ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дмитрук Олександр Юрійович

25.04.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.

Закінчив 1989 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)» (1993), докт. дис. «Ландшафтно-урбанізаційні системи України» (2005). 3 1989 працює у Київ. ун-ті на каф. фіз. географії та охорони природи (1995 реорганізована у каф. географії України). З 2000 зав. каф. географії України Київ. ун-ту. Читає курси: «Географія рекреації та туризму», «Екотуризм», «Спортивно-оздоровчий туризм з основами фізичної рекреації». Фахівець в галузі урболандшафтознавства, рекреаційного природокористування, екотуризму, геогр. освіти. Розробив та реалізував на практиці оригінальні методики великомасштабного ландшафтознавчого дослідження м. Києва, регіон. урбанізаційно-ландшафтознавчого дослідження території України. Обґрунтував класифікацію ландшафтно-урбанізаційних систем України. Створив власну схему ландшафтно-урбанізаційного районування України. Вивчає конструктивно-геогр. основи урбанізаційного та рекреаційно-туристського природокористування.

 Автор понад 200 наук. праць.

Осн. праці: Урбаністична географія. Ландшафтний підхід. К., 1998; Урбанізовані ландшафти: теоретичні та методичні основи конструктивно-географічні дослідження. К., 2004.; Ландшафтно-урбанізаційні системи: конструктивно-географічні основи оптимізації та управління. К., 2004; Урбанізація та екологічний туризм: Навч. посіб. К., 2002; Спортивно-оздоровчий туризм: Навч. посіб. К., 2008 (у співавт.). 

Автор: Я.Б. Олійник

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи