ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Гідроекології та гідрохімії науково-дослідна лабораторія Гідроекології та гідрохімії науково-дослідна лабораторія

Створена 1970 при каф. гідрології суші (тепер каф. гідрології та гідроекології) як НДЛ гідрохімії (з 1971 проблемна НДЛ гідрохімії, з 1992 проблемна НДЛ гідроекології та гідрохімії, з 2002 гідроекології та гідрохімії НДЛ). Метою створення лаб. було посилення наук.-досл. робіт по вивченню хім. складу природ. вод із застосуванням високочутливих і швидкісних методів. Наук. напрям – вивчення регіон. закономірностей формування фіз.-хім. умов у природ. водах суші. Наук. кер. лаб. (1970–2002), ініціатор її створення В.І. Пелешенко, з 2002 д-р геогр. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України В.К. Хільчевський; Зав. лаб.: 1970-72 – Я.С. Пилипюк, 1972-74 – М.І. Ромась, з 1974 – д-р геогр. наук Д.В. Закревський, 2001 – 2009 д-р геогр. наук М.І. Ромась, з 2010 р. – канд. тех. наук В.В. Онищук. Лаб. виконані дослідження, які входили до планів Держ. комітету з науки і техніки, розвитку нар. гос-ва України, НАН України, галузевих міністерств і відомств. Наук. дослідження дозволили оцінити взаємозв’язок хім. складу різних типів природ. вод суші (атмосферних опадів, поверхневих і підземних вод); створити методику оцінки антропогенної складової іонного стоку; вивчити вплив осушувальних меліорацій на хім. склад природ. вод; розробити методику атомно-абсорбційного визначення важких металів у воді; створити разом з ін. установами «Гідрохімічний атлас СРСР» (1990); виконати розробки після аварії на Чорнобильській АЕС (1986) та оцінити вплив атомної і теплової енергетики України на якість водних ресурсів; вивчити вплив агрохімічних засобів на якість поверхневих вод на експерим. водозборах у різних природ. зонах України; оцінити формування хім. складу річкових вод в умовах мінімального стоку. Експедиційні дослідження виконувалися на Шацьких озерах, у басейнах річок Прип’яті, Дніпра, Пд. Бугу, Дунаю, на водоймах-охолоджувачах всіх АЕС України. Штат лаб. у 2004 складав 14 співроб., у 2008 – 10 співроб. Лаб. підтримує наук. зв’язки з установами Держгідрометслужби, Держводгоспу, Мінприроди, НАН України, в яких впроваджуються результати досліджень. Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічному факультету – 75. К., 2008. В.К. Хільчевський

Закревський Дмитро Васильович

  • Останні зміни:
27.10.1929- 14.05.2006

Місце народження: с. Гусачівка Обухівського району Київської області .
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1954 Київ. ун-т зі спец. «геолог-гідрогеолог». Канд. дис. «Подземные воды Причерноморского артезианского бассейна на междуречье Ю. Буг-Ингулец и некоторые вопросы их формирования» (1964), докт. дис. «Гідрохімія осушуваних земель (в умовах північного заходу України)» (1992). 1954-64 працював у Київ. ун-ті: інженер, зав. лаб. спелеології, 1969-74 старш. наук. співроб. ПНДЛ фізико-хімічних досліджень гірських порід, 1974-2000 зав. ПНДЛ гідроекології та гідрохімії, з 2001 провід. наук. співроб. НДЛ. Наук. інтереси: питання трансформації хім. складу природ. вод суші в умовах техногенезу.

Читати далі >Онищук Василь Варфоломійович

  • Останні зміни:
14.05.1942

Місце народження: с. Човновиця Оратівського району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1968 Одес. інж.-будівельний ін-т, гідротехнічний ф-т зі спец. «інженер-гідротехнік», 1974 асп-ру УкрНДІ гідротехніки і меліорації. Канд. дис. «Исследование влияния неоднородности несвязных грунтов, слагающих русла предгорных участков рек, на значения неразмывающих скоростей» (1979). Працював 1968–71 у проектних ін-тах (Укррибпроект, Київпроект). 1974 –2000 – наук. співроб., з 1986 старш. наук. співроб. УкрНДІ гідротехніки і меліорації. У Київ. ун-ті працює з 2000 старш. наук. співроб., з 2010 зав. НДЛ гідроекології та гідрохімії географічного ф-ту.

Читати далі >Розлач Захар Валерійович

  • Останні зміни:
10.03.1981

Місце народження: м. Інта, республіка Комі, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
У 2003 р. закінчив каф. гідрології і гідрохімії географічного ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра» (2009 р.). З 2003 р. і по теперішній час працює в науково-дослідному секторі гідроекології і гідрохімії географічного факультету. З 2010 р. за сумісництвом працює асистентом кафедри гідрології та гідроекології.

Читати далі >Ромась Микола Іванович

  • Останні зміни:
09.08.1943- 19.12.2009

Місце народження: с. Вишеньки Бориспільського району Київської області .
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1970 Київ. ун-т зі спец. «геолог-гідрогеолог». Канд. дис. «Закономірності формування хімічного складу атмосферних опадів на території УРСР» (1981), докт. дис. «Гідрохімія водних об’єктів атомної і теплової енергетики» (2004). У Київ. ун-ті: з 1972 старш. інженер, з 1974 старш. наук. співроб., з 2001 зав. НДЛ гідроекології та гідрохімії гідрології та каф. гідроекології. Розробив і читав спец. курси: «Стат. методи в гідрохімії», «Гідрохімія водоймищ-охолоджувачів АЕС».

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи