ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Геологічний кабінет Геологічний кабінет

Був організований після розділення каф. мінералогії на дві: мінералогії і петрографії (завідуючий професор. П.Я. Армашевський) та каф. геології і палеонтології (завідуючий професор. П.М. Венюков). У зв’язку з цим створюються два кабінети – Мінерал. і Геол. у 1891. Слід відзначити, велику наук.-орг. роботу при орг. і оформленні геол. каб. професор. П.М. Венюкова. До цього геол. і палеонт. колекції зберігались у Мінерал. каб. В кін. ХІХ на поч. ХХ ст. до Геолог. каб. надходять зразки з колекцій різних навч. закладів Рос. імперії та з-за кордону. Окремі зразки – з С.-Петерб. ун-ту, Гірничого ін-ту, Ревельського та Будапештського ун-тів експонуються в розділі «Історія геол. Музею» в палеонт. відділі Геологічного музею Київ. ун-ту. У сучас. Геол. музеї зберігаються деякі зразки з колекцій відомих геологів – П.А. Тутковського, М.І. Андрусова, І.Ф. Шмальгаузена з автентичними етикетками, що мають цінність, як іст. реліквії Київ. ун-ту. Визначний вчений, представник першого покоління феофілактовської школи в Київ. ун-ті, П.А. Тутковський, який проводив наук. роботу в геології на протязі 50 років, у 1884-95 – консерватор Геол. каб. Наук. діяльність П.А. Тутковського поширювалась крім питань кристалографії і мінералогії на галузь регіон. геології та четвертинної геології. Ним були поповнені фонди Геол. каб. зразками саме з цих розділів геології. У 1904 каф. геології (і палеонтології) посів М.І. Андрусов – знаний учений, лауреат Ломоносовської премії, один із засновників Рос. палеонт. тов-ва. М.І. Андрусов створив в Ун-ті школу, яка характеризувалась особливим стилем наук. роботи. В Геол. каб. тоді часто працювали рос. та заруб. вчені-геологи, відряджені іншими вузами для спеціалізації, підготовки до магіст. екзаменів, тощо. Вивчаючи стратиграфію нафтоносних товщ Прикаспію, М.І. Андрусовим та його учнями були проведені експедиції на Мангишлак, в Прикаспійські та Причорноморські райони. З цих експедицій до геол. каб. надійшли колекції неогенових молюсків. Частина колекції – збори Л.Г. Насіб’янца та й самого М.І. Андрусова експонуються в палеонт. відділі Геол. музею Київ ун-ту. Фонди Геол. кабінету на поч. ХХ ст. поповнилися цікавими палеонт. зразками, наданими братами Червинськими (відбитки палеогенових риб), які також експонуються в сучас. Геол. музеї. Таким чином, в перші десятиріччя ХХ ст. Геол. каб. мав досить солідні фонди, які відповідали учбовим курсам та наук. напрямкам геол. науки в Ун-ті. Під час чисельних реорганізацій Ун-ту у післяреволюційні (1917-33) колекції Геол. кабінету були максимально збережені завдяки старанням П.А. Крижанівського та П.І. Грищинського і навіть поповнились новими зразками. У 1928, при створенні Геол. музею АН СРСР з Мінерал. та Геол. кабінетів Київ. ун-ту туди було передано багато зразків. Під час ВВВ (у 1941) Київ. ун-т було евакуйовано до Кзил-Орди, колекції Геол. та Мінерал. каб. не встигли вивезти, і більша частина експозиції загинула під час пожежі у будівлі Київ. ун-ту. В 1944, після повернення з евакуації, Київ. ун-т відновив роботу. В цей час почалося відновлення Геол. каб., як Палеонт. музею геологічного ф-ту. В 1947 Палеонт. музей розпочав роботу. Організатором і засновником його став акад. АН УРСР, зав. каф. палеонтології професор. Б.І. Чернишов. Надалі розпочинається історія Палеонт. музею. О.М. Вакуленко

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи