ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Семененко Микола Пантелеймонович

16.11.1905 - 01.01.1986

Місце народження: м. Маріуполь.
Наукове звання: професор, акад. НАН України.

Акад.-секретар Президії НАН України, віце-президент НАН України. Закінчив 1927 Дніпропетр. гірничий ін-т. 1927-41 асист., доцент., професор., зав. каф. петрографії Дніпропетр. гірничого ін-ту. За завданням Ради Вироб. Сил АН СРСР провів експедицію у Сибір, досліджуючи хребет Хабар-Дабан. Проводив дослідження Криворіз. залізорудного басейну, довів наявність у Криворіжжі великих запасів магнетитових кварцитів. Вперше склав структурні плани та розрізи рудних покладів Кривбасу і визначив успіх його подальшої геол. розвідки і розробки, автор і співавтор низки петрографічних карт. Під час ВВВ працював зав. каф. Ін-ту кольорових металів (м. Орджонікідзе) та у Гірничометалургійному ін-ті (м. Іркутськ), де проводив наук. дослідження, видав монографію «Геология и петрография Мамской кристаллической полосы». Досліджував 1944-49 структури Серед. Придніпров’я та УЩ. Водночас 1944-49 зав. відділу Ін-ту геол. наук і професор. Київ. ун-ту. За ініціативи С. на геологічному ф-ті Київ. ун-ту створена геології родовищ корисних копалин каф., яку С. очолив 1944-52. Запропонував перелік заг. і спец. дисциплін, визначив напрямок наук.-досл. роботи каф. Докт. дис. «Петрографічні дослідження хребта Хабар-Дабан» (1937). Сфера наук. досліджень: вивчення геології рудних родовищ корисних копалин УЩ, створення єдиної класифікації метаморфічних гірських порід, обґрунтував теорет. підвалини сучас. вчення про метаморфізм рухливих зон. Розробив геохім. киснево-водневу модель Землі. З геохім. позицій розглянув енергетику Землі, її періодичне енергетичне розвантаження, процеси мінералізації, геохімію та історію формування кори платформ континентів. Займався питаннями геохронології в абсолютному літочисленні, обґрунтував положення про шість мегациклів у історії земної кори. Вперше розробив та склав «Регіон. геохронологічну шкалу докембрію України». Один із перших в Україні почав застосовувати радіологічні методи для геохронологічного розчленування докембрію. Першу в світі геохронологічну схему послідовної стабілізації докембрійських платформ С. представив на міжн. симпозіумі у Швейцарії (1969). За ініціативи С. створений Ін-т геохімії і фізики мінералів АН УРСР (тепер Ін-т геохімії і рудоутворення), який С. очолював 1969-77, 1969-87 зав. відділом геол. і геохім. рудних копалин. Ін-ту присвоєно ім’я засновника – акад. М.П. Семененка. Фундатор і перший голова Укр. комітету Захисту Миру. Чл. Геол. тов-ва Франції. Чл.-кор. АН УРСР (1939), акад.-секретар Президії НАН України (1948-1950), віце-президент НАН України (1950-1970). Нагороджений орденами: Леніна, «Знаком Пошани», Трудового Червоного Прапора, Жовтневої Революції; Всесвіт. радою Миру медаллю Жолі-Кюрі, медалями: «За доблесну працю», «За відбудову чорної металургії». Лауреат Держ. премії УРСР в галузі науки і техніки. Похований у м. Києві. Автор понад 600 наук. праць. Осн. праці: Структура рудных полей Криворожских железорудных месторождений. К., 1946. Т.1; Петрографические исследования хребта Хабар-Дабан. М., 1941; Український кристалічний масив. К., 1947; Геология СССР. Украинская ССР / За ред. М.П. Семененка. М., 1958. Т. 5; Метаморфизм подвижных зон: Навч. посіб. К., 1966. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999; Геологи. Географы / Г.И. Молявко, В.П. Франчук, В.Г. Куличенко. К., 1985. 

Автор: Г.В. Донченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи