ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Петрина Наталія Василівна

10.02.1972

Місце народження: м. Носівка Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1994 каф. фізичної географії Київ. ун-ту зі спец. «фізико-географ, геоеколог», 1997 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Ландшафтно-геохімічне обґрунтування мережі агроекологічного моніторингу» (2000). У Київ. ун-ті: з 1998 співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища географічного ф-ту, з 2002 асист., з 2007 доц. каф. географії України. Читає нормат. та спец. курси: «Заг. землезнавство», «Фіз. географія України», «Географія України», «Заповідна справа», «Основи екол. експертиз». Наук. інтереси: проблеми екол. управ., заповідної справи та розвитку екол. туризму, екол. право, фіз. географія, турист. та природоохоронне картографування. Брала участь у роботах з підготовки Нац. атласу України.

 Автор і співавт. близько 40 наук. та навч.-метод. праць.

Осн. праці: Заповідна справа: Конспект лекцій у схемах і таблицях: Навч. посіб. К., 2007; Геохімія ландшафтів / Національний атлас України. К., 2007 (у співавт.); Фізична географія материків і океанів. К., 2009. Т. 1: Азія (у співавт.); Фізична географія материків і океанів. К., 2009. Т.2: Європа (у співавт.). Л-ра: Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008.

Автор: О.Ю.Дмитрук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи