ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Онищук Василь Варфоломійович

14.05.1942

Місце народження: с. Човновиця Оратівського району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчив 1968 Одес. інж.-будівельний ін-т, гідротехнічний ф-т зі спец. «інженер-гідротехнік», 1974 асп-ру УкрНДІ гідротехніки і меліорації. Канд. дис. «Исследование влияния неоднородности несвязных грунтов, слагающих русла предгорных участков рек, на значения неразмывающих скоростей» (1979). Працював 1968–71 у проектних ін-тах (Укррибпроект, Київпроект). 1974 –2000 – наук. співроб., з 1986 старш. наук. співроб. УкрНДІ гідротехніки і меліорації. У Київ. ун-ті працює з 2000 старш. наук. співроб., з 2010 зав. НДЛ гідроекології та гідрохімії географічного ф-ту. Викладав спец. курс «Основи гідротехніки». Виконує дослідження, пов’язані з виявленням закономірностей розвитку руслових процесів в алювіальних руслах та раціональним їх регулюванням в гідротехнічній практиці з метою протипаводкового захисту урбанізованих територій. Брав участь в експедиційних дослідженнях річок Укр. Карпат, річок в басейні Дніпра, Пн.-Кримського каналу.

Автор понад 70 наук. праць, 12 винаходів нових конструкцій захисно-регуляційних споруд. Осн. праці: Наукові основи регулювання руслових процесів гірських річок. // Водне господарство України, 2000. №5-6; Принципові властивості відкритих динамічних систем у контексті еволюції руслових процесів: інваріантність, ергодичність, мандрування. // Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія, 2006. Т.10; Результати досліджень функціональних зв’язків між основними гідравлічними й русловими характеристиками річок Українських Карпат. // Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія, 2007. Т.12. Л-ра: Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008.

Автор: В.К. Хільчевський

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи