ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Михайлов Володимир Альбертович

12.07.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працював: геологом, гол. геологом, 1973-98 нач. геологорозвідувальної партії Приморської геологорозвідувальної експедиції, м. Владивосток, 1988-92 старш. геологом контракту «Зарубежгеология» в Алжирській НДР, 1998-99 експертом золотодобувних компаній «Pioneer Goldfields» та «Teberebie Goldfields» в Нігері та Гані. З 1999 працює в Київ. ун-ті на геології родовищ корисних копалин каф.: доцент., з 2003 доктор. геол. наук, з 2004 зав. каф., з 2005 професор., 2004-07 декан геол. ф-ту. Кандидат дис. «Магматизм вулкано-тектонических структур южной части Восточно-Сихотэ-Алимского вулканического пояса» (м. Владивосток, 1986), докт. дис. «Металогенія золота протерозойських зеленокамяних структур (на прикладі Західно-Африканського кратона)» (м. Київ, 2003). Викладає курси: «Геотектоніка», «Регіон. геотектоніка з основами металогенії», «Металогенія золота». Сфера наук. досліджень: прогнозно-металогенічні дослідження та пошуково-розвідувальні роботи на Далекому Сході, в Алжирі, Нігері, Гані, Ірані, Гвінеї, Вірменії; металогенія золота, кольорових та рідкісних металів, економіка мінеральної сировини. Дійсн. чл. РГТ (1995-97); чл. AAPG (American Association of Petroleum Geologist) та IAGOD (International Association of Geology of the Ore Deposits); член УМТ, голова Вчен. ради Київ. ун-ту (2004-07); голова спец. Вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис. (з 2007), чл. спец. Вчен. ради Ін-ту геохімії навкол. середовища НАН України та МНС України (з 2004); чл. (2005-07) і заст. голови (2007) експерт. ради «Геологія» ВАК України; голова наук.-метод. комісії «Геологія» МОН (з 2005); чл. секції «Геологія» Комітету з Держ. премій України в галузі науки і техніки (з 2006). Нагороджений пам’ятним знаком ім. Л.І. Лутугіна «За заслуги в розвідці надр» (2005). Почесний розвідник надр (2004). Автор понад 150 наук. праць, 7 монографій, 9 підруч. і навч. посіб. Під наук. кер. М. у 2008 захищені дис.: кандидат (Д.С. Гурського), докт. (К.І. Деревської). Осн. праці: Магматизм вулкано-тектонических структур Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса: Монография. Владивосток, 1989; Металлогения золота зеленокаменных структур докембрия: Монография. К., 2002; Урановые руды мира. Геология, ресурсы, экономика. К., 2004; Загальна геотектоніка з основами геодинаміки. К., 2005 (у співавт.); Металічні корисні копалини України. К., 2007 (у співавт.); Неметалічні корисні копалини України. К., 2008 (у співавт.). Л-ра: Шляхами успіху. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2006. 

Автор: Г.В. Донченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи