ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Германської філології кафедра Германської філології кафедра

1937 у Київ. ун-ті було відкрито ф-т зх. мов і л-р, утворено каф. германського мовознавства, яку очолив професор. Шаровольський І. 1945 каф. було реорганізовано, утворено каф. німецької мови, згодом перейменовано на каф. нім., пізніше – германської філології. У 50–60-х рр. наук.-досл. робота каф. нім. філології здійснювалася переважно в галузі фонетичної системи, граматичної будови, лексики і стилістики нім. мови. Дослідженню проблем фонетичної системи нім. мови присвячені праці професор. Л. Прокопової, яка очолювала каф. 1971–86 р. Значна увага приділялася вивченню питань граматичної будови нім. мови і почасти стилістики граматики, яким були присвячені дис. дослідження В. Лещинської, С. Кислої, І. Харитонової, А. Совгири. У 60-х рр. у центрі уваги дослідників-методистів перебувало усне мовлення. У цей період велася розробка нової метод. системи, спрямованої на індивідуалізацію та інтенсифікацію навч. процесу, активізацію самостійної роботи студентів. У лексикографічному доробку каф. – нім.-укр. словник В. Лещинської, яка завідувала каф. 1953–71 рр. Вагомий внесок у розбудову каф. як цілісного колективу викл. і науковців у ІІ пол. XX ст. зробили професор. Жлуктенко Ю., доцент. Совгира А., доцент. Лазня В., доцент. Харитонова І., доцент. Різванова Е., доцент. Лобач А., професор. Сахарчук Л. З 2002 р. каф. очолює доцент. Сойко І. Каф. готує філологів-германістів, викл. нім., нідерланд. та швед. мов. При каф. є магістратура, асп-ра та докт-ра. Осн. напрями наук. і наук.-метод. досліджень: лінгвістика тексту та прагматика; методол. проблеми мовознавства; актуальні тенденції розвитку нім. та нідерланд. лексики; контрастивні дослідження мов та культур: нім.-укр., нідерланд.-укр.; дидактика та методика нім. мови як інозем. та нідерланд. мови як інозем.; проблеми лексикографії та термінографії. Каф. герм. філології підтримує наук. контакти з заруб. ун-тами та інституціями, зокрема з Лейпц. ун-том, ун-том м. Констанц (ФРН), Фризькою АН (Нідерланди), Тов-вом нім. мови (ФРН) та ін. І.Сойко

Бочко Галина Павлівна

 • Останні зміни:
03.11.1949

Місце народження: м. Ізюм Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1971 закінчила КДПІ, 1977 – асп-ру Київ. ун-ту. 1987 закінчила 5-місячні курси у Лейпциз. ун-ті (Німеччина). У Київ ун-ті: 1981 – старш. викл., 1985–94 – доцент. каф. німецької філології.

Читати далі >Двухжилов Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
04.11.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчив Київ. ун-т. В Київ. ун-ті: 1984 – викл., 1981 – старш. викл., 1983 – доцент. каф. німецької (тепер – германської) філології. З 1994 – чл. Фризьк. Академії Королівської Нідерланд. АН (Нідерланди).

Читати далі >Козловський Віктор Володимирович

 • Останні зміни:
05.11.1946

Місце народження: м. Іркутськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив ф-т ром.-герм. філології Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. У Київ. ун-ті працює з 2001 професор. каф. германської філології.

Читати далі >Лещинська Валентина Михайлівна

 • Останні зміни:
15.12.1906

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1922–26 навчалася на літ.-лінгв. ф-ті КІНО. У Київ. ун-ті працювала 1938–86: 1954 – 1962 – зав. каф. німецької мови, 1962–70 – доцент., зав. каф. німецької філології.

Читати далі >Лобач Олена Олексіївна

 • Останні зміни:
01.09.1942- 10.11.1999

Місце народження: м. Красноярськ (Росія).
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1965 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала: з 1965 – викл. каф. німецької мови неспеціальних ф-тів, з 1975 – каф. німецької філології, 1989–99 – доцент. каф. германської філології.

Читати далі >Медведовська Надія Вікторівна

 • Останні зміни:
10.05.1975

Місце народження: с. Вищетарасівка Томаків. р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 закінчила ф-т інозем. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1997 – викл., 2008 – доцент. та докторант каф. германської філології.

Читати далі >Мельник Лідія Юхимівна

 • Останні зміни:
27.02.1923- 17.03.1970

Місце народження: с. Гусачівка Обухів. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1940–48 навчалася на ф-ті ром.-герм. філології, 1948 – 1951 – асп-рі Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1952–70: старш. викл. нім. мови на каф. німецької філології.

Читати далі >Мінаков Вадим Васильович

 • Останні зміни:
17.10.1961

Місце народження: м. Стара Руса Новгород. обл. (Росія).
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Лейпцизький ун-т та асп-ру Київ. ун-ту. 1991–94 проходив стажування у Бернському ун-ті (Швейцарія). В Київ. ун-ті з 1994: викл., старш. викл., доцент. (2000) каф. германської філології, з 2009 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з німецької мови.

Читати далі >Невмержицький Іван Степанович

 • Останні зміни:
03.01.1951

Місце народження: с. Лучанки Овруцького р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1973 закінчив перекладацьке відділення ф-ту ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1973: перекладач нім. та англ. мови ІПК, викл. каф. теорії та практики перекладу, викл., з 1989 – доцент. каф. герм. філології, з 2000 – доцент., зав. каф. нім. мови.

Читати далі >Павличко Оксана Олексіївна

 • Останні зміни:
20.04.1967

Місце народження: м. Ленінград.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1989 закінчила Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича за спец. ром.-герм. мови і л-ра, асп-ру Чернів. ун-ту. В Київ. ун-ті з 2000 – доцент. каф. германської філології.

Читати далі >Пилипенко (Росновський) Ростислав Євгенович

 • Останні зміни:
06.06.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1993 закінчив Київ. ун-т, 1996 – Київ. держ. економ. ун-т, 1997 – асп-ру Київ. ун-ту, 1999 – Вищий філос. коледж Св. Георгу, м. Франкфурт на Майні (Німеччина), 2000 – школу менеджерів за програмою ЄС «Європейський проектний менеджмент в країнах Центральної та Східної Європи», м. Кассель (Німеччина). В Київ. ун-ті: з 1993 – викл., з 2008 – доц каф. германської філології.

Читати далі >Прокопова Лариса Іванівна

 • Останні зміни:
04.03.1925- 19.12.2013

Місце народження: м. Щигри Курськ. обл. (Росія).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1944–49 навчалася на філологічному ф-ті Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті 1949 – 2000, 1971–87 зав. каф. німецької філології.

Читати далі >Різванова Евелін Вальдемарівна

 • Останні зміни:
03.03.1934

Місце народження: м. Берлін.
Наукове звання: доцент.
1956–57 навчалася в Берлін. ун-ті ім. В.Гумбольдта, 1957–62 навчання у Київ. ун-ті. В Київ. ун-ті 1967–92: викл., доцент. каф. німецької філології.

Читати далі >Сахарчук Людмила Іллівна

 • Останні зміни:
20.06.1943

Місце народження: м. Павлодар Казахської РСР.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1967 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1971, 1987 – 2002 зав. каф. германської філології.

Читати далі >Совгира Анатолій Григорович

 • Останні зміни:
16.03.1926- 01.05.1998

Місце народження: м. Біла Церква, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1954–60 навчався на філологічний ф-ті, 1961–64 асп. ф-ту інозем. мов Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1964 – викл. нім. мови, історії нім. мови та теорет. граматики, доцент. (1971) каф. німецької філології.

Читати далі >Сойко Іван Васильович

 • Останні зміни:
06.12.1947

Місце народження: с. Шкроботівка Шумського р-ну Терноп. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчив перекладацьке відділення ф-ту інозем. мов Київ. ун-ту. 1976–79 асп. Лейпцизького ун-ту. В Київ. ун-ті: 1973–76 – викл. каф. німецької мови неспеціальних факультетів, 1976–85 – викл. каф. німецької філології, 1985–2002 – доцент., з жовтня 2002 – зав. каф. германської філології ІФ.

Читати далі >Тимченко Євгенія Петрівна

 • Останні зміни:
08.05.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1975 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1975– викл. каф. німецької мови неспеціальних факультетів, каф. німецької філології, з 1988 – доцент. каф. германської філології.

Читати далі >Тимченко Інес Рудольфівна

 • Останні зміни:
08.04.1952

Місце народження: м. Лейпциг (Німеччина).
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970–74 навчалася на ф-ті культурології та германістики Лейпцизького ун-ту. В Київ. ун-ті 1983–90 – викл, доцент. каф. німецької філології.

Читати далі >Харитонова Ірина Яківна

 • Останні зміни:
01.02.1925

Місце народження: м. Жданов, тепер м. Маріуполь Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1947–52 навчалася на ф-ті нім. мови у Москов. держ. пед. ін-ті інозем. мов. В Київ. ун-ті 1959–81 – викл., доцент. каф. німецької філології.

Читати далі >Шаровольський Іван Васильович

 • Останні зміни:
16.06.1876- 09.07.1954

Місце народження: с. Прохорівка Черкас. губ., нині Черкас. обл..
Наукове звання: екстраординарний професор.
1900 закінчив Київ. ун-т. Один з організаторів ром.-герм. відділення, яке було відкрите в 1906 р. у складі іст.-філологічного ф-ту. В Київ. ун-ті: 1908–50 – приват-доцент., екстраордин. професор., професор.; 1938–40 очолював ф-т зах. мов та л-р, зав. каф. західноєвропейської літератури, з 1938 – перший зав. каф. германського мовознавства.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи