ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Гербарій Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Гербарій Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна

Зареєстрований в Index Herbariorum і має акронім – KWHU. Офіційно був виокремлений 1934 разом із Ботанічним музеєм. До його фондів передано гербарії видатних ботаніків — В. Г. Бессера, А. Л. Андржейовського, Р. Е. Траутфеттера, П. С. Роговича, І. Ф. Шмальгаузена. Роботою Г. у різні роки керували О. І. Соколовський, В. В. Фінн, Д. К. Зеров, В. М. Соломахіна, В. Г. Іваницька, 1960–71 р. – наук. кер. І. П. Білокінь. 1971 Г. разом з Бот. музеєм підпорядковано Ботсаду, відтоді по 1998 ним керувала кандидат біологічних наук Л. С. Діброва. Після ІІ Світової війни Г. частково передано до складу Гербарію Ін-ту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (KW), зокрема колекції В. Г. Бессера, П. С. Роговича, І. Ф. Шмальгаузена. 2006 розпочата інвентаризація гербарних зразків вищих рослин, мохоподібних, грибів та лишайників, куратор кандидат біологічних наук М. М. Перегрим. За попередніми підрахунками, заг. кількість гербарних зразків становить бл. 82 тис. од. зб., зокрема: вищих рослин – майже 50 тис., грибів – 25 тис., мохів – 5 тис., лишайників – 1500. Географія зборів охоплює регіони Сх. Європи (сучас. території України, Росії, Польщі), Кавказ, Сер. Азію, Сибір, Далекий Схід, є поодинокі збори з Болгарії, Румунії, Австрії, Німеччини, Італії, Іспанії, країн колиш. Югославії. Найстаріші гербарні арк. датовані 1842. Переважна більшість гербарних зразків зібрана 1898–1910 і 1920–41. Осн. колекторами гербарію є П. С. Рогович, В. В. Фінн, М. Цингер, K. Golde, N. Puring, C. Baenitz, Д. Сирейщіков, І. Сележинський, Є. Бордзиловський, А. Окснер, Ю. Клеопов, О. Соколовський, Є. Полонська, І. Симоненко, Л. С. Діброва, Н. М. Стеценко. Вагому частку фондів складають гербарії ін. установ, отримані за обміном та як ексікати. Наявні гербарії Томськ. ун-ту, Ін-ту ботаніки АН УРСР, Батум. ботсаду, Нікіт. ботсаду, музею Вірменії, Вірмен. ботсаду, Крим. пед. ін-ту, Імп. моск. ун-ту, Молотовського с.-г. ін-ту та ін.

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи