ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Радзіховська Ольга Федорівна

 • Останні зміни:
07.09.1921

Місце народження: с. Щучінци Жмеринського району Вінницької області.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 1951 географічний ф-т Київ. ун-ту за спец. «географія», 1966 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на каф. фізичної географії: з 1967 асист., 1972-89 старш. викл.

Читати далі >Розлач Захар Валерійович

 • Останні зміни:
10.03.1981

Місце народження: м. Інта, республіка Комі, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
У 2003 р. закінчив каф. гідрології і гідрохімії географічного ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра» (2009 р.). З 2003 р. і по теперішній час працює в науково-дослідному секторі гідроекології і гідрохімії географічного факультету. З 2010 р. за сумісництвом працює асистентом кафедри гідрології та гідроекології.

Читати далі >Романчук Сергій Павлович

 • Останні зміни:
21.12.1944

Місце народження: м. Конотоп.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1969 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «фіз. географія». Навчався в асп-рі на каф. фіз. географії та охорони природи. Канд. дис. «Методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій територій давнього освоєння (на прикладі Середнього Подніпров’я IV тис. до н.е. – поч. ІІ тис. н.е.)» (1992). Працював з 1969 у ґрунтознавчій експедиції, наук.-досл. лабораторіях геогр. ф-ту Київ. ун-ту. З 1995 на каф. фізичної географії та геоекології Київ. ун-ту: доц., 1999-2000 в.о. зав. каф.

Читати далі >Ромась Микола Іванович

 • Останні зміни:
09.08.1943- 19.12.2009

Місце народження: с. Вишеньки Бориспільського району Київської області .
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1970 Київ. ун-т зі спец. «геолог-гідрогеолог». Канд. дис. «Закономірності формування хімічного складу атмосферних опадів на території УРСР» (1981), докт. дис. «Гідрохімія водних об’єктів атомної і теплової енергетики» (2004). У Київ. ун-ті: з 1972 старш. інженер, з 1974 старш. наук. співроб., з 2001 зав. НДЛ гідроекології та гідрохімії гідрології та каф. гідроекології. Розробив і читав спец. курси: «Стат. методи в гідрохімії», «Гідрохімія водоймищ-охолоджувачів АЕС».

Читати далі >Ромушкевич Валентина Іванівна

 • Останні зміни:
17.12.1926

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1952 каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1952: старш. інженер лаб. спелеології, з 1956 асист. каф. метеорології та кліматології, з 1963 старш. викл., з 1964 доц. Канд. дис. «Суховії в Україні» (1960).

Читати далі >Рослий Іван Михайлович

 • Останні зміни:
14.01.1925- 17.01.1989

Місце народження: с. Ведильці, Чернігівський район Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1951 геол. ф-т Київ. ун-ту, 1954 асп-ру географ. ф-ту. Учасник ВВВ. В Київ ун-ті: 1954–76 асист., доц., 1976–89 проф., зав. каф. геоморфології та палеогеографії (1977–86).

Читати далі >Савицька Олена Вікторівна

 • Останні зміни:
03.07.1977

Місце народження: м. Городок Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1999 географічний ф-т Київ. ун-ту за спец. «фізична географія та геоекологія». Канд. дис. «Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста (на прикладі міст Києва і Берліна)» (2003). Проходила 2000-01 стажування в Берлінському ун-ті імені Гумбольдта (Німеччина). У Київ. ун-ті на каф. фізичної географії та геоекології геогр. ф-ту: з 2003 асист., з 2008 доц.

Читати далі >Савицький Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
25.04.1948

Місце народження: м. Калинівка Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1972 хімічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «хімік-неорганік». Канд. дис. «Порівняльна характеристика амінотіо- і аміноселеноціанатних сполук деяких металів» (1976). Навчався 1967–68 в Карловому ун-ті (м. Прага, Чехословаччина). У Київ. ун-ті на географічному ф-ті: 1974-75 мол. наук. співроб., 1975-77 старш. інженер, 1978-99 старш. наук. співроб. ПНДЛ гідроекології та гідрохімії, з 2000 доц. каф. гідрології та гідроекології.

Читати далі >Самойленко Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
25.09.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1977 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методи гідравлічного моделювання статистичних деформацій піщаних укосів в зоні руйнування хвиль» (1988), докт. дис. «Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період» (2000). З 2001 проф. фізичної географії та геоекології каф. геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Свідзінська Дар’я Валеріївна

 • Останні зміни:
21.09.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2003 географічний ф-т Київ. ун-ту. З 2008 асист. фізичної географії та геоекології каф. геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Сергієнко Борис Петрович

 • Останні зміни:
26.06.1933- 16.01.2013

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 Київ. ун-т зі спец. «географ-картограф», 1966 асп. ун-ту. Канд. дис. (наук. кер. проф. А.С. Харченко) «Совершенствование изображения сезонных изменений гидрографической сети на топографических картах» (1969). Працював в Укр. аерогеодезичному п-ві Гол. Управ. геодезії та картографії МВС СРСР: 1956-59 інженер-ред., 1959-63старш. інженер-ред. У Київ. ун-ті на каф. геодезії та картографії: з 1966 асист., старш. викл., 1979-2000доц. Один з активних організаторів навчання військ. картографів України у Київ. ун-ті за програмою підготовки з ліцензованої спец. картографія (з 1993).

Читати далі >Сердюков Віктор Михайлович

 • Останні зміни:
07.06.1925- 07.01.2002

Місце народження: м.Харбін, Манчжурія .
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1950 Моск. ін-т інженерів геодезії і картографії, 1963 Моск. ін-т землеустрою, геодез. ф-т, асп-ру КІБІ. Канд. дис. «Аерофотогеодезичні методи інженерних пошуків» (1962). У 1970 р. захистив докторську дисертацію. Викладав 1955-60 у Київ. топографічному технікумі. У Київ. ун-ті на каф. геодезії та картографії: 1976-91 проф., з 1980 зав. каф Працював у КІБІ: асист., доц., з 1973 проф. каф. автоматизації геодез. вимірювань.

Читати далі >Синявський Антон Степанович

 • Останні зміни:
12.07.1866- 02.02.1951

Місце народження: с. Веприк Васильківського повіту Київської губернії.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1889 Київ. ун-т. Магіст. дис. 1898 захищена у Варшав. ун-ті, отримав ад’юнкт-доцентуру гірничої статистики. 1889 – на засланні в Шенкурську. З 1890 студент природн. ф-ту Новоросійського ун-ту. 1893 – лектор Одес. військ. школи. 1894 лектор Вищих Жіночих Курсів та приват-доц. Новоросійського ун-ту. 1899 дир. комерц. шкіл Мін-ва фінансів у Лодзі. 1901-18 – дир. Катеринославського комерц. уч-ща; асист., доц. з гірничої статистики, з 1910 проф. Гірничого ін-ту. 1919 зав. каф. політекономії Укр. ун-ту (м. Кам’янець-Подільський), проф. і зав. каф. економіки, географії та світового госп-ва Ін-ту зовн. відносин, співроб. каф. сіл. гос-ва Київ. ІНО.

Читати далі >Сирота Ніна Павлівна

 • Останні зміни:
17.01.1923

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1950 географічний ф-т Київ. ун-ту каф. фізичної географії, 1955 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Житомирское Полесье: физико-географическая характеристика» (1955). У Київ. ун-ті: з 1955 старш. викл., 1961-87 доц. каф. фіз. географії, заст. декана заочного відділу геогр. ф-ту.

Читати далі >Сілецький Юрій Андрійович

 • Останні зміни:
14.10.1962

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1987 географ. ф-т, 2003 економ. ф-т Київ. у-ту. Канд. дис. «Долинно-річкові геокомплекси: структура, класифікація, проблеми природокористування (на прикладі долини Південного Бугу)» (1992). У Київ. ун-ті: 1991–92 – наук. співроб., 1993 ст. наук. співроб., з 1998 – зав. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища географ. ф-ту.

Читати далі >Смирнов Ігор Георгійович

 • Останні зміни:
27.09.1946

Місце народження: м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «економіко-географ, викл. географії», асп-ру заочно Сектору географії НАН України. У КТЕІ: 1973-97 асист., старш. викл., з 1988 доц. каф. зовнішньоеконом. діяльності, з 1993 заст. декана обліково-екон. ф-ту та ф-ту економіки, менеджменту та права. У Київ. ун-ті: 1997-2006 доц. каф. країнознавства та туризму геогр. ф-ту, з 2006 проф.

Читати далі >Сніжко Сергій Іванович

 • Останні зміни:
18.03.1958

Місце народження: с. Старе Бориспільського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1980 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Особливості формування біогенного стоку річок басейну Дніпра» (1989, Ростов-на-Дону), докт. дис. «Теорія та методи аналізу регіональних гідрохімічних систем» (2002). У Київ. ун-ті з 1979: інженер, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., доц. каф. гідрології та гідрохімії, зав. каф. метеорології та кліматології.

Читати далі >Срезневський Борис Ізмаїлович

 • Останні зміни:
19.03.1857- 24.03.1934

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Закінчив 1879 фіз.-мат. ф-т С.-Петерб. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1919, очолював Метеорологічну обсерваторію. Читав лекції з метеорології і геофізики у Київ. ІНО.

Читати далі >Станкевич Галина Леонардівна

 • Останні зміни:
23.02.1918- 14.04.2000

Місце народження: м. Полоцьк, Білорусь .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
1935 викл. географії, історії та природознавства в школах Охтирського р-ну Сум. обл. 1940-41 – зав. міським кабінетом в м. Ліда (Білорусь). 1941-44 вчитель географії та історії (с. Грязне Тепловського р-ну Оренбурзької обл.). Закінчила 1944 Урал. Казахський держ. пед. ін-т зі спец. «викл. географії». 1944-46 – дир. сш (м. Охтирка). 1946-48 наук. працівник з географії каб. соц.-економ. наук Респ. парт. школи при ЦК КП України (м. Київ). 1948-55 – викл. географії Київ. спец. школи Військ.-повітр. сил. Закінчила 1957 асп-ру НДІ педагогіки України (м. Київ). 1957 наук. співроб. відділу методики географії НДІ педагогіки України.

Читати далі >Стафійчук Валентин Іванович

 • Останні зміни:
05.06.1970

Місце народження: с. Пояски Олевського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1989 Коростишівське пед. уч-ще ім. Івана Франка, 1994 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Політико-географічні аспекти взаємодії господарств країн Центральної Європи» (1999). У Київ. ун-ті: з 1994 інженер каф. країнознавства і туризму, з 1995 зав. лаб. геогр. інформації та туризму, 1999-2006 асист. каф. країнознавства і туризму, з 2006 доц., з 2010 докторант.

Читати далі >Стецюк Володимир Васильович

 • Останні зміни:
25.10.1947

Місце народження: м. Ізяслав Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 геогр. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Сучасні геоморфологічні процеси Північно-західного Причорномор‘я та їх інженерно-геоморфологічна оцінка» (1983), докт. дис. «Сучасний рельєф і морфогенез морфокліматичної зони як екологічний фактор» (1999). У Київ. ун-ті: з 1976 ст. інженер, мол. наук. співроб., ст. наук. співроб. НДЧ географ. ф-ту, 1987–2001 доц., з 2001 проф. каф. геоморфології та палеогеографії.

Читати далі >Стеченко Дмитро Миколайович

 • Останні зміни:
10.12.1937

Місце народження: с. Ковпита, Чернігів. р-н, Чернігів. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1966 закінчив геогр. ф-т Київ. ун-ту. 1974-95 – доц., проф. каф. екон. і соц. географії. 1995-2000 – проф. каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Тимуляк Любов Миколаївна

 • Останні зміни:
07.12.1976

Місце народження: с. Верхній Вербіж Коломийського району Івано-Франківської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: молодший науковий співробітник.
Закінчила 1999 географ. ф-т Чернівец. ун-ту ім. Ю. Федьковича, 2008 ф-т корекційної та соц. педагогіки і психології Кам.-Под. ун-ту ім. Ів. Огієнка. Канд. дис. «Урбанізовані ландшафти Передкарпаття (на прикладі м. Івано-Франківська)» (2011). У Київ. ун-ті: з 2011 мол. наук. співроб. НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища».

Читати далі >Тімофєєв Вадим Михайлович

 • Останні зміни:
20.08.1935

Місце народження: м. Бєлорєцьк, Башкортостан, РФ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук.
Наукове звання: провідний науковий співробітник.
Закінчив 1958 геол. ф-т Моск. ун-ту ім. М.В. Ломоносова. Канд. дис. «Розломно-блокові структури та їх відображення у рельєфі північно-західної частини Українського щита (на прикладі території Коростенського плутона» (1982). У Київ. ун-ті: 1973–91, 1995–2001 – ст. наук. сп. , пров. наук. сп. НДЧ географ. ф-ту.

Читати далі >Тітова Світлана Вікторівна

 • Останні зміни:
08.09.1965

Місце народження: смт Десна Козелецького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1988 каф. геодезії та картографії географічного ф-ту Київ. ун-ту, 1995 заочно асп-ру Відділення географії Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна. Канд. дис. «Картографічне забезпечення радіоекологічного моніторингу (на прикладі зони аварії на ЧАЕС)» (2003). З 1989 – інженер, наук. співроб. Відділення географії Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна (нині Ін-тут географії НАН України). У Київ. ун-ті на викл. роботі з 1999 асист., доц. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Ткаченко Анатолій Григорович

 • Останні зміни:
23.03.1943- 11.12.2013

Місце народження: м.Павловград Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «картографія», 1973 асп. каф. геодезії та картографії ун-ту. Канд. дис. «Дослідження особливостей кутових вимірювань в умовах флуктуаційних аномалій в приземному повітрі» (1994). У Київ. ун-ті: з 1974 асист., з 1994 доц. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Ткаченко Тетяна Іванівна

 • Останні зміни:
29.07.1974

Місце народження: м. Помічна Добровеличкого району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1996 природн. ф-т Уман. пед. ун-ту ім. П. Тичини, 2004 асп. Київ. ун-ту. Канд. дис. «Аналіз рельєфу і сучасного морфогенезу території центральної частини Придніпровської височини з еколого-геоморфологічною метою» (2005). В Київ. ун-ті: 2003 мол. наук. співроб., з 2005 наук. співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища.

Читати далі >Трембачев Олександр Федорович

 • Останні зміни:
02.09.1910- 02.03.2001

Місце народження: м.Маріїнськ, тепер Кемеровської області, РФ.
Закінчив 1930 Політехнікум ім. М.К. Тімірязєва (м.Томськ) зі спец. «межовий інженер». Працював інженером-геодезистом (м.Красноярськ), навчався у Вищому військ. пед. ін-ті Червоної Армії. 1942–56служив у лавах Рад. Армії, інженер-майор, воював на фронтах ВВВ. Закінчив 1951КПІ ім.О.М. Горького, працював викл. математики. У Київ. ун-ті 1957-75: викл., старш. викл. каф. геодезії та картографії.

Читати далі >Трусій Оксана Миколаївна

 • Останні зміни:
26.01.1980

Місце народження: с. Велика Каратуль, Переяслав- Хмельницького району Київського області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2004 географічний факультет Київського національного університету. Канд. дис. «Територіальна організація наукового потенціалу України» (2008). З 2006 працює в Київському університеті асистент, (за сумісництвом) з 2009 асистент кафедри економічної та соціальної географії.

Читати далі >Тутковський Павло Аполлонович

 • Останні зміни:
01.03.1858- 03.06.1930

Місце народження: с. Липовці Вінницької області .
Науковий ступінь: доктор наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР та АН БРСР.
Закінчив 1882 Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: 1884-95 консерватор мінерал. і геол. каб. Київ. ун-ту, з 1913 приват-доц., з 1914 проф. 1896-04 викладав у гімназіях Києва. 1904-13 інспектор, дир. нар. уч-щ на Волині.

Читати далі >Удовиченко Вікторія Віталіївна

 • Останні зміни:
28.07.1978

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2000 природ.-геогр. ф-т сум. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка, 2003 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області)» (2004). У Київ. ун-ті: з 2003 мол. наук. співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навкол. середовища географічного ф-ту, з 2005 за сумісн. асист., доц. (з 2009) каф. географії України.

Читати далі >Уліганець Сергій Іванович

 • Останні зміни:
19.08.1978

Місце народження: смт Поляна Свалявського району Закарпатської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2000 географічний ф-т Київ. ун-ту, 2003 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області)» (2007). У Київ. ун-ті працює: асист. (з 2003), доц. (з 2010) каф. географії України.

Читати далі >Федорищак Мар’ян-Роман Петрович

 • Останні зміни:
06.06.1944

Місце народження: смт Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області.
Науковий ступінь: кандидат сільськогоспорадських нау.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1969 геогр. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка. Канд. дис. «Окисно-відновні процеси в дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття» (1975). У Київ. ун-ті: з 1978 мол. наук. співроб. на каф. фіз. географії та охорони природи, з 1980 старш. викл., з 1985 – доц. каф. фіз. географії, з 1995 – доц. каф. географії України.

Читати далі >Філозоф Роман Сергійович

 • Останні зміни:
29.06.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: молодший науковий співробітник.
У 2005 р. закінчив каф. геодезії та картографії. Після закінчення асп-ри захистив канд. дис.: «Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних ландшафтних парків (на прикладі РЛП «Голосіїв»)» (2010). З 2009 р. працює в НДС «Картографії та геоінформатики».

Читати далі >Харченко Андрій Семенович

 • Останні зміни:
01.11.1908- 17.05.1985

Місце народження: м. Ананьїв, тепер Одеська область.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1930 відділення землевпорядкування Одес. с.-г. ін-ту. У Київ. ун-ті 1954-80: зав. каф. геодезії та картографії, з 1969 проф., 1958-60 декан географічного ф-ту.

Читати далі >
Персоналії 141 — 175 з 192
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи