ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Закревський Дмитро Васильович

27.10.1929 - 14.05.2006

Місце народження: с. Гусачівка Обухівського району Київської області .
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1954 Київ. ун-т зі спец. «геолог-гідрогеолог». Канд. дис. «Подземные воды Причерноморского артезианского бассейна на междуречье Ю. Буг-Ингулец и некоторые вопросы их формирования» (1964), докт. дис. «Гідрохімія осушуваних земель (в умовах північного заходу України)» (1992). 1954-64 працював у Київ. ун-ті: інженер, зав. лаб. спелеології, 1969-74 старш. наук. співроб. ПНДЛ фізико-хімічних досліджень гірських порід, 1974-2000 зав. ПНДЛ гідроекології та гідрохімії, з 2001 провід. наук. співроб. НДЛ. Наук. інтереси: питання трансформації хім. складу природ. вод суші в умовах техногенезу. Брав участь в експедиціях у Придністров’ї, Київ. Придніпров’ї, Придніпровській височині, Причорноморській низовині (підземні води), Шацьких озерах, на річках – Стохід, Здвиж, Трубіж, Хорол, Пд. Буг. Учасн. ВВВ.

Автор понад 150 наук. праць.

Осн. праці: Мелиоративно-гидрогеологическое картирование на примере крупных орошаемых массивов юга УССР. К., 1967 (в соавт.); Гидрохимический атлас СССР. М., 1990 (в соавт.); Гідрогеологія з основами інженерної геології. К., 2003 (у співавт.). Нагороджений медалями: «В пам'ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці». Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. Арх.: Арх. Ради ветеранів КНУ імені Тараса Шевченка. 

Автор: В.К. Хільчевський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи