ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Аріон Оксана Василівна

03.03.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (1993). Канд. дис. «Оптимізаційний ландшафтно-екологічний аналіз природоохоронних територій (на прикладі Держ. парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Качанівка»)» (1999). З 1993 працює у Київ. ун-ті. З 1998 асист. географії України кафедри, з 2002 доц.

Викладає курси: «Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів» (напрям підготовки «географія», «гідрометеорологія», «геодезія, картографія та землевпорядкування»), «Біогеографія з основами ґрунтознавства» (напрям підготовки «туризм»), а також спецкурси «Географія туризму», «Основи організації наукових досліджень», «Організація транспортних послуг».Наук. інтереси: ґрунтознавство та географія ґрунтів, рекреаційна географія, географія туризму, організація транспортних подорожей. Автор понад 40 наук. праць.

Основні праці: Метод. вказівки до навч. польової практики з ґрунтознавства та географії ґрунтів. К., 2002; Навч.-метод. комплекс з дисципліни «Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів». К., 2005; Організація транспортного обслуговування туристів: Навч. посіб. К., 2008; Географія туризму: Навч.-метод. посіб. К., 2009 (у співавт.). Нагороджена Дипломом президії НАН України про присудження премії НАН України для молодих вчених (1997). Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

Автор: О.Ю. Дмитрук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи