ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Географії України кафедра Географії України кафедра

Створена 1.06.1995 на геогр. ф-ті Київ. ун-ту. Засновник і перший зав. каф. – д-р геогр. наук, проф., чл.-кор. Академії пед. наук П.Г. Шищенко. З трав. по кін. серп. 2000 каф. очолювала д-р геогр. наук, проф. Л.Л. Малишева. Нині каф. очолює д-р геогр. наук, проф. О.Ю. Дмитрук. В межах каф. сформована і діє наук. школа регіон. геоекол. аналізу (засновник – проф. П.Г. Шищенко). Одними з актуальних наук. напрямків, що розробляються викладачами і науковцями каф. є конструктивно-географічні проблеми урбанізаційного та рекреаційного природокористування в Україні, проблеми стандартизації шкільної та вищої геогр. освіти України та ряд ін. В межах цих напрямків виконуються держбюджетні теми, за результатами яких видано монографії, розроблено держ. освіт. стандарти. На каф. працюють досвідчені викладачі, cеред них: 3 професори, д-ри геогр. наук, 7 доц., канд. геогр. наук та 3 асист., канд. геогр. наук. У НДЧ каф. працює: 3 співроб., 7 осіб – навч.-допоміжний персонал. Каф. активно підтримує міжн. зв'язки із закорд. навч. і наук. установами, закладами та організаціями. Бере участь у роботі Міжн. геогр. Союзу (Швейцарія, Німеччина, Сеул, Туніс) по лінії УГТ, співробітничає із геогр. факультетами ун-тів: США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Росії, Білорусі та ін. Налагоджені інтенсивні наук. і освіт. зв'язки з ун-ми Італії. За активної участі викладачів каф. здійснюється діяльність міжн. загальноуніверситетського центру геогр. та культ. досліджень Італії «ІТАЛАМО», де викладачами і студентами каф. спільно з італ. науковцями вирішуються проблеми вдосконалення і розвитку вищої освіти за напрямками географія та туризм, здійснюються наук. і навч. стажування з поглибленим вивчення італ. мови, досліджуються проблеми розвитку нац. туризму в Італії та Україні тощо. За останні 5 років співробітниками каф. підготовлено понад 120 друк. праць, з них – 5 монографій, 7 підруч., 11 навч. посіб., 97 статей. Серед них підручники: Фізична географія материків та океанів / Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Аріон О.В., Олішевська Ю.А., Петрина Н.В. К., 2008. Т. І: Азія.; Фізична географія материків та океанів / Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Гавриленко О.П., Олішевська Ю.А., Петрина Н.В. К., 2008. Т. ІІ: Європа; Масляк П.О. Країнознавство. К., 2008; Дмитрук О.Ю, Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм. К., 2008; Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдіяльності. К., 2008. О.Ю. Дмитрук

Аріон Оксана Василівна

 • Останні зміни:
03.03.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (1993). Канд. дис. «Оптимізаційний ландшафтно-екологічний аналіз природоохоронних територій (на прикладі Держ. парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Качанівка»)» (1999). З 1993 працює у Київ. ун-ті. З 1998 асист. географії України кафедри, з 2002 доц.

Читати далі >Гаврилюк Віктор Степанович

 • Останні зміни:
01.06.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 1998 геогр. ф-т Київ. ун-ту, 2002 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Геоекологічна оцінка території 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС» (2006). 1999-2006 спеціаліст лаб. інформ. технологій в географії. З 2007 асист. каф. географії України Київ. ун-ту.

Читати далі >Гринюк Олег Юрійович

 • Останні зміни:
09.04.1980

Місце народження: м. Борислав, Львівська область.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Закінчив 2003 року географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування територіально-рекреаційних систем лікувального типу (на прикладі курорту Трускавець)» (2007). З 2007 по 2012 - ст. викл. каф. спец. тур. дисциплін Інститут туризму ФПУ. 3 01.09.2012 року працює у Київ. ун-ту асистентом каф. географії України. Фахівець у галузях рекреаційної географії, туристичного краєзнавства, активних видах туризму. Автор понад 10 наук. праць. Нагороджений Подякою мера Києва за особистий внесок у розвиток туризму в столиці (2007).

Читати далі >Дмитрук Олександр Юрійович

 • Останні зміни:
25.04.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
Закінчив 1989 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)» (1993), докт. дис. «Ландшафтно-урбанізаційні системи України» (2005). 3 1989 працює у Київ. ун-ті на каф. фіз. географії та охорони природи (1995 реорганізована у каф. географії України). З 2000 зав. каф. географії України Київ. ун-ту.

Читати далі >Малишева Людмила Леонідівна

 • Останні зміни:
10.11.1954- 29.08.2000

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1977 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Ландшафтное обоснование выбора районов размещения АЭС (на примере Украинской ССР)» (1988), докт. дис. «Теорія та методика ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій» (1998). У Київ. ун-ті: з 1981 мол. наук. співроб. НДС, з 1992 асист. каф. фізичної географії, з 1995 доц., з 1999 проф., з 2000 зав. каф. географії України. Фахівець у галузі геохімії ландшафтів та ландшафтно-геохімічної екології. Була чл. міжн. асоціації ландшафт. екологів, чл. Вчен. ради УГТ, співвиконавцем міжн. наук. проектів екол. спрямованості, дир. Центру екол. моніторингу України.

Читати далі >Масляк Петро Олексійович

 • Останні зміни:
27.05.1948

Місце народження: м. Миргород Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив географічний ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. «Машинобудівні територіальні системи в агропромисловому комплексі Української РСР» (1982), докт. дис. «Машинобудування в господарських комплексах: теорія і практика територіальної взаємодії» (1993). З 1984 працює на геогр. ф-ті Київ. ун-ту доц. каф. економічної і соціальної географії, з 1994 проф. каф. географії України.

Читати далі >Мотузенко Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
03.03.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1992 географічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1997 на каф. географії України, доц. (з 2003). З 2002 дир. Центру геогр. та культ. досліджень Італії Київ. ун-ту, координатор програм міжн. співпраці ун-ту з ВНЗ Італії. З 2009 заст. декана геогр. ф-ту з міжн. співробітництва. Офіційний представник з 2000 в Україні Ун-ту для іноземців м. Сіїна (Італія) з питань сертифікації CILS- італ. мови як іноземної.

Читати далі >Олішевська Юлія Анатоліївна

 • Останні зміни:
09.01.1979

Місце народження: м. Бердичів Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2001 географічний ф-т Київ. ун-ту, 2004 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методика геоекологічного районування території України» (2005). З 2004 мол. наук. співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища геогр. ф-ту. З 2006 асистент каф. географії України. Викл. курси: «Фізична географія материків та океанів», «Основи краєзнавчтва», «Вступ до фаху», «Науково-дослідницький практикум». Наук. інтереси: геоекологічна оцінка території, методика викладання географії та краєзнавчих досліджень.

Читати далі >Петрина Наталія Василівна

 • Останні зміни:
10.02.1972

Місце народження: м. Носівка Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1994 каф. фізичної географії Київ. ун-ту зі спец. «фізико-географ, геоеколог», 1997 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Ландшафтно-геохімічне обґрунтування мережі агроекологічного моніторингу» (2000). У Київ. ун-ті: з 1998 співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища географічного ф-ту, з 2002 асист., з 2007 доц. каф. географії України.

Читати далі >Попович Людмила Вадимівна

 • Останні зміни:
10.02.1941

Місце народження: с. Бачманівка Славутського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1962 Київ. ун-т зі спец. «географ-кліматолог», 1966 асп-ру Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту. Канд. дис. «Термический режим почв территории УССР за теплый период года» (1972). 1966-75 мол. наук. співроб. відділу агрометеорології Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту. 1975-81 викл., старш. викл., доц. каф. фізичної географії КДПІ ім. О.М. Горького. 1981-85 старш. наук. співроб. каф. фізики і меліорації ґрунтів ф-ту ґрунтознавства МДУ ім. М.В. Ломоносова. У Київ. ун-ті: з 1985 старш. викл., з 1986 доц. каф. фізичної географії, 1995-98 доц. каф. географії України.

Читати далі >Удовиченко Вікторія Віталіївна

 • Останні зміни:
28.07.1978

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2000 природ.-геогр. ф-т сум. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка, 2003 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області)» (2004). У Київ. ун-ті: з 2003 мол. наук. співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навкол. середовища географічного ф-ту, з 2005 за сумісн. асист., доц. (з 2009) каф. географії України.

Читати далі >Уліганець Сергій Іванович

 • Останні зміни:
19.08.1978

Місце народження: смт Поляна Свалявського району Закарпатської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2000 географічний ф-т Київ. ун-ту, 2003 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області)» (2007). У Київ. ун-ті працює: асист. (з 2003), доц. (з 2010) каф. географії України.

Читати далі >Федорищак Мар’ян-Роман Петрович

 • Останні зміни:
06.06.1944

Місце народження: смт Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області.
Науковий ступінь: кандидат сільськогоспорадських нау.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1969 геогр. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка. Канд. дис. «Окисно-відновні процеси в дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття» (1975). У Київ. ун-ті: з 1978 мол. наук. співроб. на каф. фіз. географії та охорони природи, з 1980 старш. викл., з 1985 – доц. каф. фіз. географії, з 1995 – доц. каф. географії України.

Читати далі >Шищенко Петро Григорович

 • Останні зміни:
08.02.1936

Місце народження: с. Покришів Брусилівського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 географічний ф-т Київ. ун-ту, з 1961 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1964 асист. каф. фізичної географії, з 1969 заст. декана геогр. ф-ту, з 1969 доц., з 1971 зав. каф. фіз. географії; з 1985, 1994-99 – проф. та декан геогр. ф-ту. З 1989 проректор з навч. роботи природн. ф-тів; 1995-2000 зав. новоствореної каф. географії України; 1993-97, 2000-02 голова експерт. ради з геогр. наук ВАК України.

Читати далі >Щур Юрій Володимирович

 • Останні зміни:
02.10.1938

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1965 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Методика ландшафтно-картографічного аналізу геосистем та фізико-географічних процесів з метою раціонального природокористування (на прикладі природних зон України)» (1992). 1965-70 інженер, мол. наук. співроб. відділу картографії Сектора географії НАН України. У Київ. ун-ті: з 1970 асист., наук. співроб., з 1994 доц. каф. географії України.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи