ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шунько Володимир Всеволодович

22.04.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1981 асп-ру Ін-ту геохімії і фізики мінералів. Працював у досл. п-ві Ін-ту геохімії і фізики мінералів. У Київ. ун-ті з 1988 працює доцентом геології родовищ корисних копалин каф., 1993-2007 заст. декана геол. ф-ту з наук. роботи. Кандидат дис. «Речовинний склад і фізико-хімічні утворення ураноносних ортоклаз-гематит-кальцит-хлорит-ортоклазових метасоматитів» (1985). Викладає курси: «Основи метасоматозу», «Геологія родовищ корисних копалин України, «Структури рудних полів». Сфера наук. діяльності: дослідження навколорудних метасоматитів, уранових, золоторудних, поліметалічних родовищ, вивчення рудних об’єктів УЩ, Зх. Узбекистану, Сх. Забайкалля. Чл. правління Спілки геологів України, вчен. секретар метод. комісії МОН України «Геологія». Автор понад 50 наук. праць. Осн. праці: Неметалічні корисні копалини України: Підруч. К., 2003 (у співав.); Металічні корисні копалини України: Підруч. К., 2007 (у співавт.). Л-ра: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1999.

Автор: В.В. Шунько

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи