд. дис. (1946), докт. дис «Сільськогосподарські зони Української РСР» (1965, МДУ ім. М.В. Ломоносова). 1941-47 учасн. ВВВ. Працював економістом-плановиком на п-вах м. Одеси. У Київ. ун-ті: 1936-41 доц., 1946-59 зав. каф. економічної географії, декан геогр. ф-ту, заст. дир. НДІ географії.

Читати далі >Надольна Галина Миколаївна

 • Останні зміни:
25.05.1937

Місце народження: с. Димер Київської області.
Наукове звання: асистент.
1955-56 навчалася у КДПІ ім. М.О. Горького. Закінчила 1960 Київ. ун-т, 1970 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті працювала на каф. фізичної географії географічного ф-ту: 1964-67 лаборант, 1970-71 інженер наук.-досл. гідрохім. лаб., 1971-74 викл. каф. фіз. географії, з 1987 викл. підгот. відділу каф. природн. дисциплін, з 1989 асист. каф. природн. дисциплін підгот. відділення.

Читати далі >Назаров Віктор Олександрович

 • Останні зміни:
18.03.1893- 26.09.1961

Місце народження: м. Сатка, тепер Челябинської область, РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1922 Петроградський ін-т інженерів шляхів сполучення. Працював у системі Гідрометслужби України, займався гідрол. прогнозами, 1946–49 очолював Київ. наук.-досл. гідрол. обсерваторію. У Київ. ун-ті працював на географічному ф-ті 1949-61 зав. каф. гідрології суші (тепер каф. гідрології та гідроекології).

Читати далі >Науменко Людмила Юріївна

 • Останні зміни:
24.08.1961

Місце народження: с. Ставчани Хотинського району Чернівецької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1983 каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту Київ. ун-ту зі спец. «метеорологія», 1987 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Формування та розподіл опадів у літній сезон року на території степової зони Української РСР» (1988). У Київ. ун-ті 1987-2001 на каф. метеорології та кліматології: 1987-93 асист., 1993-97 доц., 1997-2001 доц. за сумісн.

Читати далі >Нечипоренко Геннадій Лесьович

 • Останні зміни:
28.04.1963

Місце народження: с. Синява Рокитнянського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Закінчив 1983 Київ. топографічний технікум зі спец. «геодезія». З відзнакою закінчив 1988 каф. геодезії та картографії географічного ф-ту Київ. ун-ту, 1991 асп-ру Відділення географії Ін-ту географії ім. С.І. Субботіна АН УРСР (відділ геогр. картографування). Канд. дис. «Картографія соціально-економічних зв’язків великих міст (на прикладі обласних центрів України)» (1994). 1991–95 мол. наук. співроб. Відділення географії Ін-ту географії ім. С.І. Субботіна АН УРСР. 1995–98 асист. каф. геодезії та картографії геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Персоналії 71 — 105 з 192
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи