ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Загнітко Василь Миколайович

11.06.1950

Місце народження: с. Кацмазів Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

З відзнакою закінчив 1972 геол.-геогр. ф-т Одес. ун-ту. 1974-75 працював в Побузькій геол. експедиції тресту «Київгеологія». Працював в Ін-ті геохімії і фізики матеріалів АН УРСР на посадах: мол. наук. співроб., з 1980 – старш. наук. співроб. Обраний на посаду зав. відділу геології та геохімії рудних родовищ (1992-2006). З 2005 працює в Київ. ун-ті на посаді професор. геології родовищ корисних копалин каф. геологічного ф-ту. Кандидат дис. з ізотопної геохімії (1979), докт. дис. «Ізотопна геохімія карбонатних порід Українського щита» (1992). Осн. напрямки наук.-пед. діяльності: геологія родовищ корисних копалин, геохімія, регіональна геологія. У творчому доробку: відкриття деяких карбонатитових проявів на території УЩ (зокрема Хлібодарівського прояву, на Октябрському масиві та ін.), датування окремих масивів ендербітів, лужних порід та гранітоїдів у Приазовському мегаблоці, побудова генетичних моделей деяких золоторудних родовищ України. Гол. ред. журн. «Геохімія та рудоутворення», заст. гол. ред. «Мінералогічного журн.», віце-през. Ін-ту фундамент. досліджень Укр. Наук. Асоціації. Чл. двох спеціал. рад по захисту докт. дис. Нагороджений медаллю В.І. Лучицького. За кер. З. захищено 2 кандидат , 1 докт. дис. Автор понад 200 наук. праць, 2 монографій. Осн. праці: Изотопная геохимия карбонатных и железисто-кремнистых пород Украинского щита: Монография. К., 1989 (в соавт.); Вивчення рудоутворюючих факторів основних золоторудних родовищ Українського щита. К., 2002 (у співавт.).

Автор: Г.В. Донченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи