ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Удовиченко Вікторія Віталіївна

28.07.1978

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 2000 природ.-геогр. ф-т сум. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка, 2003 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області)» (2004). У Київ. ун-ті: з 2003 мол. наук. співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навкол. середовища географічного ф-ту, з 2005 за сумісн. асист., доц. (з 2009) каф. географії України. Викладає курси: «Методологія наукової творчості», «Геоекологічні основи туризму», «Методи і методика природничо-географічних досліджень», «Геоекологічні основи менеджменту та маркетингу», «Урбоменеджмент», «Фізична географія материків і океанів». Проводить польову практику з «Ґрунтознавства». Наук. інтереси: теорет.-методол. положення та метод. прийоми ландшафт.-екол. аналізу з використанням ландшафт.-екол. підходу до вивчення актуальних геосистем, їх компонентів і властивостей, проблем взаємодії з ними людини, які реалізуються через конкретні соц. та природно обумовлені види природокористування; дослідження з дидактики, методики і технології навчання у ВШ, наук.-метод. засади організації навч. процесу. Учасн. міжн. геогр. конгресу в Тунісі (2008) та Кельні (2012). Автор 30 наук. праць.

Осн. праці: Сумська область: Географічний атлас. Моя мала Батьківщина (тематичні карти). К., 2006, Фізична географія материків та океанів: Навч.-метод. комплекс. Суми, 2007; Методи комплексних географічних досліджень: Навчально-методичний комплекс. Суми, 2008; Фізична географія материків та океанів. Ч.1: Азія. Підруч. К., 2009 (у співавт.); Фізична географія материків та океанів. Ч.2. Європа: Підруч. К., 2010 (у співавт.). Л-ра: Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: О.Ю. Дмитрук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи