ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Федорищак Мар’ян-Роман Петрович

06.06.1944

Місце народження: смт Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області.
Науковий ступінь: кандидат сільськогоспорадських нау.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1969 геогр. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка. Канд. дис. «Окисно-відновні процеси в дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття» (1975). У Київ. ун-ті: з 1978 мол. наук. співроб. на каф. фіз. географії та охорони природи, з 1980 старш. викл., з 1985 – доц. каф. фіз. географії, з 1995 – доц. каф. географії України. Наук. інтереси: фіз.-хім. аспекти меліорації надмірно перезволожених ґрунтів, сучас. процеси вторинного засолення заплавних і дельтових ґрунтів Дніпра та Дністра. Автор понад 70 наук. праць.

 Осн. праці: Загальне землезнавство: Посіб. для студентів геогр. спеціальностей ВНЗ. К., 1995; Загальне землезнавство: Підруч. К. 2008 (у співавт.); Українська екологічна енциклопедія. К. 2006 (у співавт.). Л-ра: Географи Київського університету. К., 2003; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: О.Ю. Дмитрук

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи