ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сойко Іван Васильович

06.12.1947

Місце народження: с. Шкроботівка Шумського р-ну Терноп. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1970 закінчив перекладацьке відділення ф-ту інозем. мов Київ. ун-ту. 1976–79 асп. Лейпцизького ун-ту. В Київ. ун-ті: 1973–76 – викл. каф. німецької мови неспеціальних факультетів, 1976–85 – викл. каф. німецької філології, 1985–2002 – доцент., з жовтня 2002 – зав. каф. германської філології ІФ. Кандидат дис. «Моделі речень з нереалізованою синтаксичною валентністю в німецькому та українському розмовному мовленні» (1979). Осн. напрями наук. діяльності: конфронтативна лінгвістика, перекладознавство, термінографія. Читає курс теорії та практики перекладу, комунікативні стратегії, спецкурси «Основи техніки нотування при послідовному перекладі» та «Варіативність юрид. дискурсу». Підготував 6 кандидат наук. Часто забезпечує синхронний та послідовний переклад під час офіц. переговорів на уряд. рівні. Автор 50 наук., навч.-метод. праць та перекладів худ. л-ри. Вперше переклав укр. мовою низку німецькомовних літ.-критичних праць І.Франка, роман С.Цвейга «Магеллан», а також нім. Мовою (у співавт.): І.Франко «Коли ще звірі говорили» 1979; М.Трублаїні «Пустуни на пароплаві» 1983; Р.Федорів «Жбан вина» 1988; Л.Письменна «Як Іван ходив до Сонця» 1989. Осн. праці: Современное зарубежное языкознание. Вопросы теории и методологии (в соавт.) К., 1983; Конфронтативная лингвистика. К., 1990 (в соавт.); Німецько-українсько-російський коментований словник з адміністративного права. К, 2003 (у співавт.).

Автор: І.В.Сойко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи