ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фурдуй Ростислав Сергійович

28.07.1933- 02.07.2012

Місце народження: с. Семенівка Арбузинського р-ну Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював у Гол. Управ. Будівельників Крайньої Півночі: 1956-58 геолог, 58-64 нач. партії, 1964-69 старш. геолог, 1956-69 у Пн.-Сх. геол. управ. (Магаданська обл.), займався геол. зйомкою різних масштабів та пошуками золота. У Київ. ун-ті: 1969-70 нач. експедиції, 1970-78 старш. наук. співроб. НДС Київ. ун-ту (займався палеонтолого-стратиграфічними дослідженнями карбону Башкирії), 1978-80 доцент., 1980-89 старш. викл. каф. регіон. геології і палеонтології; 1989-2000 доцент. геології родовищ корисних копалин каф., 2000-2002 старш. наук. співроб. НДЧ, з 2002 інженер Геол. музею Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Рифей и венд срединных массивов Северо-Востока СССР (стратиграфия и строматолиты)» (1968). Викладав навч. курси з структурної геології, геотектоніки, екології. Сфера наук. досліджень: стратиграфія, палеонтологія (докембрійські водорості, палеозойські конодонти). Чл. Міжн. тов-ва А.А.S. (Археологія. Астрономія. Пошуки позаземного розуму), учасн. Міжн. Конгресів тов-ва (Югославія, Німеччина, Швейцарія). Чл. Амер. Геогр. тов-ва. Автор бл. 100 наук. праць, співавт. монографій. Осн. праці: Основи загальної екології: Підруч. для ВНЗ. К., 1995; Основи екологічних знань: Підруч. для сш. К., 2000. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999. 

Автор: Г.В. Донченко, Р.С. Фурдуй

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Коментарі:

0
Павло Грищук
Доброго дня!
Доповнення написані блакитним.


Місце народження: м. Сокаль, Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: член-кор. НАН України, старший науковий співробітник.

Закінчив 1971 фіз.-мат. ф-т Дрогобицького держ. пед. ін-ту, асп-ру 1979 Ін-ту фізики Землі АН СРСР (м. Москва). 1979-85 мол. наук. співроб., 1985-92 старш. наук. співроб відділу сейсмології в Ін-ті геофізики АН УРСР. 1992-95 зав. лаб. сейсмічності та сейсмічної небезпеки Карпатського регіону, 1995-98 зав. Відділу сейсмічності Карпатського регіону, який створено на базі лаб., з 1998 заст. дир. з наук. питань Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. У Київ. ун-ті на геологічному ф-ті з 1998 доцент. за сумісн., очолює філіал каф. геофізики при Ін-ті геофізики НАН України. Кандидат дис. «Влияние строения Земли под станцией при оценке энергии сейсмических явлений» (1980). Читає спец. курси «Теорія сейсмохвильових полів» і «Сейсмологія». Фахівець з теорет. основ і програмних засобів моніторингу сейсмічної небезпеки території України, методики і технології визначення кількісних параметрів прогнозованих сейсмічних впливів для проектування і перевірки сейсмостійкості будинків і споруд. Наук. розробки застосовувалися при вивченні умов розміщення багатьох держ. енергетичних об’єктів України. Заст. голови Міжвідомчої комісії з сейсмічного моніторингу, віце-президент Укр. асоціації із сейсмостійкого буд-ва. Представник України в кер. Сейсмологічної асоціації країн Чорноморського екон. співроб-ва; чл. ред. колегій багатьох наук. профес. журн. Почесний працівник атомної енергетики (2004). Звання почесний професор Харбінського технологічного інституту (2016). Нагороджений: орденом за ІІІ ступеня, медаллю ім. В.І. Лучицького (2008), Грамотою «За заслуги» НЕК «Енергоатом» за вагомий внесок у розвиток і функціонування енергетики України (2006), Грамотою ВР України «За заслуги перед Українським народом» (2008), відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2008). Автор і співавтор понад 320 наук. праць, 12 монографій. Осн. праці: Глибинна будова літосфери та екологія України. К., 2002 (у співавт.); Літосфера України. К., 2005 (у співавт.); От Укрытия до Конфайнмента четвертого блока Чернобыльской АЭС. Строительные аспекты. К., 2006 (в соавт.); Землетрясения и микросейсмичность в задачах современной геодинамики Восточно-Европейской платформы. Петрозаводск, 2007 (в соавт.); Національний атлас України. К., 2007 (у співавт.). Державні будівельні норми України. Будівництво в сейсмічних районах України. ДБН В.1.1-12:2014. Видання офіційне. К., 2014. (у співавт.). Сучасна геодинаміка і геофізичні поля Карпат та суміжних територій. – Львів, 2014. (у співавт.). Проектування сейсмостійких конструкцій відповідно до ЄВРОКОДУ 8. Практичний посібник, 2015 (у співавт.). В 2015 р. Кендзеру О.В. обрано чл.-кор. НАН України з спец. «Сейсмологія» і заст. акад.-секретаря Відділення наук про Землю НАН України.
Ім'я Цитувати 0
Текст повідомлення*
Захист від автоматичних повідомлень
 

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи