ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Геометрії кафедра Геометрії кафедра

Була створена в 1934 р., але геометричні досл. в Київ. ун-ті розпочалися на поч. ХХ ст. в роботах Б.Я. Букрєєва, який уперше почав читати курс з теорії поверхонь як самостійну дисципліну. Упродовж 1940-1950-х рр. наук. інтереси Б.Я. Букрєєва зосереджувалися на неевклідовій та перспективних кадрів. До його учнів належать Б.Н.Делоне, Г.В. Пфейфер, М.П. Кравчук, Е.Я. Ремез, І.Я. Штаєрман, Б.М. Рибаков та ін. Наступний етап геометричних досл. в ун-ті пов’язаний з іменем М.І.Кованцова. Він досл. проблему розшарування комплексу прямих в нормальні конгруенції, які являють собою сукупності нормалей до поверхонь спеціального виду. Побудовано геометрію просторів еліптичної та гіперболічної зв’язаності, проведено порівняння їх з рімановим простором, отримано важливі результати в області лінійчастих многовидів прямих. Досл. регулярних занурень метричних многовидів у евклідів простір та його неперервних та нескінченно малих деформацій займалися В.П.Білоусова, І.Г. Ільїн, Г.П.Зражевська, В.І. Михайловський, П.І. Кудрик, П.Л.Симокінь, Г.М. Боровець, Н.Ю. Петкевич. Вивчалися операторні рівняння із застосуванням топологічних методів (В.Г. Кочаровський), дослідження в галузі топологічної та комбінаторної теорії графів проводив М.П. Хоменко. З 1988 зав. каф. є проф. В.В. Кириченко. Він створив і разом з учнями успішно розвиває новий наук. напрям – застосування геометричних методів у структурній теорії кілець. Розроблені методи дозволили отримати конструктивний опис багатьох важливих класів кілець. Застосуванням теорії графів до вивчення кілець присвячені також роботи В.М. Журавльова, алгебри Лі з різними умовами на системи підалгебр досл. А.П. Петравчуком. Інтенсивно розв. досл. з алгебраїчної та диф. топології та з теорії динамічних систем, розвинута теорія Морса для неоднозв’язних многовидів, для них побудовано нові інваріанти гомо топічного типу (В.В. Шарко, О.О. Пришляк). Співроб. каф. підтримують тісні наук. зв’язки з Ін-том мат. НАН України, Ужгород. і Львів. ун-тами, низкою ун-тів і наук.-досл. ін-тів за рубежем (Ун-т м. Сан Пауло, Бразилія, Ун-т П.Сабатьєра, м. Тулуза, Франція, Ун-т м. Ченстохова, Польща, Ін-т мат. АН Молдови), беруть активну участь у міжнар. конф. Л-ра.: Механіко-математичному факультету 60. – К., 2000.; Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть. – К., 2002.

Бабич В’ячеслав Михайлович

 • Останні зміни:
15.08.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
математик, канд. фіз.-мат. наук. Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис.: «Категорні методи у теорії бімодульних задач і теорії кілець» (2005). У Київ. ун-ті: з 2003 – асист. геометрії кафедри. Наук. інтереси: теорія зображень та гомологічна алгебра.

Читати далі >Білоусова Віра Петрівна

 • Останні зміни:
28.02.1906- 30.03.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. фіз.-хім.-мат. ін-ту (1932). Учениця Б.Я. Букрєєва. У Київ. ун-ті: 1959–60 в. о. зав. каф. геометрії. Наук. інтереси: дослідження теорії нескінченно малих деформацій поверхонь і полів обертання. Бл. 30 праць, зокрема: Основы теории бесконечно малых изгибаний первого порядка, К., 1971; Бесконечно малые изгибания высших порядков (у співавт.), К., 1973; Аналітична геометрія (у співавт.). К., 1973.

Читати далі >Білун Світлана Володимирівна

 • Останні зміни:
15.07.1979

Місце народження: м.Малин Житомирської обласіт.
Наукове звання: асистент.
Закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету ім.Тараса Шевченка в 2002 р. і отримала кваліфікацію магістра математики. Є автором 13 наукових праць, зокрема: «Збірник задач з аналітичної геометрії» (у співавт.), Вид-во КНУ, 2006. «On sums of a nilpotent and ideally finite algebras», Algebra and discrete mathematics – 2007 – №3.

Читати далі >Боровець Ганна Миколаївна

 • Останні зміни:
25.12.1935

Місце народження: с. Мала Дівиця, Прилуцького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1959). Учениця М.І. Кованцова. Канд. дис. (1971). У Київ. ун-ті: з 1963, з 1981 – доц. каф. геометрії. Наук. інтереси: геометрія лінійчатих многостатностей у неевклідових просторах (біаксиальному, симплектичному). Осн. праці: Методична розробка з розв’язування задач диференціальної геометрії. Контрольні завдання. Ротапринт, 1975. Нагороджена медалями «В память 1500-летия Киева», «Ветеран труда». Літ.: Механіко-математичному факультету – 60 / Під ред. М.О. Перестюка – К., 2000. А.П.Петравчук

Читати далі >Букрєєв Борис Якович

 • Останні зміни:
06.09.1859- 02.10.1962

Місце народження: м. Льгов, тепер Курської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1882). Магіст. дис.: «О разложении трансцендентных функций на частные дроби» (1887), докт. дис.: «О фуксовых функциях нулевого ранга с симметричным основным полигоном» (1889). У Київ. ун-ті: очолював різні каф., 1933–59 – зав. каф. геометрії. 1896 викладав на ВЖК, 1898–1926 – у КПІ. Наук. інтереси: теорія спеціальних класів фуксових функцій, теорія поверхонь, геометрія Лобачевського. Першим у Київ. ун-ті розпочав читання курсу теорії поверхонь як самостійної дисципліни.

Читати далі >Городній Михайло Федорович

 • Останні зміни:
19.12.1962

Місце народження: с. Кушниця Іршавського району, Закарпатської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка в 1984 р. Докт. дис.: «Властивості розв’язків різницевих і диференціальних рівнянь та їх стохастичних аналогів у банаховому просторі». (2004). Працює на мех.-мат. ф-ті Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка з 1989 р. на посадах асистента, доцента, професора. Завідувач кафедри геометрії у 2006-2007 роках. З 2007 р. декан мех.-мат. ф-ту. Основний напрямок наукових досліджень – властивості розв’язків диференціально-операторних і різницево-операторних рівнянь та їх стохастичних аналогів. Опублікував понад 60 наукових праць; підготував 2-х кандидатів фіз.-мат. наук. М.О.Денисьєвський

Читати далі >Журавльов Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
13.04.1960

Місце народження: с. Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1982). Учень проф. Кириченка В.В. Пед. діяльність в ун-ті розпочав у 2001, працював на посаді виклад. мат. підготов. ф-ту, з 2002 асист. каф. геометрії, з 2006 доц. каф. геометрії, в 2006-2007 навчався у докт-рі, в 2007-2008 в. о. зав. каф. геометрії. Осн. напрям наук. діяльності: застосування геометричних методів в теорії кілець та модулів. Канд. дис.: «Горенштейнові напівмаксимальні кільця» (2001).

Читати далі >Кириченко Володимир Васильович

 • Останні зміни:
17.06.1942

Місце народження: м. Пенза, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою Київ. ун-т (1964). Пед. діяльність в ун-ті розпочав в 1967 на кафедрі алгебри та математичної логіки. З 1974 року – доцент. З 1987 проф., 1988-2005 зав. каф. геометрії, 2005-2008 – професор каф. геометрії, з 2008 по цей час – професор, в.о. зав. каф. геометрії. Брав участь в орг. будівництва нових корпусів ф-тів кібернет. та мех.-мат. (1978-1980). Осн. напрямок наук. діяльності – застосування геометричних методів до дослідження алгебраїчних систем. Створив наук. школу з цього напрямку. Співавт. 5 монографій, навч. посібника з аналітичної геометрії з грифом мін. освіти та 7 навч. посібників. З 1987 один із засн. проведення Міжнар. алгебраїчних конференцій в Україні та один з фундаторів алгебраїчного журналу «Algebra and Discrete Mathematics» (2001). Член редколегії Укр.мат.ж., Вісника Київ.ун-ту (серія математика і механіка, серія фіз.-мат. наук), журналів «Матстудії» (Львів), «Известия АН Молдовы», «Известия Гомельского университета» та інших.

Читати далі >Кованцов Микола Іванович

 • Останні зміни:
02.11.1924- 01.05.1988

Місце народження: с. Соколов Республіка Казахстан .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Кзил-Ординський пед. ін-т (1944), де згодом розпочав свою пед. діяльність. З 1950 зав. каф. мат. Запоріз. пед. ін-ту. У 1960-88 проф., зав. каф. геометрії Київ. ун-ту. Працював над проблемами проективно-диф. геометрії, лінійчастої геометрії, неголономних багатостатностей у просторах з фундаментально-груповою зв’язністю, розробив теорію комплексів у тривимірних просторах. У 1963 у видавництві Київ. ун-ту вийшла його монографія «Теорія комплексів», яка і досі є єдиною працею в світовій наук. літ., у якій досліджено комплекси прямих в евклідовому та неевклідовому просторі. Створив школу з теорії лінійних многовидів, вкладених у простори з фундамент. групами. Докт. дис.: «Теория комплексов» (1959).

Читати далі >Кочаровський В’ячеслав Григорович

 • Останні зміни:
04.03.1941- 18.05.2015

Місце народження: м. Ташцан-Булак, МНР.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1969). Канд. дис.: «Інтегральні оператори у просторі однорідних гармонійних многочленів» (1978). У Київ. ун-ті: асистент (1969-1979), старший викладач (1979-1990), доцент (з 1990) геометрії кафедри. Наук. інтереси: дослідження інтегральних рівнянь в однорідних просторах. Понад 20 праць, зокрема: Диференціальна геометрія, топологія і тензорний аналіз. Збірник задач.К., 1980 (у співавт.); Збірник задач з аналітичної геометрії. К. 2001(у співавт.). Л-ра.: Механіко-математичному факультету – 60 / Під ред. М.О.Перестюка. – К., 2000. В.В. Кириченко

Читати далі >Кудрик Петро Іванович

 • Останні зміни:
20.05.1938- 07.12.2010

Місце народження: с. Даничі Ріпкинського району Чернігівського області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У дитинстві від вибуху снаряду втратив зір. Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1962). Протягом 1962–1967 рр. працював інж. в Ін-ті механіки АН УРСР. Учень акад. Г.М. Савіна. Співробітник каф. геометрії (1968–2002), обіймав посади ст. виклад. і доц. (1992). Осн. напрямки наук. діяльності – теорія деформацій поверхонь, геометричні проблеми в теорії міцності та стійкості тонких пружних оболонок, теорія (p,q)-аналітичних функцій Г.М.Положія та узагальненних аналітичних функцій І.Н.Векуа. Канд. дис.: «До теорії безмоментних оболонок, послаблених отворами» (1966). Автор 60 наук. і метод.

Читати далі >Михайловський Вілен Ілліч

 • Останні зміни:
19.02.1932

Місце народження: м. Нова Ушиця Новоушицького району Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту (1955). Учень проф.Букрєєва Б.Я., доц. Білоусової В.П. Канд. дис.: «Некоторые краевые задачи теории бесконечно малых изгибаний кусочно регулярных поверхностей вращения отрицательной кривизны» захистив в (1962). Пед. діяльність в ун-ті розпочав у 1956, працював на посадах асистента (1956–1958), ст. викладача (1959–1964), доцента (1964–1992), виконував обов’язки зав. к-ри геометрії (1987–1988), проф. (1992). Основний напрям наук. діяльності: розробка теорії деформацій поверхонь, дослідження крайових задач теорії деформації поверхонь. Зробив вагомий внесок в розвиток шкільної матем. освіти та олімпіадного руху в Україні. Бере активну участь в підготовці та проведенні математичних олімпіад для школярів та студентів. Автор 140 праць.

Читати далі >Пєхтєрєв Василь Олексійович

 • Останні зміни:
16.01.1983

Місце народження: м. Нововолинськ, Волинська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчався на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив 2003 року. В університеті працює з 2003 року на посаді асистента, а з 2011 – на посаді доцента кафедри геометрії механіко-математичного факультету. Основним напрямом наукової діяльності є теорія напівгруп та напівгрупи перетворень. Автор 4 навчальних посібників.

Читати далі >Пришляк Олександр Олегович

 • Останні зміни:
20.01.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. нац. ун-т (1991). Канд. дис.: «Диференціальні рівняння та функції Морса на многовидах і парах многовидів» захистив у (1994), доктор фіз.-мат. наук (2005). .Пед. діяльність в ун-ті розпочав у 1991. З 1991 – ас. к-ри геометрії, з 1998 – доцент, з 2006 – професор кафедри геометрії. Учень проф. Шарка В.В. Основні напрямки наук. діяльності: теорія Морса, маловимірна топологія та динамічні системи. Розробив топологічні класифікації векторних полів Морса-Смейла та функцій з мінімальним числом критичних точок на замкнених тривимірних многовидах, функцій з ізольованими особливими точками на замкнених поверхнях. Автор понад 50 наук. робіт. Під керівництвом Пришляка О.О. захищено 4 канд.дисертації та понад 80 дипломних робіт.

Читати далі >Смогоржевський Олександр Степанович

 • Останні зміни:
06.03.1896- 07.05.1969

Місце народження: с.Берлінці Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ін-т народної освіти (1929). Доктор фіз.-мат. наук., проф. Доктор. дис.: «Функции Грина линейных дифференциальных и квазидифференциальных систем в одномерной области» (1945).

Читати далі >Циганівська Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
09.09.1980

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила у 2003 році Кам’янець-Подільський державний університет з відзнакою. У 2003 році вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працює асистентом кафедри геометрії з 2005 року.

Читати далі >Шарко Володимир Васильович

 • Останні зміни:
25.09.1949

Місце народження: смт Отиня, тепер Отинія Коломийського району Івано-Франківської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив механіко-математичний факультет Київськиго національного університету імені Тараса Шевченка в 1973 р. З 1987 р. професор (за сумісництвом) кафедри геометрії. Після закінчення університету працює в Інституті математики НАН України, в даний час – заступник директора інституту з наукової роботи

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи