ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Геології родовищ корисних копалин кафедра Геології родовищ корисних копалин кафедра

Передумовою створення каф. стала необхідність планування і прискореного розвитку геологорозвідувальних робіт з метою нарощування мінерально-сировинної бази країни у роки після Другої світової війни. Гол. етапи розвитку каф.: геолого-екон. дослідження території України на рубежі 40-х – 50-х рр. ХХ ст.; створення мінераграфічної лаб. (1953-55); дослідження рудних родовищ СРСР (1955-76); орг. мінералого-петрографічної лаб. з вивчення апатитоносності УЩ (1979); участь у геол. забезпеченні буд-ва Київ. метрополітену (1968-74); фундамент. роботи в області метасоматозу (1989-1997), геолого-екон. дослідження мінерально-сировинної бази України і світу (з 2004). Перший зав. каф. (1944-53) – акад. М.П. Семененко. Обіймали посаду зав. каф.: професор. Є.В. Шевченко (1953-55), доцент. В.К. Куліковський (1955-62, 1964-76), доцент. В.І. Бартошевський (1963), професор. В.І. Скаржинський (1977-87), доцент. Ю.Є. Добрянський (1987-89), професор. І.П. Щербань (1989-97), професор. Д.М. Щербак (1997-2004), професор. В.А. Михайлов (з 2004). Видатні викл. каф.: акад. Я.М. Бєлєвцев (школа метаморфогенного рудоутворення), чл.-кор. АН України Р.Я. Бєлєвцев, Е.Я. Жовинський, Ю.П. Мельник, професор. Л.Д. Розов. У складі каф. – 3 доктори наук, 5 кандидат наук. Найважливішими віхами наук. роботи каф. є монографії: Н.П. Семененко. Структуры рудных полей Криворожских железорудных месторождений (1946), В.И. Бартошевський. Щелочные породы Волыни и их связь с рапакиви (1955), И.П. Щербань. Околожильные рудоносные метасоматиты (1996), В.А.Михайлов. Металлогения золота докембрийских зеленокаменных структур (2002); підручники: В.К. Куліковський. Родовища неметалічних корисних копалин (1974); К.Л. Ларин. Геологоразведочное дело (1974); серія підруч., підготовлених каф. протягом 2004-08: «Неметалічні корисні копалини України», «Металічні корисні копалини України», «Горючі корисні копалини України», «Загальна геотектоніка з основами геодинаміки» та ін. Шляхетний вплив на зростання духовності і нац. свідомості студ. молоді справила багаторічна концертна діяльність, керованого В.М. Нероденком, Нар. фольклорно-етногр. ансамблю «Веснянка». Каф. підтримує тісні зв’язки з академ. і галузевими ін-тами України (Ін-том геол. наук НАН України, Ін-том геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Укр. Держ. геологорозвідувальним ін-том), а також з наук.-освіт. установами заруб. країн (Моск. держ. геологорозвідувальним ун-том). Співробітники каф. проводять наук. дослідження в рамках металогенічного і геолого-екон. напрямів, беруть участь у роботах за договорами із структурами Держ. геол. служби та ін. вироб. орг. України, закорд. фірм. В.А. Михайлов

Грінченко Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
18.09.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1991 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у відділі «Геохімії ізотопів та геохронології докембрію» Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. З 1997 працює в Київ. ун-ті: асист., з 2003 доцент. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Гроза Анатолій Аркадійович

 • Останні зміни:
11.09.1930- 12.10.1993

Місце народження: с. Жидовці, тепер с. Жовтневе Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1954 Київ. ун-т, 1962 асп-ру ун-ту, каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин. У Київ. ун-ті: з 1962 мол. наук. співроб., 1962-67 в.о. доцент., 1967-88 старш. викл., 1988-92 доцент., 1992-93 професор. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин.

Читати далі >Гулій Василь Миколайович

 • Останні зміни:
01.08.1956

Місце народження: м. Ходорів Львів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Після закінчення 1978 геол. ф-ту Львів. ун-ту працював в Ін-ті геології Якутського філіалу АН СССР (м. Якутськ). З 1982 працював на каф. мінералогії Ленінгр. ун-ту, де в 1985 захистив кандидат дис. У 1984 брав участь в наук. експедиції по вивченню залізо-марганцевих конкрецій Тихого океану. Проходив річне стажування в Карлтонському ун-ті (м. Оттава, Канада) в 1990. З 2001 працював в УкрДГРІ на посадах: провід. наук. співроб., з 2002 зав. сектором металогенії та методики пошуків. З 2005 працює в Київ. ун-ті за сумісн. на посаді професор. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Дегтярьова Людмила Вадимівна

 • Останні зміни:
08.01.1935

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчила 1958 геол. ф-т Томського ун-ту. Працювала в Київ. ун-ті 1958-85: 1958-65 інженер НДЧ, 1965-66 нач. Забайкальської, 1966-73 Придністровської партій НДЧ, 1973-76 асист., 1976-85 старш. викл. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Добрянський Юрій Євгенович

 • Останні зміни:
12.04.1930- 31.03.1995

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1953 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1957 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1957-61 старш. інженер, 1961-63 нач. експедиції НДЧ, 1963-67 асист., 1967-95 доцент. Упродовж 1986-89 – зав. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Загнітко Василь Миколайович

 • Останні зміни:
11.06.1950

Місце народження: с. Кацмазів Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
З відзнакою закінчив 1972 геол.-геогр. ф-т Одес. ун-ту. 1974-75 працював в Побузькій геол. експедиції тресту «Київгеологія». Працював в Ін-ті геохімії і фізики матеріалів АН УРСР на посадах: мол. наук. співроб., з 1980 – старш. наук. співроб. Обраний на посаду зав. відділу геології та геохімії рудних родовищ (1992-2006). З 2005 працює в Київ. ун-ті на посаді професор. геології родовищ корисних копалин каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Куліковський Вацлав Костянтинович

 • Останні зміни:
26.12.1916- 31.01.1988

Місце народження: c. Коща, тепер Троянівського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1941 геолого-географічний ф-т Київ. Держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка, 1951 асп-ру ун-ту. 1941-47 працював у геол. експедиціях Верхоянського краю об’єднання «Дальстрой», у Донецьк. індустріальному ін-ті 1951-56: старш. викл., декан. У Київ. ун-ті: 1956-78 доцент., 1956-76 зав. геології родовищ корисних копалин каф., 1978-85 професор.

Читати далі >Курило Марія Михайлівна

 • Останні зміни:
15.04.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Закінчила 2001 географічний ф-т Київ. ун-ту, 2005 асп-ру ун-ту. 2005-07 працювала мол. наук. співроб. НДЧ геологічного ф-ту Київ. ун-ту, з 2007 асист. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Курило Михайло Васильович

 • Останні зміни:
30.11.1947

Місце народження: с. Дарахів Теребовлянського р-ну Тернопіл. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював геологом, гол. геологом Зангезурської геологорозвідувальній експедиції (Вірменія). Навчався з 1974 в асп-рі Ін-ту геохімії і фізики мінералів АН УРСР. З 1995 працює в Київ. ун-ті доцент. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Ларін Костянтин Леонідович

 • Останні зміни:
14.01.1909- 01.01.1998

Місце народження: м. Одеса .
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1932 Київ. гірничо-геол. ін-т. У 1933-35 працював викл. Київ. гірничо-геол. ін-ту, 1935-41 викл. геологорозвідувального технікуму, 1941-43 викл. геологорозвідувального технікуму м. Семипалатинськ. 1944-51 дир. геологорозвідувального технікуму (м. Київ). У Київ. ун-ті на геології родовищ корисних копалин каф.: 1955-70 старш. викл., 1970-72 доцент.

Читати далі >Михайлов Володимир Альбертович

 • Останні зміни:
12.07.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1999 працює в Київ. ун-ті на геології родовищ корисних копалин каф.: доцент., з 2003 доктор. геол. наук, з 2004 зав. каф., з 2005 професор., 2004-07 декан геол. ф-ту.

Читати далі >Нероденко Володимир Минович

 • Останні зміни:
16.08.1933- 09.12.2006

Місце народження: с. Мала Бугаївка Васильківського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1956-60 старш. лаборант, 1960-65 інженер, 1965-73 старш. викл., 1983-84 в.о. зав. каф. історії геології, 1973-2006 доцент., 1973-91 доцент. каф. історії геології, 1991-2006 доцент. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Огар Віктор Володимирович

 • Останні зміни:
24.12.1955

Місце народження: с. Трояни Кобеляцького р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2002-2005 асист., з 2005 доцент. геології родовищ корисних копалин каф. на геол. ф-ті.

Читати далі >Омельчук Олександр Васильович

 • Останні зміни:
15.04.1955

Місце народження: м. Горький, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 2000 працює доц. на геології родовищ корисних копалин каф. Київ. ун-ту.

Читати далі >Розов Лев Данилович

 • Останні зміни:
06.02.1896- 01.01.1969

Місце народження: с. Чаплинка Дніпровського пов. Таврійської губ., тепер Чаплинського р-ну Херсон. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив КПІ та Київ. Вищі Інж. геологорозвідувальні курси. У Київ. ун-ті 1946-69 працював професор. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Семененко Микола Пантелеймонович

 • Останні зміни:
16.11.1905- 01.01.1986

Місце народження: м. Маріуполь.
Наукове звання: професор, акад. НАН України.
Акад.-секретар Президії НАН України, віце-президент НАН України. Закінчив 1927 Дніпропетр. гірничий ін-т. 1944-49 зав. відділу Ін-ту геол. наук і професор. Київ. ун-ту. За ініціативи С. на геологічному ф-ті Київ. ун-ту створена геології родовищ корисних копалин каф., яку С. очолив 1944-52.

Читати далі >Скаржинський Всеволод Ігорович

 • Останні зміни:
06.01.1917- 01.01.1998

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1940 геолого-географічний ф-т Київ. Держ. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка, 1949 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті 1973-89: 1973-76 професор., 1976-86 зав. геології родовищ корисних копалин каф., 1986-89 старш. наук. співроб. НДЧ.

Читати далі >Сябряй Володимир Терентійович

 • Останні зміни:
07.06.1902- 07.09.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1920 Київ. ВІНО, 1932 асп-ру Ін-ту геол. наук. У Київ. ун-ті 1946-55 доцент. геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Фурдуй Ростислав Сергійович

 • Останні зміни:
28.07.1933- 02.07.2012

Місце народження: с. Семенівка Арбузинського р-ну Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1969-70 нач. експедиції, 1970-78 старш. наук. співроб. НДС Київ. ун-ту (займався палеонтолого-стратиграфічними дослідженнями карбону Башкирії), 1978-80 доцент., 1980-89 старш. викл. каф. регіон. геології і палеонтології; 1989-2000 доцент. геології родовищ корисних копалин каф., 2000-2002 старш. наук. співроб. НДЧ, з 2002 інженер Геол. музею Київ. ун-ту.

Читати далі >Шевченко Віктор Іванович

 • Останні зміни:
23.07.1948- 15.11.2006

Місце народження: с. Окіп Лубенського р-ну Полтав. обл. .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 геологічний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру Ін-ту геохімії і фізики мінералів. 1971-74 займався розвідкою ртутних родовищ Вірменії, працював геологом нерудної партії Правобережної ГРЕ. У Київ. ун-ті працював з 1989 доцентом геології родовищ корисних копалин каф.

Читати далі >Шевченко Євгеній Васильович

 • Останні зміни:
01.03.1904

Місце народження: м. Іркутськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Томський геологорозвідувальний ін-т, 1939 асп-ру Томського індустріального ін-ту. 1932-34 працював нач. експедиції «Востокзолото», доцент. (до 1946) Гірничо-металургійного ін-ту (м. Алма-Ата), 1946-53 професор. ЛДУ ім. Івана Франка. У Київ. ун-ті 1953-56 зав. геології родовищ корисних копалин каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Шунько Володимир Всеволодович

 • Останні зміни:
22.04.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1981 асп-ру Ін-ту геохімії і фізики мінералів. Працював у досл. п-ві Ін-ту геохімії і фізики мінералів. У Київ. ун-ті з 1988 працює доцентом геології родовищ корисних копалин каф., 1993-2007 заст. декана геол. ф-ту з наук. роботи.

Читати далі >Щербак Дмитро Миколайович

 • Останні зміни:
27.03.1951

Місце народження: м. Магадан.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював в геолого-зйомочній експедиції ПГО «Північгеологія». Після закінчення асп-ри Ін-ту геохімії і фізики мінералів 1979 працював мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. лаб. ізотопної геохронології в відділі металогенії Ін-ту геохімії і фізики мінералів. У Київ. ун-ті: з 1997-99 доцент., 1999-2004 зав. геології родовищ корисних копалин каф., 2004-07 професор.

Читати далі >Щербань Ігор Павлович

 • Останні зміни:
30.11.1932- 05.01.1997

Місце народження: м. Магнітогорськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1956 КПІ за фахом «гірничий інженер-геолог». 1956-58 працював геологом Житомир. експедиції Укр. геол. управ. 1959-82 – у Новосибірському Академмістечку, потім в Ін-ті геохімії і фізики мінералів НАН України. 1977-88 працює зав. відділом металогенії Ін-ту геохімії і фізики мінералів (м. Київ). У Київ. ун-ті: 1982-89 професор., з 1989 зав. каф. геології родовищ корисних копалин.

Читати далі >Яковлєв Віталій Аркадійович

 • Останні зміни:
11.11.1926- 20.01.2007

Місце народження: м. Каахка, тепер Ашхабадської обл., Туркменістан.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Учасн. бойових дій у ВВВ, 1943 воював на І Укр. фронті. До 1950 служив в ЗС на Далекому Сході. Закінчив 1956 Львів. політех. ін-т. У Київ. ун-ті 1972-93 на геологічному ф-ті: 1972-91 доцент., 1991-93 провід. наук. співроб. геології родовищ корисних копалин каф. Створив 1975 при каф. геології родовищ корисних копалин лаб. бурових і цементних розчинів.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи