ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Гідрогеології та інженерної геології кафедра Гідрогеології та інженерної геології кафедра

Під кер. професор. К.І. Макова сформовано перший пед. колектив каф. Осн. увага приділялася вивченню складних і малодосліджених на той час умов формування підземних вод артезіанських басейнів України. У повоєнні роки колектив каф. під кер. професор. А.Є. Бабінця займався регіон.-геол. дослідженнями та вивченням мінеральних вод України. Наук. напрямок школи під кер. професор. Ф.А. Руденка пов’язаний з вивченням умов формування підземних вод артезіанських басейнів України, аналізом та обробкою даних гідрогеол. досліджень, вивченням осн. закономірностей розповсюдження та умов залягання підземних вод, зональності та особливостей формування гол. типів підземних вод, розробкою заг. принципів гідрогеол. районування. Напрямок наук. роботи каф. під кер. професор. І.Є. Жернова пов’язаний з моделюванням фільтрації і міграції підземних вод, еколого-геол. дослідженнями. Зав. каф. А.Г. Солдак і колектив каф. займалися питаннями гідромеліоративного районування степової зони України. Значним внеском у вивчення ресурсів підземних вод УЩ, а також в теорію і практику гідрогеології стали наук. дослідження під кер. професор. М.І. Дробнохода. Зокрема, були розроблені теорет. основи формування і оцінки природ. й експлуатаційних запасів підземних вод УЩ. Напрямок наук. діяльності каф. під кер. доцент. О.Є. Кошлякова пов’язаний з гідрогеол. моделюванням, вивченням екол. проблеми підземної гідросфери, охороною навкол. середовища та раціональним використання природ. ресурсів при розробці родовищ корисних копалин. Каф. готує студентів за спеціальністю гідрогеологія. Гідрогеологія як самостійна комплекс. наука про підземні води, задовольняє вирішення нагальних практ. проблем господарювання, зокрема, забезпечення питного водопостачання та буд-ва. Студенти-гідрогеологи спеціалізуються за такими осн. напрямками: пошуки та розвідка родовищ підземних вод, інж.-геол. обґрунтування буд-ва та реставрації споруд (зокрема, пам’яток історії та архіт.), екол. геологія. Каф. виконує підготовку аспірантів за двома спеціальностями: гідрогеологія та інж. геологія. Колектив каф. співпрацює з установами НАН України, комітетом по геології та використанню надр України, МДУ (Росія), Моск. геолого-розвідувальним ін-том (Росія), СПб. гірничим ін-том (Росія), Дрезденським техн. ун-том (Німеччина), Міжн. асоціацією «Укр. центр менеджменту землі та ресурсів». О.Є. Кошляков

Александров Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
13.06.1922- 02.04.1994

Місце народження: м. Веліж Смоленської області.
Остання займана посада: старший інженер.
Був призваний у Воєнно-морський флот. З червня 1941 р. по жовтень 1945 р. знаходився у Діючій Армії на посадах від командира відділення пішої розвідки до командира десантного батальйону.

Читати далі >Бабінець Андрій Євтихійович

 • Останні зміни:
30.11.1911- 01.11.1982

Місце народження: м. С.-Петербург.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор., чл.-кор. НАН України.
Закінчив 1935 Київ. гірничо-геол. ін-т. У Київ. ун-ті: з 1946 доцент., з 1949 зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Байсарович Ірина Михайлівна

 • Останні зміни:
23.10.1961

Місце народження: с. Кавалєрово Приморського краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент, старший науковий співробітник.
З відзнакою закінчила 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 2000 працює в Київ. ун-ті: доцент гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Банник Григорій Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1921- 16.12.1974

Місце народження: с. Краснознаменка, тепер Петрово-Роменського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. ун-т. З 1956 працював доцентом гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Борейко Леонід Григорович

 • Останні зміни:
02.01.1948- 05.03.2009

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1973 геологічний ф-т Київ. ун-ту. Працює в НДЧ Київ. ун-ту 1973-79. З 2002 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Дробноход Микола Іванович

 • Останні зміни:
14.04.1940- 07.10.2013

Місце народження: с. Бурівка Городнянського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1965 працює в Київ. ун-ті: інженер, викл., професор., зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Жернов Ігор Євгенійович

 • Останні зміни:
09.08.1914- 01.01.1994

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. гідромеліоративний ін-т. З 1955 працював у Київ. ун-ті: старш. наук. співроб., з 1959 доцент., з 1962 професор., з 1976 в.о. зав. каф., з 1978 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Жорнік Георгій Володимирович

 • Останні зміни:
23.04.1926- 01.01.1991

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1952 Полтав. інженерно-будівельний ін-т. 1972-91 працював у Київ. ун-ті доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Кириченко Євгеній Степанович

 • Останні зміни:
05.02.1938- 22.10.2016

Місце народження: с. Зернове, тепер м. Зерноград Мечетинського р-ну, Ростовської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1970 працював у Київ. ун-ті: 1971-74 старш. інженер, 1974-80 асист., старш. викл., 1991-2002 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Коржнев Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
26.11.1946

Місце народження: с. Улус-Черга Шебалинського р-ну, Алтайського краю, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Томський ун-т ім. В.В. Куйбишева зі спец. «геохімія». З 2002 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Корнєєнко Сергій Віталійович

 • Останні зміни:
19.10.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив з відзнакою 1988 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1991 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: 1991-93 інженер, 1993-97 асист., з 1997 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Костюченко Микола Миколайович

 • Останні зміни:
24.11.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював: з 2002 асист., з 2006 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геолог. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кошляков Олексій Євгенович

 • Останні зміни:
29.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1979-80 інженер, 1980-93 асист., 1993 доцент., з 2001 зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту. Засновник навч. лаб. геоінформаційних технологій на каф. гідрогеології та інж. геології Київ. ун-ту.

Читати далі >Кризський Микола Михайлович

 • Останні зміни:
12.12.1936

Місце народження: м. Первомайськ Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1965 КІБІ. 1986 присуджено вчене звання старш. наук. співроб. З 1992 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Литвак Діамар Рафаілович

 • Останні зміни:
01.04.1929

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1957 гідромеліоративний ф-т Укр. ін-ту інженерів водного гос-ва (м. Рівне). З 1975 працює за сумісн. доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту, 1985-91 доцент. на геол. ф-ті.

Читати далі >Маков Костянтин Іванович

 • Останні зміни:
07.01.1911- 01.01.1948

Місце народження: м. Вороніж, Росія .
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1933 Київ. вищі інж. курси зі спец. «інж.-гідрогеолог». З 1937 – доцент., з 1944 професор., зав. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мандрик Борис Миколайович

 • Останні зміни:
07.12.1938

Місце народження: с. Костянтинівка Тамбовського р-ну Хабаровського краю, тепер Хабаровської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1961 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: з 1964 інженер, старш. інженер НДС, старш. інженер гідрогеології та інженерної геології каф., зав. лаб., асист., старш. викл., доцент.

Читати далі >Негода Олексій Петрович

 • Останні зміни:
29.11.1936

Місце народження: м. Клімов Брянської обл., тепер Орловської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1976 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Огняник Микола Степанович

 • Останні зміни:
09.05.1937

Місце народження: c. Іванків Бориспільського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1960 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1963-90 старш. наук. співроб. лаб. меліоративної гідрогеології, доцент, 1990-2002 професор гідрогеології та інженерної геології каф.

Читати далі >Павловець Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
19.12.1933

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту. 1958-85 працював у Київ ун-ті на геол. ф-ті: 1962-65 інженер, 1965-67 старш. інженер, 1967-68 зав. лаб., 1968-75 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф.

Читати далі >Попов Олександр Єрмолайович

 • Останні зміни:
25.08.1922- 01.01.1959

Місце народження: с. Березівка Воронежської обл., Росія .
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1946 Київ. ун-т. 1955-59 доцент гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Рипський Євген Володимирович

 • Останні зміни:
19.08.1906- 26.05.1974

Місце народження: с. Висока-Піч, Чуднівського р-ну, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
З вересня 1939 р. до серпня 1940 р. брав участь у звільненні Західної України і Південної Буковини як командир батареї. З 22 червня 1941 року призваний до Армії. Брав участь у боях на Західному фронті у складі 58 Західного артилерійського полку 2-ї Західної бригади.

Читати далі >Ріпський Євген Володимирович

 • Останні зміни:
19.08.1906- 04.05.1974

Місце народження: с. Висока-Піч, тепер Чуднівського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1933 Дніпропетр. гірничий ін-т. У Київ. ун-ті: 1953-68 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту, 1968-74 доцент. каф. корисних копалин.

Читати далі >Руденко Федір Андрійович

 • Останні зміни:
15.02.1912- 01.01.1986

Місце народження: с. Носівка, тепер Ніжинського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1940 Дніпропетр. гірничий ін-т. У Київ. ун-ті 1950-84: 1950-51 доцент., 1951-68 декан геологічного ф-ту, 1952-75 зав. гідрогеології та інженерної геології каф., 1977-86 професор.

Читати далі >Рудько Георгій Ілліч

 • Останні зміни:
24.03.1952

Місце народження: с. Шуга Надимського р-ну Тюменської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1974 геол. ф-т ЛДУ ім. Івана Франка, 1984 геогр. ф-т Чернів. держ. ун-ту . З 2003 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. Київ. ун-ту.

Читати далі >Сергієнко Антон Йосипович

 • Останні зміни:
14.11.1938

Місце народження: м. Радомишль Радомишльського р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1969 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1975 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: 1969-72 старш. інженер геол. та географічного ф-тів, 1994-2001 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Солдак Анатолій Георгійович

 • Останні зміни:
24.10.1926- 01.01.1993

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1953-54 асист., 1954-55 старш. викл., 1955-78 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф., 1978 зав. каф., з 1984 декан геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Соляков Ігор Павлович

 • Останні зміни:
02.04.1915- 21.06.1993

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1939 Дніпропетр. гірничий ін-т. З 1970 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Толкач Володимир Сергійович

 • Останні зміни:
17.01.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Закінчив 1981 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1985-87 інженер, 1987-93 мол. наук. співроб.

Читати далі >Фіалко Олександр Йосипович

 • Останні зміни:
08.11.1932

Місце народження: с. Бровки Андрушівського р-ну, Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.
З відзнакою закінчив 1959 геологічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1974-85 старш. наук. співроб. НДЧ, 1985-95 доцент., 1995-2003 професор. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту.

Читати далі >Чомко Дмитро Федорович

 • Останні зміни:
13.03.1975

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат геологічних наук.
Наукове звання: доцент.
З відзнакою закінчив 1996 ф-ти геол.-геогр. та інозем. мов ХДУ ім. О. Горького. У Київ. ун-ті з 2002 доцент гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту.

Читати далі >Шабатин Віктор Степанович

 • Останні зміни:
27.10.1934

Місце народження: с. Петровське Таращанського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1963 геологічний ф-т. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті на геол. ф-ті: 1963-65 інженер, нач. експедиції НДС, 1965-68 асист., 1968-69 старш. інженер каф. фізхімії, 1969 старш. наук. співроб., 1969-72 асист. гідрогеології та інженерної геології каф., 1972-77 старш. викл., 1977-80 доцент., 1980-88 заст. декана, 1988-99 декан.

Читати далі >Шевченко Олексій Леонідович

 • Останні зміни:
16.09.1962

Місце народження: м. Мукачево Закарпат. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1984 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 2003 доцент. гідрогеології та інженерної геології каф. геол. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Шостак Андрій Володимирович

 • Останні зміни:
27.10.1948

Місце народження: с. Стара Осота Олександрівського р-ну Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Закінчив 1976 геологічний ф-т Київ. ун-ту. З 1977 у Київ. ун-ті: асист. гідрогеології та інженерної геології каф., з 1999 заст. декана з виховної роботи, голова профспілкової орг. геол. ф-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи