ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Розов Лев Данилович

06.02.1896 - 01.01.1969

Місце народження: с. Чаплинка Дніпровського пов. Таврійської губ., тепер Чаплинського р-ну Херсон. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив КПІ та Київ. Вищі Інж. геологорозвідувальні курси. 1925-27 працював гол. інженером Укр. геол. управління, 1927-32 на різних посадах в Укргеолтресті, заст. дир. з наук. роботи укр. відділення Всесоюз. геол. ін-ту. 1932-35 доцент. Дніпропетр. гірничого ін-ту. 1936-41 кер. групи, нач. сектору природ. ресурсів Держплану УРСР. Під час ВВВ працював нач. відділу мінеральної сировини Комітету в справах геології при Раді Нар. Комісарів СРСР, 1945-51 нач. відділу природ. ресурсів Держ. планової комісії КМ УРСР. У Київ. ун-ті 1946-69 працював професор. геології родовищ корисних копалин каф. Отримав вчен. звання професор. (1947). Значну увагу приділив вивченню історії геол. знань у Київ. ун-ті, чл. комісії по вивченню історії Київ. ун-ту. Сфера наук. діяльності: вивчення корисних копалин степової зони УРСР, Львів.-Волин. камяновугільного басейну. За результатами досліджень визначилася геол.-екон. оцінка та прогнозувалися Р. перспективи подальшого розвитку сировинної бази цих регіонів. Автор першої оглядової геол.-екон. карти України, яка стала основою для планування геологорозвідувальних робіт. Заст. Голови Ради з вивчення продуктивних сил АН УРСР, кер. секції з корисних копалин Держкомітету по координації наук.-досл. робіт, чл. наук. тов-ва природознавців (СРСР і України), голова комісії сприяння творчій співдружності робітників науки і вир-ва. Експерт з питань геології і мінеральної сировини Держплану УРСР. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.». Удостоєний почесного звання «Ударник першої п’ятирічки». Автор 53 наук. праць. Осн. праці: Методика геологоразведочных процессов. К., 1962; История геологии: Учебное пособие. К., 1962; Полезные ископаемые УССР: Монография. К., 1949; Історія Київського університету. Розділ про геологію в Київ. ун-ті. К., 1959. Л-ра: Історія Київського університету. К., 1959. Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999. 

Автор: Г.В. Донченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи