ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Геологічний музей Геологічний музей

Геологічний музей заснований у 1834 р. як Мінералогічний кабінет кафедри мінералогії та геогнозії Університету Св. Володимира. Початковим фондом для нього стали 15 538 зразків Волинського ліцею, 1457 зразків Луцької гімназії та декілька сотень експонатів Віленського університету. На початок 1837 р. зібрання Мінералогічного кабінету вже нараховувало 19 362 зразків мінералів, гірських порід та скам’янілих решток. Великий внесок в становлення музейної справи, поповнення експонатами, систематизації колекції внесли видатні вчені Київського університету С.Ф. Зенович, Е.К. Гофман, К.М. Феофілактов, Б.С. Чернишов, В.Ю. Тарасенко, Л.А. Крижанівський, П.І. Грищанський, В.М. Чирвинський, М.І. Безбородько, П.А. Тутковський, Б.О. Гаврусевич, С.П. Родіонов, Г.І. Молявко, М.М. Клюшніков, О.Л. Єйнор, Т.М. Агафонова, В.Г. Молявко, О.В. Комарова та ін. З 1891 паралельно з Мінералогічним кабінетом працює Геологічний ка- бінет, які у 1948 р. реорганізовані в Мінералогічний та Палеонтологічний музеї. В 1997 р. ці музеї були об’єднані в єдиний Геологічний музей.
Геологічний музей Київського національного університету – один з найбільших геологічних музеїв України. Він існує як єдиний комплекс, до якого входять відділи загальної геології та геологічних процесів; історії Землі та палеонтології; мінералогії і петрографії; геології і корисних копалин України.
Експозиції музею демонструють положення Землі в космічному просторі, особливості її будови та розвитку, еволюцію органічного світу, мінерали та гірські породи, коштовне та декоративне каміння, корисні копалини України. В фондах зберігаються монографічні та раритетні колекції. Музей має експозиційний та фондовий матеріал, спеціалізовану бібліотеку, лабораторію первинної обробки фондів. Загальна площа музейного комплексу – 880 м2.
Фонди Геологічного музею поділяються на наукові, учбові, обмінні. Загальна кількість зразків мінералів, гірських порід, викопних решток фауни і флори, серед яких є чимало унікальних, нараховує близько 50 тис. екз.
У фондах музею зберігаються палеонтологічні монографічні колекції В.С. Заїка-Новацького і В.М. Палія (Цикломедузоїди, Едіакарська фауна, 1967), В.О. Александрова (Брахіоподи, 1979), Л.І. Константиненка (Трилобіти, 1979), О.Л. Ейнора (Брахіоподи, 1979), В.П. Грищенка (Корали, 1975, Гелитоідеї, 1977), Л.Я. Сайдаковського (Харові водорості, 1971), І.М. Чайкіна (Харові водорості, 1972), Р.С. Фурдуя (Конодонти, 1979), А.Ш. Мєнасової (Едіакарська фауна, 2006).
Основними напрямами діяльності музею є: проведення науко-практичної, професійно-про- світницької діяльності серед студентів, аспірантів, співробітників Університету та інших Вищих навчальних закладів України. Музей проводить роботу серед учнів шкіл, ліцеїв, технікумів, яка спрямована на професійну орієнтацію моло- ді та розвиток уяви про геологічну будову Землі і корисні копалини України. Також музей надає консультації з діагностики палеонтологічних та мінералогічних об’єктів та експертну оцінку коштовного каміння.

Нестеровський Віктор Антонович

  • Останні зміни:
18.04.1956

Місце народження: с. Свенськ Славгородського р-ну Могилев. обл..
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на мінералогії, геохімії та петрографії каф.: 1995-2007 доцент., з 2007 професор., дир. Геологічного музею.

Читати далі >Фурдуй Ростислав Сергійович

  • Останні зміни:
28.07.1933- 02.07.2012

Місце народження: с. Семенівка Арбузинського р-ну Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1969-70 нач. експедиції, 1970-78 старш. наук. співроб. НДС Київ. ун-ту (займався палеонтолого-стратиграфічними дослідженнями карбону Башкирії), 1978-80 доцент., 1980-89 старш. викл. каф. регіон. геології і палеонтології; 1989-2000 доцент. геології родовищ корисних копалин каф., 2000-2002 старш. наук. співроб. НДЧ, з 2002 інженер Геол. музею Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи