ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шевченко Віктор Іванович

23.07.1948 - 15.11.2006

Місце народження: с. Окіп Лубенського р-ну Полтав. обл. .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1971 геологічний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру Ін-ту геохімії і фізики мінералів. 1971-74 займався розвідкою ртутних родовищ Вірменії, працював геологом нерудної партії Правобережної ГРЕ. У Київ. ун-ті працював з 1989 доцентом геології родовищ корисних копалин каф. Кандидат дис. «Гидротермально измененные породы ртутных месторождений Донбасса и их поисковое значение» (1985). Викладав навч. курси: «Геологія родовищ корисних копалин», «Економіка, організація і планування геологорозвідувальних робіт», «Охорона праці в галузі», «Проблеми використання природ. ресурсів». Сфера наук. досліджень: вивчення низькотемпературної метасоматичної формації аргілізитів, родовищ ртуті, золота, олова, поліметалів, флюориту в Цн. Азії, Сх. Забайкаллі, Донецьк. басейні, Укр. Закарпатті. Був заст. голови Наук.-метод. комісії МОН України, чл. Європ. асоціації за збереження геол. пам’яті Землі «ProGEO». Автор понад 50 наук. праць, співавт. 4 монографій. Осн. праці: Металлогения фанерозоя платформенной части Украины: Монография. К., 1984; Околорудные метасоматиты континентальных рифтогенных структур: Монография. К., 1985; Металогенічні епохи і корисні копалини України: Посіб. К., 2002 (у співавт.); Неметалічні корисні копалини України: Підруч. К., 2003; Металічні корисні копалини України: Підруч. К., 2007. Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999. Арх.: Арх. КНУ імені Тараса Шевченка, 2006, спр. 78-ПВС. 

Автор: Г.В. Донченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи