ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Ободовський Олександр Григорович

 • Останні зміни:
18.01.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1980 Київ. ун-т зі спец. «географ-гідролог». Канд. дис. «Руслоформуючі витрати води річок рівнинної частини України» (1988, МДУ ім. М. В. Ломоносова), докт. дис. «Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів» (2002, КНУ ім. Тараса Шевченка). У Київ. ун-ті: з 1980 інженер, інженер-програміст, старш. інженер Інформаційного обчислювального центру, 1989–92 асист., з 1992 доц., з 2003 проф. каф. гідрології та гідроекології географічного ф-ту, з 1996 заст. декана з наук. роботи геогр. ф-ту.

Читати далі >Огородніков Володимир Іванович

 • Останні зміни:
24.08.1947- 05.09.2006

Місце народження: м. Мурманськ, РФ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1970 географ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Сучасне осадконакопичення на шельфі Чукотського моря» (1977), докт. дис. «Сучасний седиментогенез у внутрішньоконтинентальних басейнах гумідної зони» (2001). У Київ. ун-ті: 1987 ст. наук. співроб., пров. наук. співроб. НДЧ географ. ф-ту, 1994–2002 доц., 2002–05 проф. каф. землезнавства та геоморфології, 2005–06 ст. наук. співроб.

Читати далі >Олійник Ярослав Богданович

 • Останні зміни:
14.12.1953

Місце народження: с. Купчинці Козівського району Тернопільської області.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан.
Закінчив 1975 географічний ф-т Київ. ун-ту, 1979 асп-ру. 1975–76 вчитель сш (с. Катюжанка Вишгород. р-ну Київ. обл.). Працював 1979-86 мол., наук. співроб. Відділення географії НАН України (нині Ін-тут географії). У Київ. ун-ті: з 1988 асист., з 1988 доц., з 1998 проф., з 1998 зав. каф. економічної та соціальної географії, з 1999 декан геогр. ф-ту.

Читати далі >Олішевська Юлія Анатоліївна

 • Останні зміни:
09.01.1979

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2001 географічний ф-т Київ. ун-ту, 2004 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методика геоекологічного районування території України» (2005). З 2004 мол. наук. співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища геогр. ф-ту. З 2006 асистент каф. географії України. Викл. курси: «Фізична географія материків та океанів», «Основи краєзнавчтва», «Вступ до фаху», «Науково-дослідницький практикум». Наук. інтереси: геоекологічна оцінка території, методика викладання географії та краєзнавчих досліджень.

Читати далі >Онищенко Марія Григорівна

 • Останні зміни:
06.06.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.
Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (каф. геодезії та картографії) у 1987 р. З 1987 по 1998 рр. – інж.-карт, редактор в ДНВП «Картографія», 1998–2012 рр. – старш. редактор ЗАТ «Інститут передових технологій», з 2012 р. – наук. співр. НДС «Картографії та геоінформатики». Канд. дис. (наук. кер. д-р. геогр. наук, проф. Т.І.Козаченко) «Картографування телекомунікаційних систем України: теоретико-методичні основи, практична реалізація» (2007).

Читати далі >Онищук Василь Варфоломійович

 • Останні зміни:
14.05.1942

Місце народження: с. Човновиця Оратівського району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1968 Одес. інж.-будівельний ін-т, гідротехнічний ф-т зі спец. «інженер-гідротехнік», 1974 асп-ру УкрНДІ гідротехніки і меліорації. Канд. дис. «Исследование влияния неоднородности несвязных грунтов, слагающих русла предгорных участков рек, на значения неразмывающих скоростей» (1979). Працював 1968–71 у проектних ін-тах (Укррибпроект, Київпроект). 1974 –2000 – наук. співроб., з 1986 старш. наук. співроб. УкрНДІ гідротехніки і меліорації. У Київ. ун-ті працює з 2000 старш. наук. співроб., з 2010 зав. НДЛ гідроекології та гідрохімії географічного ф-ту.

Читати далі >Орещенко Андрій Васильович

 • Останні зміни:
04.02.1985

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: молодший науковий співробітник.
В 2007 р. закінчив каф. геодезії та картографії КНУ імені Тараса Шевченка. Канд. дис.: «Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення». (2011) З 2010 р. працює в НДС «Картографії та геоінформатики». Наук. інтереси: нейро-інформаційне програмування, наноекономіка, інформатика, електроніка, явища, які не мають раціонального пояснення. Відповідає за підготовку документації НДС.

Читати далі >Осауленко Лариса Єфремівна

 • Останні зміни:
30.01.1934- 21.10.2008

Місце народження: м. Ромни Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1957 Київ. ун-т. Канд. дис. «Картографирование водных ресурсов в комплексных атласах Украинской ССР» (1978). У Київ. ун-ті 1959-99 працювала на каф. геодезії та картографії географічного ф-ту: лаборант, інженер, старш. інженер, доц. Читала лекції та проводила лаб. роботи з дисциплін: «Проектування та складання карт», «Тематичні карти», «Атласне картографування», «Картографічне креслення та оформлення карт». Наук. інтереси: комплекс. й тематичне картографування території України.

Читати далі >Остроух Віталій Іванович

 • Останні зміни:
30.08.1976

Місце народження: с. Смолянка Куликівського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. д. геогр. н., проф. В.О. Шевченко) «Науково-методичні основи створення навчальних атласів на основі ГІС-технологій (на прикладі атласу для 8-9 класів)» (2002).

Читати далі >Павлов Сергій Валентинович

 • Останні зміни:
18.03.1969

Місце народження: м. Рубіжне Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Канд. дис. «Організація релігійно-географічної сфери України» (1999). Закінчив 1993 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. географ, 1997 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1993 інженер ІІ кат., зав. лаб. геоінформації і туризму каф. країнознавства та туризму (з 1994), асист. каф. країнознавства і туризму (з 1997), доц. (з 2003).

Читати далі >Павлова Віра Петрівна

 • Останні зміни:
19.08.1928- 17.09.2011

Місце народження: м. Петрозаводськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1951 Київ. ун-т каф. геодезії та картографії, 1954 асп-ру ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. А.С. Харченко) «Картографическое изучение территории Украины (исторический обзор) « (1955). 1951–91 викладала на каф., з 1960 доц.

Читати далі >Падун Микола Миколайович

 • Останні зміни:
18.09.1939

Місце народження: м. Носівка Чернігівcької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1961 Київ. ун-т зі спец. «географ-гідролог». У Київ. ун-ті 1987-96: з 1991 доц., заст. декана, 1989-94 декан географічного ф-ту, зав. загальноуніверситетської каф. екології.

Читати далі >Паламарчук Людмила Василівна

 • Останні зміни:
05.09.1955

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчила 1978 географічний ф-т Київ. ун-ту каф. метеорології та кліматології зі спец. «географ-метеоролог». Працювала 1978-93 в Укр. наук.-досл. гідрометеорологічному ін-ті: інженер-бортаеролог, старш. інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб. 1993-2001 – в НПУ ім. Михайла Драгоманова: старш. викл., доц. каф. географії України та краєзнавства. У Київ. ун-ті працює з черв. 2001 доц. каф. метеорології та кліматології геогр. ф-ту.

Читати далі >Палієнко Едуард Тимофійович

 • Останні зміни:
20.09.1935

Місце народження: м. Севастополь.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 географ. ф-т Київ. ун-ту, 1964 асп-ру. Канд. дис. «Рельєф Західного Копетдагу та історія його розвитку» (1964). 1964–2011 доц. каф. землезнавства та геоморфології Київ. ун-ту.

Читати далі >Пастух Володимир Васильович

 • Останні зміни:
20.05.1937

Місце народження: с. Бандурівка Олександрійського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 Київ. топографічний технікум, працював топографом в Укр. аерогеодезичному п-ві № 13 при МВС СРСР. Закінчив 1964 КІБІ зі спец. «інж. геодезія». Працював у тресті «Південзахідтрансбуд»: майстер, виконроб, старш. виконроб. З 1973 – заст. керуючого по вир-ву тресту «Київміськбуд - 5». У Київ. ун-ті 1977-83: проректор з навч. роботи, з 1976 доц. каф. геодезії і картографії географічного ф-ту. 1983-90 – зав. НДЛ картографії, геодезії, та фотограмметрії.

Читати далі >Пасько Володимир Феодосійович

 • Останні зміни:
27.01.1976

Місце народження: с. Вересоч Куликівського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області» (2003). У Київ. ун-ті: з 2002 асист., з 2005 заст. декана з виховної роботи, з 2007 доц. каф. економічної та соціальної географії.

Читати далі >Патиченко Галина Олександрівна

 • Останні зміни:
06.05.1939- 15.05.2010

Місце народження: м. Ашгабат, Туркменістан .
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1966 каф. геодезії та картографії географічного ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Теоретичні та експериментальні дослідження застосування фотограмметрії в архітектурі» (1974). Працювала в лаб. аерометодів НДЧ Київ. ун-ту. З 1968 працювала асист. на каф. інж. геодезії КІБІ. У Київ. ун-ті: з 1976 старш. наук. співроб. лаб. аерометодів і за сумісн. старш. викл. каф. геодезії та картографії, 1980-2000 доц.

Читати далі >Пелешенко Василь Іларіонович

 • Останні зміни:
28.06.1927- 28.03.2014

Місце народження: с. Долина Обухівського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т (1957) зі спец. «геолог-гідрогеолог».  У Київ. ун-ті: 1957–68 інженер, з 1968 доц., старш. викл. на каф. гідрогеології та інженерної геології геологічного ф-ту. 1968–71 відп. працівник відділу науки ЦК Компартії України. У Київ. ун-ті з 1971–76 доц. каф. гідрології суші геогр. ф-ту, 1976 очолив каф. гідрології суші, яку за ініціативи П. перейменовано на каф. гідрології і гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології).

Читати далі >Первухін Герман Олексійович

 • Останні зміни:
24.08.1925- 21.06.1994

Місце народження: м. Бежецьк Калінінської обл., РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1943 навчався у Калініському військ.-піхотному уч-щі (с.Перебори Рибінського р-ну Ярославської обл., Росія), до 1946 служив у Рад. Армії. Закінчив 1952 каф. геодезії та картографії МДУ ім. М.В.Ломоносова. У Київ. ун-ті 1977-89: старш. викл., з 1988 доц. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Пересєкін Валерій Миколайович

 • Останні зміни:
29.12.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Особливості формування інтегральних районів великого міста (на прикладі міста Києва)» (1984). У Київ. ун-ті: 1983-88 асист., з 1988 доц. каф. економічної та соціальної географії, з 1992 заст. дир., з 2004 дир. Інституту післядипломної освіти.

Читати далі >Петрина Наталія Василівна

 • Останні зміни:
10.02.1972

Місце народження: м. Носівка Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1994 каф. фізичної географії Київ. ун-ту зі спец. «фізико-географ, геоеколог», 1997 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Ландшафтно-геохімічне обґрунтування мережі агроекологічного моніторингу» (2000). У Київ. ун-ті: з 1998 співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища географічного ф-ту, з 2002 асист., з 2007 доц. каф. географії України.

Читати далі >Пишкін Борис Андрійович

 • Останні зміни:
03.09.1893- 29.01.1970

Місце народження: м. Казань, РФ.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив 1924 Моск. с.-г. академію ім. К.А. Тімірязева зі спец. «гідротехнік». Учасн. ВВВ. Працював у водогосподарських установих Середньої Азії, Закавказзя. Зав. каф. в Омському с.-г. ін-ті, викладав у Київ. гідромеліоративному ін-ті. 1945-48 працював у секції водогосподарських проблем АН України. У Київ. ун-ті працював 1962-67 зав. каф. гідрології суші (тепер гідрології та гідроекології) географічного ф-ту. Водночас зав. відділу в Ін-ті гідрології і гідротехніки АН України (тепер Ін-т гідромеханіки НАН України). 

Читати далі >Підкова Оксана Миколаївна

 • Останні зміни:
18.03.1981

Місце народження: м. Борислав Львівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2003 географ. ф-т Львів. ун-ту ім. І. Франка. Канд. дисертацію «Генетико-літологічна обумовленість формування ґрунтового покриву Розточчя» (2008). З 2010 доц. каф. землезнавства та геоморфології Київ. ун-ту.

Читати далі >Пістун Микола Данилович

 • Останні зміни:
19.05.1933

Місце народження: с. Гійче Жовківського району Львівської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
З відзнакою закінчив 1955 геогр. ф-т ЛДУ зі спец. «економ. географія». Канд. дис. «Географія виробництва технічних культур Волинської і Ровенської областей» (1962), докт. дис. «Аграрно-територіальні комплекси: теорія і досвід економіко-географічного дослідження» (1975). З 1955 – вчитель географії, вихователь, старш. вихователь. З 1958 асп. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1961 асист., з 1964 старш. викл., з 1966 доц. каф. економічної географії, з 1972 старш. наук. співроб., 1975–2003 проф., 1975-98 зав. каф. економічної і соціальної географії, з 2008 проф.-консультант. 1967–68 на стажуванні у Загребському ун-ті (Югославія).

Читати далі >Погорільчук Наталія Михайлівна

 • Останні зміни:
24.06.1973

Місце народження: м. Костопіль, Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1995 географ. ф-т Київ. ун-ту, 1998 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Басейнова організація мезозой-кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля» (2002). У Київ ун-ті: 1999–2002 інж., мол. наук. співроб. НДЧ, 2002 асист., з 2008 доц. каф. землезнавства та геоморфології.

Читати далі >Половко Іван Кирилович

 • Останні зміни:
20.07.1887- 24.04.1967

Місце народження: м. Ічня Чернігівської губернії, тепер Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1912 фізичний ф-т Київ. ун-ту. 1919 за конкурсом зараховують до асп-ри. 1921 склав магістерський іспит та отримав право на викладання У Київ. ун-ті працював з 1912 на фіз. ф-ті. 1912-36 – у Метеорол. обсерваторії Київ. ун-ту: спостерігач, лаборант, асист., старш. асист., геофізик, старш. геофізик. 1937-41– проф., зав. каф. фізичної географії, 1949-53 – зав. каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту, 1953-56 проф. каф.

Читати далі >Полякова Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
24.07.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 1994 Київ. топографічний технікум, 2001 географічний ф-т Київ. ун-ту, 2005 асп-ру ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. проф. В.О. Шевченко) «Картографічне зображення функціонування інтегрованої ГІС (географічної інформаційної системи) для управління експлуатацією міських підземних комунікацій (на прикладі м. Києва)» (2005, Ін-т географії НАН України). Працювала електромонтером з ескізування трас кабельних ліній Служби перспектив. розвитку Кабельних мереж Київенерго, інженером техн. відділу Департаменту перспектив. розвитку Виконавчої дирекції АК «Київенерго».

Читати далі >Попов Валентин Петрович

 • Останні зміни:
29.04.1894- 06.09.1976

Місце народження: м. Рильськ Курської губенії, Росія .
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався у Київ. 1913-15 та Моск. 1916-18 ун-тах. Докт. дис. «Баланс вологи в ґрунті і його географічні коефіцієнти» (1943). У Київ. ун-ті: 1948-52 кер. відділу фіз. географії НДІ географії, з 1952 проф. каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту, 1953-74 зав. каф.

Читати далі >Попович Людмила Вадимівна

 • Останні зміни:
10.02.1941

Місце народження: с. Бачманівка Славутського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1962 Київ. ун-т зі спец. «географ-кліматолог», 1966 асп-ру Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту. Канд. дис. «Термический режим почв территории УССР за теплый период года» (1972). 1966-75 мол. наук. співроб. відділу агрометеорології Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту. 1975-81 викл., старш. викл., доц. каф. фізичної географії КДПІ ім. О.М. Горького. 1981-85 старш. наук. співроб. каф. фізики і меліорації ґрунтів ф-ту ґрунтознавства МДУ ім. М.В. Ломоносова. У Київ. ун-ті: з 1985 старш. викл., з 1986 доц. каф. фізичної географії, 1995-98 доц. каф. географії України.

Читати далі >Поривкіна Ольга Василівна

 • Останні зміни:
28.01.1913- 07.09.1987

Місце народження: м. Рязань, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1935 ґрунтово-географічний ф-т МДУ, асп-ру МДУ. Канд. дис. «Фізична географія Байкало-Вітімського нагір’я» (1946). 1938-39 асист. Моск. геодезичного ін-ту. 1939 – 41 асист. геогр. ф-ту МДУ. 1941 асист. Латвійського держ. ун-ту (м. Рига). 1941 – 43 чл. Казахської експедиції МДУ ім. М.В. Ломоносова (м. Алма-Ата). 1943 – 45 старш. наук. співроб., 1944 асист., з 1949 доц. геогр. ф-ту МДУ ім. М.В. Ломоносова.

Читати далі >Приседько Владислав Леонідович

 • Останні зміни:
24.07.1947

Місце народження: с.Ярославка Бобровицького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 каф. геодезії та картографії географічного ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. проф. А.С. Харченко) «Картографическое обеспечение развития минерально-сырьевой базы агрохимического сырья для производства минеральных удобрений» (1983). У Київ. ун-ті 1970-77: інженер, мол. наук. співроб., нач. палеогеографічної експедиції НДС каф. геодезії та картографії. З 1999 доц. каф. геодезії та картографії Київ. ун-ту. Читає курси: «Картознавство», «Тематичні карти», «Атласне картографування», «Суспільно-геогорафічна картографія». Викладав курс лекцій в Ін-ті бізнесу та технологій. 1977–87 – мол. наук. співроб., наук. співроб. Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. 1991 присуджено звання старш. наук. співроб. 1987-99 в Ін-ті геол. наук НАН України – зав. картографічним бюро, старш. наук. співроб.

Читати далі >Прихотько Геннадій Федорович

 • Останні зміни:
23.07.1913- 25.11.1965

Місце народження: м. П’ятигорськ Ставропольського краю, РФ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1937 Харків. гідрометінститут. 1937 – працює в ГОГФ Севастополя, 1938-1940 Харків. гідрометінституті. 1940–1945 – у гідрографічному управл. Північного Флоту. 1945–1947 нач. 1-го гол. управ. гідрометеослужби при Раді Міністрів СРСР. 1947 – заст. дир. Київ. геофіз. обсерваторії. 1949-1951 працював у Київ. ун-ті, з 1953 доц. каф. метеорології та кліматології.

Читати далі >Проценко Григорій Данилович

 • Останні зміни:
06.12.1935

Місце народження: с. Майданівка Звенигородського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1963 каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту Київ. ун-ту. З 1963 працював старш. інженером-синоптиком авіаметеостанцій Шар'я та Кострома Верхнєволзького управ. Гідрометслужби СРСР, з 1968 – мол. наук. співроб. відділу агроекології УкрНДІ садівництва. У Київ. ун-ті викладав 1975-2002 на каф. метеорології та кліматології. В.о. заст. декана заочного відділення, заст. декана з навч. роботи геогр. ф-ту.

Читати далі >Прусов Віталій Арсенійович

 • Останні зміни:
16.02.1940

Місце народження: м. Севастополь.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1964 теплотехнічний ф-т КПІ зі спец. «теплоенергетичне устаткування електростанцій». 1964-67 інженер відділу термодинаміки газових потоків Ін-ту техн. теплофізики АН УРСР. 1967-83 інженер, старш. інженер, старш. викл., доц. каф. обчисл. математики та програмування КІІЦА. З 2007 проф. каф. метеорології та кліматології Київ. ун-ту.

Читати далі >Пустовойт Степан Пилипович

 • Останні зміни:
15.09.1899- 04.09.1994

Місце народження: с. Красносілка, тепер Олександрійського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1926 Київ. гідромеліоративний ін-т зі спец. «інженер-меліоратор». Працював інженером меліоратором, викладав у Київ. лісогосподарському ін-ті, очолював сектор мережі Гідрометслужби України, викладав у Київ. гідромеліоративному ін-ті. У Київ. ун-ті працював з 1949: старш. викл., доц., 1968–76 зав. каф. гідрології суші (тепер гідрології та гідроекології) географічного ф-ту.

Читати далі >
Персоналії 106 — 140 з 192
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи