ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гроза Анатолій Аркадійович

11.09.1930 - 12.10.1993

Місце народження: с. Жидовці, тепер с. Жовтневе Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1954 Київ. ун-т, 1962 асп-ру ун-ту, каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин. У Київ. ун-ті: з 1962 мол. наук. співроб., 1962-67 в.о. доцент., 1967-88 старш. викл., 1988-92 доцент., 1992-93 професор. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин. 1989 присуджено вчене звання доктора. Кандидат дис. «Теоретические основы и методологические принципы кинематических методов электромагнитных зондирований земной коры импульсными источниками» (1987), яку перезахищено у 1988 як докт. дис. Читав нормат. курси: «Теорія електромагнітного поля», «Електророзвідка»; спецкурси: «Структурна електророзвідка», «Рудна електророзвідка». Фахівець з дослідження карстових та зсувних процесів у Криму геоелектричними методами. Наук. дослідження Г. присвячені розробці і розвитку теорії нестаціонарних електромагнітних полів у провід. середовищах та створенню нових методів геоелектричних досліджень земних надр. Г. запропоновані та теорем. обґрунтовані принципово нові методи геоелектричних досліджень надр, засновані на вимірах інтегральних характеристик джерел живлення та вивченні кінематичних особливостей розповсюдження квазістаціонарних електромагнітних збурень в провідних середовищах. Похований на Лісовому кладовищі м. Києва. Має 2 авт. свідоцтва. Автор 34 наук. праць. Осн. праці: Временные характеристики становления магнитного поля дипольного источника // Геофиз. сборник. К., 1974. Вып. 61 (у співавт.); Переходные процессы в тонких проводящих слоях // Геофизический сборник К., 1976. Вып. 72; Вопросы обратной фильтрации импульсов становления поля // Геофиз. журн. №5. К., 1985 (в соавт.); Исследования переходных процессов со сложной формой возбуждающего импульса // Труды ИЗМИРАН АН СССР. М., 1986 (в соавт.); Операционный анализ нестационарных электромагнитных полей // Геофиз. журн. К., 1997 (в соавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський та ін. К., 2004.

Автор: П.І. Грищук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи