ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Уліганець Сергій Іванович

19.08.1978

Місце народження: смт Поляна Свалявського району Закарпатської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 2000 географічний ф-т Київ. ун-ту, 2003 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області)» (2007). У Київ. ун-ті працює: асист. (з 2003), доц. (з 2010) каф. географії України. Читає курси: «Безпека життєдіяльності та охорона праці з професійним направленням», «Географія туризму», «Нормативно-правові основи туристсько-рекреаційної діяльності», «Туроперейтинг». Проводить навчально-польову практику з спортивно-оздоровчого туризму та керує вироб. практиками студентів з курсу спец. «Рекреаційна географія та менеджмент туризму» каф. географії України; здійснює кер. курсовими роботами студентів 2, 3 курсів, кваліфікаційними роботами бакалаврів, дипломними та магіст. роботами. Наук. інтереси: рекреаційна географія, географія туризму, спортивно-оздоровчого туризму, рекреаційного природокористування в межах територій санаторно-курортного, природно-заповідного та іст.-культ. фондів України.

Автор та співавт. 35 наук. та навч.-метод. праць.

Осн. праці: Навч.-метод. комплекс з дисципліни «Географія туризму». К. 2006; Географія туризму: Навч.-метод. посіб. К., 2009 (у співавт.); Метод. вказівки для написання курсових робіт з дисципліни «Регіональна економіка». К., 2009 (у співавт.), Регіональна економіка: Навч.-метод. Посіб. К., 2011 (у співавт.). Л-ра: Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: О.Ю. Дмитрук

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи